Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Της Μαίρης Παπαδογιαννάκη

Το 40ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017/2018 του Ωνασείου Ιδρύματος, χορηγεί συνολικά 80 υποτροφίες για πανεπιστήμια του εξωτερικού στα παρακάτω εκπαιδευτικά πεδία:

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ KΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ*

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ *

(*Σημείωση: Δεν θα χορηγηθούν υποτροφίες για τους κλάδους της Μετάφρασης-Διερμηνείας, Αρχειονομίας/ Βιβλιοθηκονομίας & Συντήρησης Έργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος.)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απαιτείται ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.

Πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις ηλικίας, βαθμολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο επιδιωκόμενων σπουδών.

Άρρενες υποψήφιοι: Απαιτείται εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων/ νόμιμη απαλλαγή/ επαρκής αναβολή κατάταξης για την ολοκλήρωση των σπουδών ή –για τους στρατευμένους- ολοκλήρωση θητείας μέχρι την 31η Αυγούστου 2017. Δε χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία ειδικεύσεις ανά γνωστικό πεδίο ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα. Η επιλογή του γνωστικού πεδίου γίνεται σε συνάρτηση με την ειδίκευση. Οι υποψήφιοι επιλέγουν το γνωστικό πεδίο, βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών τους και όχι βάσει του γνωστικού πεδίου των σπουδών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει.

Έναρξη υποτροφιών: Από 1/9/2017 και εξής, ανάλογα με τη χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από 1/9/2017 για τους υποψήφιους για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 μήνες. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από Πανεπιστήμια του εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Δεν απαιτείται μετάφραση των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

Αλλαγή προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή μέχρι και 28/2/2017 μόνο εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά τις 28/2/2017 δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος από πλευράς των υποψηφίων.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Γι’ αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες, των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση.

Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων πραγματοποιούν υποβολή αίτησης και αποστολή δικαιολογητικών ως ακολούθως:

Βήμα 1ο. Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.org -Υποτροφίες -Υποτροφίες προς Έλληνες – Υποτροφίες Εξωτερικού (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά) -Ηλεκτρονική Αίτηση, μέχρι και 28/2/2017 και σημειώνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Βήμα 2ο. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αποστολή τους σε φυσική μορφή ταχυδρομικώς, συστημένα μέχρι και 28/2/2017 στη διεύθυνση:

AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ

[Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Τηλ: 210 37 13 051, -053, -054 & -056

E-mail: fph@onassis.org

Web: http://www.onassis.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

28 Φεβρουαρίου 2017

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χορήγηση υποτροφιών διάρκειας έως 24 μηνών ή κατ’ εξαίρεση έως 36 μηνών, σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όρια ηλικίας

Απόφοιτοι όλων των κλάδων: 1987 και μετά                                    

Απόφοιτοι Ιατρικής: 1984 και μετά

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χορήγηση υποτροφιών διάρκειας έως 36 μήνες με δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, παράτασης για 12 επιπλέον μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει 4 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής ή υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα 4 έτη. Η διάρκεια της υποτροφίας διαμορφώνεται βάσει της ημερομηνίας πρώτης εγγραφής. Προτεραιότητα δίνεται σε υποψηφίους που έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή για τις σπουδές τους.

 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!