Υποτροφίες από το ίδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και εξωτερικό το 2020-2021

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Το ίδρυμα Μποδοσάκη πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το ενδιαφέρον τους μπορούν να δηλώσουν τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι του πανεπιστημιακού τομέα των Α.Ε.Ι..

Πεδία μεταπτυχιακών σπουδών των ενδιαφερόμενων

Η χορήγηση υποτροφιών περιλαμβάνει πολλά πεδία σπουδών, τις υποκατηγορίες των οποίων μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στην προκήρυξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 • Βιολογίας
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Περιβαλλοντικών Επιστημών 
 • Γεωπονίας
 • Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής
 • Ιατρικής
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών
 • Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών

Προϋποθέσεις χορηγήσεως υποτροφιών

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος
 • Λαμβάνεται υπόψιν η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των φοιτητών να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Λαμβάνεται υπόψιν η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
 • Καθοριστικός είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
 • Βασικό κριτήριο αποτελεί η ηλικία των υποψηφίων. Θα πρέπει οι υποψήφιοι να μην ξεπερνούν τα 26 έτη, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991.
 • ΟΙ ιατροί και οι τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για την υποβολή αίτησης χορήγησης υποτροφίας, απαιτούνται δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων είναι:

 • τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου
 • βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών του
 • πτυχίο της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει, καθώς και αποτελέσματα εξετάσεων GMAT & GRE για όσους το πρόγραμμα σπουδών επιβάλει αυτές τις εξετάσεις
 • συστατικές επιστολές από 2 τουλάχιστον καθηγητές

Η πλήρης λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και οι υποχρεώσεις του υποψηφίου παρουσιάζονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2020, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr στο ακόλουθο link.

Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερόμενους!

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!