Τμήμα Χημικών Μηχανικών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ευανθίας Νικολάου

Εργασιακό αντικείμενο Χημικού Μηχανικού

Το τμήμα Χημικών Μηχανικών ασχολείται με τη μελέτη όλων των κλάδων της χημείας, βιοχημείας, χημικής μηχανικής και θερμοδυναμικής. Στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και στην κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίσουν ορθά τη λειτουργία και παρακολούθηση των χημικών εγκαταστάσεων, το σχεδιασμό βιομηχανικών συσκευών και εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση.

Τμήματα στον ελληνικό χώρο

Οδηγός σπουδών

Παρακάτω μπορείς να ρίξεις μία ματιά στους τομείς των τμημάτων και στα εργαστήρια για να αποκτήσεις μία εικόνα για τα τμήματα.

Χημικών Μηχανικών Πάτρας

Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Εργαστήρια: Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών, Ετερογενούς Κατάλυσης, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων, Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Μεταλλογνωσία, Μηχανικής ρευστών και Ρεολογίας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Πολυμερών, Ρύθμισης Διεργασιών, Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων, Τεχνολογίας Πλάσματος, Υλικών και Μεταλλουργίας, Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής, Φυσικοχημείας-Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών, Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας, Χημικών Διεργασιών και Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης)

Για περισσότερες πληροφορίες και για όλα τα μαθήματα μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του τμήματος.

Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.:

Χημικών Επιστημών (Εργαστήρια: Γενικής Χημείας, Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Οργανικής Χημείας

Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (Εργαστήρια: Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς, Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών)

Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (Εργαστήρια: Φυσικοχημείας, Επιστήμης και Τεχνικής Υλικών)

Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (Εργαστήρια: Τεχνολογίας Ανόργανων Υλών, Βιοτεχνολογίας, Τεχνολογίας Πολυμερών, Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας)

Για περισσότερες πληροφορίες και για όλα τα μαθήματα μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του τμήματος.

Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Χημείας (Εργαστήρια: Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας, Αναλυτικής Χημείας, Φυσικοχημείας)

Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Εργαστήρια: Α’ Χημικής Μηχανικής, Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Ηλεκτροχημικών Διεργασιών, Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής)

Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (Εργαστήρια: Β’ Χημικής Μηχανικής, Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων)

Τεχνολογιών (Εργαστήρια: Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Πετροχημικής Τεχνολογίας, Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών, Τεχνολογίας Υλικών)

Για περισσότερες πληροφορίες και για όλα τα μαθήματα μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του τμήματος.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών προσφέρουν τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Χημικών Μηχανικών Πάτρας

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
 • Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του τμήματος.

Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τα προγράμματα στο οποία συμμετέχει το τμήμα είναι Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα και είναι τα εξής:

 • Υπολογιστική Μηχανική
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης – Β’ Κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία των Μνημείων»
 • Συστήματα Αυτοματισμού με κατευθύνσεις: α) Συστημάτων Κατασκευών και Παραγωγής και β) Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
 • Προστασία Μνημείων με κατευθύνσεις: α) Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων και β) Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη με κατευθύνσεις: α) Περιβάλλον και Ανάπτυξη και β) Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών
 • Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 • Μαθηματική Προτυποποίηση σε σύγχρονες τεχνολογίες και στην οικονομία
 • Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με Κατεύθυνση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του τμήματος.

Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ

 • Χημική Μηχανική
 • Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (Διατμηματικό)
 • Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού (Διατμηματικό)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του τμήματος.

*Προσφέρονται επίσης και μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην πληροφορική, στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων!

Προοπτικές εργασίας

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν, ελέγχουν και επιβλέπουν τις εγκαταστάσεις των χημικών βιομηχανιών και των προϊόντων τους, αξιοποιούν εναλλακτικές οργανικές πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης και ασκούν τον ποιοτικό έλεγχο στα τρόφιμα. Μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως: επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής χημικών προϊόντων, σε εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, πλαστικών και λιπασμάτων, σε επιχειρήσεις προώθησης χημικών προϊόντων βιομηχανίες, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδρύοντας γραφείο χημικοτεχνικών ερευνών.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Χημείας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!