Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

της Ελίζας Σακκά

Το Ίδρυμα προκηρύσσει την παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποτροφίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα

Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό

Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. 2)Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί. 3)Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 4)Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα. 5)Πτυχία δύο ξένων γλωσσών. 6)Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές

Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα

Οι υποψήφιοι (Γ)θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών. 2)Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας. 3)Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα. 4)Πτυχία δύο ξένων γλωσσών. 5)Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 13η Απριλίου 2018.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος www.ipep-gr.org στο πεδίο “Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση”, αφού πρώτα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους ορίζοντας όνομα χρήστη-username και κωδικό πρόσβασης-password στο πεδίο “Εγγραφή”.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!