Υποτροφία αριστείας για διδακτορικές σπουδές στις Ποσοτικές Μεθόδους στα Ναυτιλιακά

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Προκήρυξη

Μία (1) θέση πλήρους φοίτησης με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) με θέμα: «Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για Πρόβλεψη της Ναυλαγοράς Ξηρού Φορτίου», προκηρύσσεται από το τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ. Η έναρξη φοίτησης θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Η εταιρία Lemissoler Navigatio Co. Ltd χορηγεί μια υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας καθώς και ίδια έσοδα του τμήματος. Το συνολικό κόστος των διδάκτρων καθώς και το επιπλέον επίδομα που θα καλυφθεί από την χορηγία ανέρχονται στα 1.200 έως 1.600 ευρώ ανά μήνα και καλύπτει ένα χρονικό διάστημα έως 36 μήνες.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Ακαδημαϊκά προσόντα: στα Μαθηματικά, ή Στατιστική, ή Χρηματοοικονομικά, ή Οικονομικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου μάστερ σε κάποια από τις πιο πάνω ειδικότητες.Υποτροφία διδακτορικό στα Ναυτιλιακά
  • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι υποψήφιοι προκειμένου να επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και επίσης να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια σχετικά με το τί προτείνουν να κάνουν. Ακόμη, θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους που συμβάλουν στην σημαντικότητα της πρότασής τους και επιπλέον να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
  • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από άτομα που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
  • Άλλα κριτήρια: Λοιπά πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
  • Προσωπική συνέντευξη.
  • Δεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται τα εξής: 1) οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C 2) ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 3) ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδρέουpanayiotis.andreou@cut.ac.cy

Φώτης Παναγίδης,  photis.panayides@cut.ac.cy

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριο 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002628, Φαξ.: 25002766

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!