Υποτροφίες Ένωσης Εφοπλιστών Ελλάδας

Της Δανάης Τσαντήλα

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προ διδακτορικού επιπέδου, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο τη ναυτιλία, είναι εκτός Ελλάδος και αφορούν το έτος 2016-2017 (εκτός της υποτροφίας που χορηγεί το ίδρυμα Lloyd’s Register Foundation (LRF) που αφορά το έτος 2017-2018)

Πιο συγκεκριμένα, Η ΕΕΕ, στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή χορηγεί υποτροφία για σπουδές σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Επίσης, η εταιρεία NEPTUNE LINES στην μνήμη του ιδρυτή της, Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της ΕΕΕ, σε Πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 Ευρώ.

Ακόμη, η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους 15.000 Δολαρίων ΗΠΑ.

Τέλος, το Lloyd’s Register Foundation (LRF) χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 για σπουδές σε  τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού διεθνώς αναγνωρισμένα, ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας.

Για όλες τις υποτροφίες ισχύει ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν  μέχρι την 30η  Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών  στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε  και στα τηλέφωνα 210 4291159 – 65  στην κυρία Ελένη Πρασίνου. Για την υποτροφία του LRF οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα γραφεία του Hellenic Lloyd’s SA, Ακτή Μιαούλη 87, στο τηλέφωνο: 210 4580852.

Δείτε, παρακάτω, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, που χρειάζονται για την κάθε υποτροφία :

Για την υποτροφία που χορηγεί η ΕΕΕ, στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή:

Υποτροφίες Ένωσης ΕφοπλιστώνΑίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος / αιτούσης, αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας, θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου, βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη. Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών. Αγγλικά: Proficiency of Cambridge, TOEFL ή IELTS, Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe III, Ιταλικά: Superiore, Ισπανικά: Superiore, Πορτογαλικά: Superior, συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψηφίου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9, και για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών. Τέλος, σημαντικό είναι ότι προτιμώνται παιδιά ναυτικών.

Για την υποτροφία που χορηγεί η εταιρεία NEPTUNE LINES στην μνήμη του ιδρυτή της,  Νικολάου Τραυλού:

Αίτηση με  πλήρη στοιχεία του αιτούντος/αιτούσης, αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 7 δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας, θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου, βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.  Όριο ηλικίας το 26ο. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών: Αγγλικά: Proficiency of Cambridge, TOEFL ή IELTS, Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe III, Ιταλικά: Superiore, Ισπανικά: Superiore, Πορτογαλικά: Superior, συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9. Για τους άρρενες υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Για την υποτροφία που χορηγεί η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά:

Υποτροφίες Ένωσης ΕφοπλιστώνΑίτηση με  πλήρη στοιχεία του αιτούντος/αιτούσης, αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 7 δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας, θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη. Όριο ηλικίας το 26ο. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών: Αγγλικά: Proficiency of Cambridge, TOEFL ή IELTS, Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe III, Ιταλικά: Superiore, Ισπανικά: Superiore, Πορτογαλικά: Superior, συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9, για τους άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Για την υποτροφία που χορηγεί το Lloyd’s Register Foundation (LRF) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

Αίτηση με βιογραφικό και πλήρη στοιχεία του αιτούντος/αιτούσης, αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) ή από Α.Ε.Ι της Μεγάλης  Βρετανίας με βαθμό τουλάχιστον upper second (2,1) δεόντως επικυρωμένο.  Πέραν της βαθμολογίας, θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου. Βεβαίωση αποδοχής από το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο για τις Μεταπτυχιακές σπουδές εκπαιδευτικού έτους 2017/2018 καθώς και βεβαίωση εγγραφής σε αυτό όταν χορηγηθεί και παραληφθεί από το Πανεπιστήμιο, μεταφρασμένη και επικυρωμένη. Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο. Πτυχίο Αγγλικών: Proficiency of Cambridge, TOEFL ή IELTS, συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο. Για τους άρρενες υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων  ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

Αυτές, λοιπόν, είναι οι υποτροφίες που προκήρυξε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Σε περίπτωση που σε ενδιαφέρουν σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!