Υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

Της Αργυρώς Σταμούλη

Ο Εθνικός Γαλλικός Οργανισμός Campus France προσφέρει μια κρατική υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι αιτήσεις καταθέτονται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Κύπρου (ΙΚΥ). Η υποτροφία είναι 3ετής και ανέρχεται σε 10.800€ ετησίως καθώς πέρα από τα δίδακτρα καλύπτονται έξοδα διαχείρισης, ιατροφαρμακευτική και ιατρική φοιτητική ασφάλεια.

Υποτροφία για διδακτορικές σπουδέςΔικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας έχουν τόσο οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι για διάρκεια τριών ετών, πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών και δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 60 μονάδων και άνω για να μπορούν να ενταχθούν στον κατάλογο των δικαιούχων της υποτροφίας – oι υπολογισμοί για την κατανομή μονάδων και κατάταξη υποψηφίων, με σκοπό τον καταρτισμό του καταλόγου των δικαιούχων για την παραχώρηση υποτροφίας, γίνονται στη βάση τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, με στρογγυλοποίηση. Ακόμη, άλλη απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της υποτροφίας είναι να γνωρίζουν τη Γαλλική γλώσσα έχοντας κάποιο τίτλο αν και για τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στα Αγγλικά αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 02:00. Οι αιτήσεις με όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7 Greg Tower 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξασφαλίζουν αιτήσεις με αρ. ΙΚΥΚ. 83 από τα γραφεία του Ιδρύματος και από την επίσημη σελίδα του Ιδρύματος.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι για όλα τα Προγράμματα Υποτροφιών, καθορίζονται στον περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμο και στις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Γενικών Τροποποιητικών Κανονισμών.

Οι παροχές της υποτροφίας – πέραν του ότι χορηγείται σταθερά την πρώτη εργάσιμη κάθε μηνός, είναι η υποδοχή των υπότροφων, η διαμονή τους στο Παρίσι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση μεταφορά τους σε Πανεπιστήμιο της επαρχίας, η παροχή ιατρικών εξετάσεων από το Γραφείο Διεθνούς Μετανάστευσης και η διοργάνωση προγραμμάτων γνωριμίας. Επιπρόσθετα, οι υπότροφοι δέχονται βοήθεια για την απόκτηση άδειας διαμονής και εύρεσης στέγης και συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες του C.R.O.U.S.

Αξιοσημείωτες, μαζί με την διεκδίκηση της υποτροφίας και τη λήψη του ακαδημαϊκού τίτλου, είναι οι μεγάλες πιθανότητες του υποψηφίου να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιδρύματος, το πρόσωπο που θα εξασφαλίσει την υποτροφία είναι υποχρεωμένο μετά την λήξη της να εργασθεί στην Κύπρο για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε περίπτωση, όμως, που αυτό δεν είναι εφικτό εξετάζεται από το Ίδρυμα η παραχώρηση προσωρινής άδειας διαμονής στο εξωτερικό για την επαγγελματική αποκατάσταση του υπότροφου.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο

Τηλ: 22456433, Τηλεομοιότυπο: 22673910 ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

ikyk@ikyk.org.cy

Ή στη σχετική σελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!