Υποτροφίες από το «Ίδρυμα Γεωργίου και Eυτυχίας Εργαζάκη»

Υποτροφίες από το «Ίδρυμα Γεωργίου και Eυτυχίας Εργαζάκη»

της Νάντιας Βαβουράκη

Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υποτροφία για να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο ή Τεχνολογικά Ιδρύματα από το «Ίδρυμα Γεωργίου και Eυτυχίας Εργαζάκη» μετά από γραπτό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις υποτροφίες που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής από την οποία έχουν καταγωγή (πατρική είτε μητρική): α) τηv τέως επαρχία Πεδιάδος Ν . Ηρακλείου, β) την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και γ) την πόλη του Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου.

Εξέταση Υποψηφίων

Μετά από την κατάθεση όλων των αιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις ελέγξει και κατόπιν θα διαμορφώσει τον πίνακα συμμετεχόντων στη γραπτή δοκιμασία της έκθεσης. Κατόπιν ανακοίνωσης των επιτυχόντων μέσω τοιχοκόλλησής της λίστας των ονομάτων στον πίνακα ανακοινώσεων στο γραφείο του Ιδρύματος, οι υποψήφιοι θα έχουν πέντε ημέρες να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

Επιλογή υποτρόφων για το «Ίδρυμα Γεωργίου και Eυτυχίας Εργαζάκη»

Ο μικρότερος αποδεκτός βαθμός είναι 14 με άριστα το 20. Κύριο κριτήριο των υποψηφίων θα είναι ο βαθμός τους στη γραπτή δοκιμασία και σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση και προτιμούνται οι συγγενείς των διαθετών.

Διαγωνισμός

Η εξέταση στο μάθημα της έκθεσης θα γίνει τρεις μήνες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και Παιδείας. Θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου (Μονοφάτσιου 8) σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή της ως Ανωτέρω Διεύθυνσης. Μετά από την εξέταση και τη διόρθωση θα γίνει τοιχοκόλληση των αποτελεσμάτων και θα υπάρχει η δυνατότητα ένστασης επί των αποτελεσμάτων για δέκα μέρες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψηφιότητες θα χρειαστεί να υποβληθούν  στο γραφείο του ιδρύματος (οδός Δικαιοσύνης 57, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο) ταχυδρομικώς, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αίτηση χορήγησης υποτροφίας 2022-2023
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Ποινικό μητρώο
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που φοιτά ο υποψήφιος
  • Απολυτήριο Λυκείου με άριστο βαθμό
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
  • Αντίγραφο δηλώσεων Ε1, Ε9 για το 2021 (οικογενείας και ατομικό)
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού εισοδήματος έτους 2021 (οικογενείας και ατομικό)

Ποσό υποτροφίας και προθεσμία υποβολής

Η υποτροφία ανέρχεται στα 250 ευρώ το μήνα και χορηγείται για 10 μήνες ανά έτος, με διακοπή για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ξεκινά με την έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος 2022) και λήγει με τη λήξη των κανονικών σπουδών των υποτρόφων, ανάλογα τις σπουδές τους.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2810288472, 6980262941 ή να στείλετε μήνυμα στο ergazakeio.idryma@gmail.com

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!