Υποτροφίες από το  Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Της Ελένης Τατάκη

To ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, το οποίο από το 2011 στηρίζει τις προσπάθειες νέων από την Κω και τη Χάλκη στα εκπαιδευτικά τους βήματα, προκηρύσσει για άλλη μια φορά φέτος την απονομή πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Όπως προαναφέρθηκε, οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους με καταγωγή από την Κω και τη Χάλκη Δωδεκανήσου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου, ή σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση κάποιου άλλου ερευνητικού τίτλου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η παροχή της υποτροφίας δε θα ξεπερνά σε διάρκεια το ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 21η Απριλίου 2017 (έως τις 4 μ. μ.).

Η συμπλήρωση της αίτησης προϋποθέτει τη μελέτη, από μέρους των ενδιαφερομένων, του Κανονισμού Υποτροφιών 2017-2018 του Ιδρύματος, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα. Η φόρμα οφείλει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, χωρίς καμία παράλειψη, όπως και πλήρη πρέπει να είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ελλείψεις που αφορούν την αίτηση ή τα δικαιολογητικά συνεπάγονται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες, μεγέθους Α4, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον σε μορφή .jpeg ή .pdf για τη φωτογραφία και .pdf για τα υπόλοιπα με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου το 1 MB και δεν επιστρέφονται. Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και που ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν θεωρημένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του.

Αιτήσεις ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνονται δεκτά. Δε γίνονται δεκτά, επίσης, οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δε συνεπάγεται αποδοχή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00 και στο email: info@fanourakisfoundation.org

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!