Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου

Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου: Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές

της Χριστίνας Τσίπη

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ιδρύθηκε το 2009, από την επιθυμία της ίδιας να μοιραστεί τη γνώση και να διαδώσει τον πολιτιστικό και ιστορικό θησαυρό της Κύπρου. Στόχος του ιδρύματος είναι η διάσωση ιστορικών γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και η έμπρακτη στήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω της παροχής ετήσιων υποτροφιών.

Πιο συγκεκριμένα, το ίδρυμα ανακοινώνει το 9ο ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών  που απευθύνεται σε Έλληνες και Κύπριους για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής έχουν Έλληνες και Κύπριοι απόφοιτοι ελληνικών ή κυπριακών Πανεπιστημίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον (8) και ηλικίας έως 33 ετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την γλώσσα της χώρας όπου επιθυμούν να σπουδάσουν, ή να είναι κάτοχοι διπλώματος γλωσσομάθειας ή επίσημου αποδεικτικού, το οποίο να έγκειται στις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Επιπλέον, οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να έχουν μόνιμα απαλλαγεί, ή να έχουν πάρει αναβολή κατάταξης, ή να λήγει η θητεία τους σε περίπτωση στράτευσης στις 30 Ιουνίου 2021. Αναλυτικότερα, οι όροι συμμετοχής και τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα υπάρχουν στην προκήρυξη. Η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου 2021.

Δικαιολογητικά

  • Συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στην Ελληνική γλώσσα, με συνημμένα τα δικαιολογητικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.
  • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.
  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.

Προσοχή: Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια, ειδάλλως αποσύρεται η αίτηση. Για όλες τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες οι υποψήφιοι να μεταβούν στους όρους και δικαιοδοσίες.

Πρόσκληση υποψηφίων στο πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι καλούνται να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, έχοντας όμως ως αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας τους την Κύπρο. Τα θέματα μπορούν να κυμαίνονται σε επιμέρους πεδία όπως ο πολιτισμός, η ιστορία, η γεωγραφία, είτε συναφή θέματα με κεντρικό άξονα την Κύπρο.

Η υποτροφία αφορά σε οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών, η οποία ανανεώνεται ετησίως κατόπιν αξιολόγησης και έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!