Υγειονονομική περίθαλψη

Ο Οδηγός πρωτοετή φοιτητή περιλαμβάνει σήμερα έναν πλήρη οδηγό στα δικαιώματα και τις παροχές ως προς την υγειονομική περίθαλψη φοιτητών. Υπάρχουν παροχές που δεν φαντάζεστε… Τα συμφέροντα είναι κοινά ανεξαρτήτως ιδεολογιών και άλλων αντιπαραθέσεων. Ίσως η ώρα της κοινής διεκδίκησης για το αυτονόητο να έχει φτάσει.

Για αυτό το θέμα δείτε και παλαιότερη ανάρτησή μας εδώ.

Ποιες είναι οι καλύψεις για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών;

Χιλιάδες είναι οι πρωτοετείς που μόλις ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν. Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το βιβλιάριο υγείας έχουν παροχές αντίστοιχες με αυτές που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι; Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης σε ιδιώτες ή οι κοπέλες ότι σε περίπτωση τοκετού δικαιούνται των επιδομάτων που δίνονται και στους δημοσίους υπαλλήλους;

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι καλύψεις υγείας που παρέχει το βιβλιάριο για το οποίο συνιστούμε σε φοιτητές που δεν καλύπτονται υγειονομικά να προχωρήσουν στην έκδοσή του ενώ όσοι καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να εξετάσουν μαζί με τους γονείς τους αναλυτικά τις παροχές που έχουν ως φοιτητές και να διαλέξουν αν επιθυμούν την ασφάλεια του πανεπιστημίου ή των γονιών τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση λοιπόν το προεδρικό διάταγμα η υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν υπό προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δικαιούχοι είναι όλοι οι προπτυχιακοί  και μεταπτυχιακοί φοιτητές για διάστημα ίσο προς τη διάρκεια των σπουδών τους προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ. Για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους, 31/12. Έτσι, για τετραετείς πχ σπουδές, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για 6 χρόνια, ενώ για εξαετείς σπουδές ισχύει για 9 χρόνια.

Προϋποθέσεις περίθαλψης

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές είναι ότι η περίθαλψη παρέχεται σε όσους βρίσκονται στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή τμήματος. Δηλαδή αν κάποιος φοιτητής σπουδάζει στην Κομοτηνή παρέχεται περίθαλψη στην πόλη της σχολής του. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα πρόβλημα υγείας και ο ίδιος βρίσκεται για τις διακοπές του στο πατρικό του, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, τότε καλύπτεται υγειονομικά μόνο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Επίσης καλύπτονται εκτός του τόπου κατοικίας οι φοιτητές που κάνουν πρακτική σε άλλη περιοχή ή εκπονούν την πτυχιακή τους ή συμμετέχουν σε πανεπιστημιακή εκδρομή.

Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τμήματος ή στον τόπο της περίπτωσης β εκτός της έδρας του Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης του οικείου Α.Ε.Ι. ή του γιατρού της υγειονομικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. ή του συμβεβλημένου µε αυτό γιατρού και έγκριση του αρμόδιου διοικητικού συμβουλίου του τμήματος.

Άλλος ασφαλιστικός φορέας

Σε περίπτωση που ο φοιτητής καλύπτεται ως άμεσος ή έμμεσος ασφαλισμένος από άλλο φορέα, δικαιούται να επιλέξει βασικό φορέα ασφάλισης. Σε περίπτωση που αυτός ο άλλος φορέας ασφάλισης δεν καλύπτει πλήρως τις δαπάνες η πανεπιστημιακή ασφάλιση καλύπτει τα υπόλοιπα.

Τι περιλαμβάνει:

Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:

1. Ιατρική εξέταση.     

2. Νοσοκομειακή εξέταση.

3. Φαρμακευτική περίθαλψη.

4. Παρακλινικές εξετάσεις.

5. Εξέταση στο σπίτι.

6. Τοκετούς.

7. Φυσιοθεραπεία (σε δημόσια νοσοκομεία και με έγκριση της υγειονομικής υπηρεσίας της φοιτητικής λέσχης ή του πανεπιστημίου)

8. Οδοντιατρική περίθαλψη.

9. Ορθοπεδικά είδη.

10. Γυαλιά για οποιαδήποτε οφθαλμολογική πάθηση: κάθε τρία χρόνια κρύσταλλα και σκελετός έως του ποσού των 50 ευρώ.

Τι δεν καλύπτεται:

1. Ακουστικά βαρηκοΐας.

2. Στοιχειώδη φάρμακα.

3. Ιατρικά εργαλεία και όργανα.

4. Καλλυντικά.

5. Λουτροθεραπείες.

6. Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου.

7. Πλαστικές εγχειρήσεις.

Εξετάσεις από γιατρό

Αυτές γίνονται συνήθως από γιατρούς συμβεβλημένους με το πανεπιστήμιο φοίτησης ή από γιατρούς της πανεπιστημιακής λέσχης. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πάντα μαζί του το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης που θα πρέπει να είναι θεωρημένο ότι ισχύει κατά το τρέχον έτος από τη γραμματεία της σχολής.

