Το Ταμείο Αρωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Της Λαμπρινής Πλιάτσικα

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με το Ν. 197/75 «Περί δανείων εις φοιτητάς, Ταμείου Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεγγραφής φοιτητών» ως ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Από το Νοέμβριο του 1976, οπότε άρχισε να λειτουργεί το Ταμείο Αρωγής, βοήθησε εκατοντάδες φοιτητές. Σήμερα, την εποχή της οικονομικής κρίσης, η συμβολή του  εξακολουθεί να είναι μείζονος σημασίας. Κατόπιν αιτήσεως, προσφέρει υλική και ηθική βοήθεια, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και προκειμένου να τις ολοκληρώσουν, σε άπορους φοιτητές, σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές και οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια γονέων, ανεργία γονέων, διαζευγμένοι γονείς, άγαμες μητέρες κ.λ.π.) και σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (καρκίνος, ψυχιατρικές διαταραχές κ. ά) .

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών διοικείται από Επταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζονται με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με τριετή θητεία και δύο εκπροσώπους των φοιτητών που υποδεικνύονται από την Ε.Φ.Ε.Ε. Σκοπός του Ταμείου είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους που δεν μπορούν, κατά τη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, να αντιμετωπισθούν διαφορετικά.

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών, εκτός από οικονομικά βοηθήματα, ιδιαίτερα σε φοιτητές που κατάγονται από την επαρχία και την αλλοδαπή, χορηγεί επίσης οποιασδήποτε μορφής περίθαλψης πέραν απ’ αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο στους φοιτητές του, οι οποίοι νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία. Η χορήγηση των βοηθημάτων (εφάπαξ ή σε δόσεις) και άλλων παροχών γίνεται, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών, κατ’ ελεύθερη κρίση, λαμβανομένων πάντως υπόψη του βαθμού απορίας του αιτούντος, των αναγκών αυτού, καθώς και της επίδοσής του στα μαθήματα.

Για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στο Ταμείο Αρωγής Φοιτητών, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός απορίας και ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ταμείου, που στεγάζεται στο κτήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (οδός Ιπποκράτους, αρ. 15. 3ος όροφος, Γραφείο Επιμελητείας).

Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομισθούν επίσης ως δικαιολογητικά αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας της Νομαρχίας της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, γνωμάτευση-πιστοποιητικό Ιατρού της Πανεπιστημιακής Λέσχης ή Δημόσιου Νοσοκομείου για περιπτώσεις φοιτητών που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή βρίσκονται σε Νοσοκομείο, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα συγκεκριμένα οικογενειακά ή οικονομικά πλήγματα συνεπεία των οποίων δημιουργήθηκε η έκτακτη ανάγκη και ιδιαίτερα εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση των σπουδών καθώς και κάθε πιστοποιητικό που μπορεί να ενισχύσει την αίτηση για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://tafpa.uoa.gr/.

Τώρα, μπορείς να ενημερωθείς πλήρως για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των σπουδών σου, με τον Οδηγό Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!