Υποτροφία Χημείας Κληροδοτήματος Π. Γραμματικάκη

 της Ελένης Φραγκάκη

Η Ακαδημία Αθηνών από τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήματος Π. Γραμματικάκη, προκηρύσσει διαγωνισμό για μια υποτροφία στον κλάδο της Χημείας. Η υποτροφία θα αφορά μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η έναρξη θα είναι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Υποτροφία στον κλάδο της Χημείας: Διάρκεια  

Όσον αφορά την απόκτηση του διπλώματος Master, η υποτροφία χορηγείται για 1 ακαδημαϊκό έτος. Εξαίρεση αποτελούν τα πανεπιστήμια, που με σχετικό τους έγγραφο, βεβαιώνουν πως για τις συγκεκριμένες σπουδές απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση, η υποτροφία δίδεται μέχρι και 2 έτη.

Σε περίπτωση που ο υπότροφος έχει ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές  σπουδές του, η υποτροφία έχει ισχύ μέχρι να συμπληρωθεί ο εναπομείναντας απαραίτητος χρόνος.

Υποτροφία στον κλάδο της Χημείας: Ποσό υποτροφίας

Ο υπότροφος θα λάβει το ποσό των 450 ευρώ για υποτροφία του εσωτερικού, ενώ για υποτροφία του εξωτερικού το ποσό αντιστοιχεί σε 1500 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, για τη δεύτερη περίπτωση ο υπότροφος θα λάβει τα έξοδα τόσο για την μετάβαση του στο εξωτερικό, όσο και για την επιστροφή του, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Υποτροφία στον κλάδο της Χημείας: Περαιτέρω διευκρινίσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα εξής 2 μαθήματα: (α) Γενική και Ανόργανη Χημεία και (β) Φυσικοχημεία. Στην υποτροφία εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν, προφορικά και γραπτά, στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, στο οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν. Ωστόσο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να επιτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας, ούτως ώστε στη συνέχεια να εξεταστούν στα απαραίτητα 2 μαθήματα.

Τα μαθήματα θα εξεταστούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, στις 10:00 π.μ. οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα Γενική και Ανόργανη Χημεία. Στις 12:30 μ.μ. θα ακολουθήσει η εξέταση του μαθήματος Φυσικοχημεία. Η εξέταση των ξένων γλωσσών θα προηγηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε κλίμακα βαθμολογίας με άριστα το βαθμό 20. Επομένως, για να επιτύχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να συγκεντρώσουν στα 2 μαθήματα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον  14. Επίσης, τον ίδιο βαθμό (14) πρέπει να συγκεντρώσουν και όσοι εξεταστούν στις ξένες γλώσσες. Σημειώνεται ότι  αυτός ο βαθμός δεν συνυπολογίζεται με τα άλλα 2 μαθήματα. Τέλος, σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπάρξει δημόσια συνεδρίαση, στην οποία η Εξεταστική Επιτροπή θα καθορίσει την σειρά επιτυχίας μέσω κλήρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!