Ακαδημία Αθηνών: Υποτροφία για σπουδές σε Γαλλία ή Η.Π.Α. 

του Στέλιου Αμπατζίδη

Βασικές πληροφορίες για την υποτροφία

Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης μίας υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές. Μέσω αυτής, οι προπτυχιακές σπουδές θα λάβουν χώρα στη Γαλλία ή στις ΗΠΑ. Απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές τμημάτων Πολιτικών Επιστημών στις συγκεκριμένες χώρες. 

Με αυτό τον τρόπο, οι ίδιοι θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και έτσι, τους δίνεται μία τεράστια ευκαιρία να μεταβούν σε μία άλλη χώρα. Η υποτροφία αυτή προέρχεται από τα έσοδα του κληροδοτήματος Φώτη Στεφάνου. Αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προϋποθέσεις υποτροφίας από την Ακαδημία Αθηνών

Η υποτροφία δίνεται υπό τους εξής όρους:

 1. Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2021-2022, με δυνατότητα παράτασης το πολύ μέχρι τρία έτη συνολικά, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών. Εφόσον ο υπότροφος δείξει αξιόλογα στοιχεία, έπειτα από την προσκόμιση των στοιχείων σχετικά με την πορεία των σπουδών του και της διαγωγής του, μπορεί να συνεχίσει την υποτροφία. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει και η οικονομική κατάσταση του Κληροδοτήματος, για να συνεχιστεί αυτή. Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και απαγορεύεται η υποβολή αιτήσεων για μερική ή εξ αποστάσεως φοίτηση από τους φοιτητές.
 2. Η  υποτροφία ανέρχεται σε 500,00€ τον μήνα. Επίσης, τα έξοδα μετάβασης στην ξένη χώρα, καθώς και η επιστροφή του μετά τη λήξη των σπουδών του, θα καταβληθούν στον υπότροφο, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να βρίσκονται στην ηλικία μεταξύ 18 και 21 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της
  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Να διανύουν το πρώτο έτος των σπουδών τους.
 • Να έχουν βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 • Να είναι ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 Ο υπότροφος, για να επιλεγεί, πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο φοίτησης του υποψηφίου.
 4. Αποδεικτικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1/C1 (πολύ καλή γνώση) τουλάχιστον στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου που είναι εγγεγραμμένος. Θα εκτιμηθεί και η επιπλέον γνώση και άλλων ξένων γλωσσών με την προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτά.
 6. Βιογραφικό Σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, που είναι η 23η Αυγούστου.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν στην προκήρυξη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!