Φαρμακευτική περίθαλψη

Οι συνταγές που αναγράφονται στο Φ.Β.Π. χορηγούνται:

1. Από τους γιατρούς της Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι.

2. Από γιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

3. Από ιδιώτες γιατρούς.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 πρέπει μέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της η συνταγή να θεωρηθεί από τον αρμόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι., αλλιώς δεν είναι εκτελεστή. Η συνταγή πρέπει να αναγράφει µε σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού.

Οι συνταγές εκτελούνται στα συμβεβλημένα με τα Α.Ε.Ι. Φαρμακεία.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα δημόσια νοσοκομεία και κατά προτίμηση στις Πανεπιστημιακές Κλινικές. Η περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί και σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή κλινικές σε περίπτωση που στα Ιδρύματα του Δημοσίου δεν λειτουργούν τμήματα ανάλογα προς την περίπτωση της ασθένειας ή από έλλειψη κλίνης όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλεια Ββ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Η εισαγωγή στα ανωτέρω Ιδρύματα γίνεται αφού προηγουμένως ο φοιτητής εφοδιαστεί με το ανάλογο εισιτήριο από το αρμόδιο γραφείο της Υγειονομικής Επιτροπής της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί σε δύο περιπτώσεις:

1. Όταν η Υπηρεσία αργεί.

2. Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει μέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί η Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα προκειμένου ο αρμόδιος γιατρός της Λέσχης ή του Α.Ε.Ι. να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης. Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισαγωγής του γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης ή του γιατρού του οικείου Α.Ε.Ι., η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον φοιτητή.

Νοσηλεία στο εξωτερικό

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις των φοιτητών που πάσχουν από σοβαρότερο νόσημα η διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, ύστερα από γνωμάτευση καθηγητή ή Διευθυντή Κλινικής Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου και Ν.Π.Ι.Δ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την τελική έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό. Η σχετική δαπάνη νοσηλείας, έξοδα μετάβασης κλπ. του ασθενή και του συνοδού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

Παρακλινικές εξετάσεις

Γίνονται κατά προτίμηση στα Πανεπιστημιακά εργαστήρια, όπου υπάρχουν, στα εργαστήρια της Φοιτητικής Λέσχης, όπου υπάρχουν, ή στα εργαστήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικού Δικαίου μετά από παραπομπή τους από την Υγειονομική Υπηρεσία του Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση έλλειψης μέσων ή φόρτου εργασίας ή βλάβης κλπ. μπορούν οι εξετάσεις να γίνουν και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια μετά από παραπομπή από την Υγειονομική Υπηρεσία του Α.Ε.Ι.

Εξέταση στο σπίτι (!!)

Όταν η κατάσταση του ασθενή καθιστά δυσχερή τη μετάβασή του στο ιατρείο, μπορεί να καλέσει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. στο σπίτι του. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί την ίδια ημέρα τον ασθενή. Σε επείγουσα περίπτωση τον επισκέπτεται αμέσως. Αν ο γιατρός αδυνατεί να μεταβεί στον ασθενή ή η Υπηρεσία αργεί και εφόσον η κατάσταση του ασθενή δεν επιδέχεται αναβολή, ο ασθενής μπορεί να εισαχθεί στο εφημερεύον Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική.

Τοκετός

Φαίνεται αστείο και όμως οι φοιτήτριες έχουν κάλυψη και τοκετού από τη φοιτητική τους ασφάλιση. Προβλέπεται μάλιστα και επίδομα τοκετού ίσο με των δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν δικαιούνται από την άλλη ασφάλισή τους ή από την ασφάλεια του συζύγου τους. Προσοχή, όμως, απαιτούνται δικαιολογητικά, για τα οποία πρέπει να ενημερωθείτε από τη γραμματεία.

Φυσικοθεραπεία

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχημα ή άλλη ασθένεια υποβάλλει στην υγειονομική υπηρεσία της λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. αίτηση µε σχετική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζονται από την υγειονομική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται σχετικά.

Ορθοπεδικά είδη
Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και µόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση µε σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού γιατρού η οποία εξετάζεται από την υγειονομική υπηρεσία, που αποφαίνεται σχετικά.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)
Οι φοιτητές που κατέχουν βιβλιάριο υγείας, όταν πρόκειται να μεταβούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική κάρτα για να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα αντίστοιχα συστήματα υγείας ευρωπαϊκών κρατών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στις γραμματείες των τμημάτων.
Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα αυτή από τους ασφαλιστικούς τους φορείς. Η κάρτα αυτή δεν ισχύει για ιατρικά ταξίδια.

Για την κάρτα αυτή δείτε και παλαιότερη ανάρτησή μας εδώ.

Η φωτογραφία είναι από το freedigitalphotos.net

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] Μην ανησυχείτε, αν χρειαστείτε υγειονομική περίθαλψη! Όσοι από εσάς δεν είστε από άλλη πηγή ασφαλισμένοι, πχ από τους γονείς τους ή από την εργασία σας, δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη ισότιμη με αυτή των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλετε να μάθετε αναλυτικά τι ισχύει; Μπορείτε επίσης να μάθετε και όλες τις παροχές υγείας που δικαιούστε! […]

Comments are closed.