Υποτροφία για μεταπτυχιακό στην Βιοτεχνολογία

του Χρήστου Καραβασίλη

Από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, προκηρύσσεται χωρίς διαγωνισμό μια (1) θέση υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στη βιοτεχνολογία σε Πανεπιστήμιο της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Σημαντικές πληροφορίες

Ο υποψήφιος/α (απόφοιτος/η τμήματος Χημείας) με τη μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα:

– οργανική χημεία

– βιολογία και

– φυσική

θα λάβει την υποτροφία για την εξειδίκευσή του/της στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

βιοτεχνολογίαΥπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν ή να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση προγράμματος ελληνικού Πανεπιστημίου το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ποσό και διάρκεια υποτροφίας

Η υποτροφία είναι για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και το της υποτροφίας είναι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€), δηλαδή πεντακόσια ευρώ για δώδεκα μήνες. Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις των τριών χιλιάδων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου από πανεπιστημιακό τμήμα Χημείας της Ελλάδας ή άλλης χώρας
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ελληνικό Πανεπιστήμιο
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει υποτροφία από άλλο φορέα για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό
  6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του υποψηφίου υπότροφου

Αποτελέσματα για την υποτροφία στη Βιοτεχνολογία

Ο υπότροφος θα αναδειχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 στην έδρα του ιδρύματος Ευγενίδου-Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου. Οι υπότροφοι θα επιλεγούν σύμφωνα με την μέγιστη βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική. Εάν υπάρξει ισοβαθμία η κλήρωση θα ξαναγίνει επιτόπου.

βιοτεχνολογίαΤα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν προσωπικά στους επιτυχόντες (μαζί με τους επιλαχόντες) μέσω e-mail και μέσω τηλεφώνου. Επίσης θα δημοσιευτούν σε ανάρτηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου με τους κωδικούς των συμμετεχόντων, χωρίς αναφορά στα ονόματα ή άλλα προσωπικά στοιχεία τους. Για την αποδοχή της υποτροφίας θα υπογραφεί σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους προς το Ίδρυμα Ευγενίδου – Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο ΤΚ 17564) μέχρι τις 18 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Ευγενίδου στο παρακάτω τηλέφωνο: 210-9469642

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!