Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικής: Σπουδές στην Ελλάδα

του Βαγγέλη Ρουσοχατζάκη

Αντικείμενο Σπουδών

Το τμήμα Φυσικής (με τις βάσεις των τμημάτων στα 14.517 έως 11.375 μόρια) έχει ως κύριο στόχο την ενασχόληση των φοιτητών με την μελέτη φυσικών φαινομένων καθώς και των νόμων που τα διέπουν. Οι φοιτητές μέσα από τις σπουδές τους θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε βασικές αρχές και έννοιες τις φυσικής, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσουν να κατανοήσουν πώς αυτές οι γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει.

Τμήματα στην Ελλάδα

Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΚΠΑ

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα Φυσικής διαρκεί 4 χρόνια, τα οποία χωρίζονται σε 8 εξάμηνα, διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε εξάμηνο. Οι φοιτητές ακολουθούν ένα βασικό κορμό μαθημάτων και στα μέσα του τρίτου έτους καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στο τέταρτο έτος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Οι κατευθύνσεις είναι ονομαστικά οι εξής: Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Σωματιδιακή και Πυρηνική Φυσική, Αστρονομία/Αστροφυσική, Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία και Ηλεκτρονική Φυσική και τους Υπολογιστές. Η προϋπόθεση για να επιλέξει ένας φοιτητής κατεύθυνση είναι να έχει περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα στα πρώτα 5 εξάμηνα. Τα μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά κορμού, μαθήματα επιλογής κορμού, μαθήματα επιλογής και μαθήματα κατεύθυνσης. Επίσης το τμήμα αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία πραγματοποιείται στο τελευταίο έτος σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές στο 1ο και στο 2ο έτος διδάσκονται βασικές γνώσεις της φυσικής και των μαθηματικών έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τις μετέπειτα σπουδές τους. Στο 3ο έτος παρακολουθούν πιο προχωρημένα εργαστήρια σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μαθήματα με στόχο να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τα επιστημονικά πεδία. Αυτό θα έχει ως στόχο στο 4ο έτος να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα πιο εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης όπως επίσης και στην επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 35 μαθήματα, 7 εργαστήρια και η επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα Φυσικής: Φυσική, Υπολογιστές, Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Υπολογιστική Φυσική, Εισαγωγή στην Φυσική της Ατμόσφαιρας, Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Κβαντική Μηχανική και άλλα.

Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στις Κατευθύνσεις: εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Βιολογικής Ύλης, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Ιατρική Φυσική, Μαθηματική Φυσική, Ηλιακή Φυσική και άλλα.

ΑΠΘ

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η φοίτηση είναι 4 χρόνια και ο αριθμός μαθημάτων είναι 43. Από αυτά τα 31 είναι υποχρεωτικά (23 μαθήματα + 8 υποχρεωτικά εργαστήρια), ενώ τα υπόλοιπα είναι επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 12 και να μην κάνει διπλωματική εργασία ή να επιλέξει 10 και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Μαθήματα Βασικής Επιλογής, Μαθήματα Ειδικής Επιλογής και Μαθήματα Γενικής Επιλογής. Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 4 μαθήματα από την πρώτη κατηγορία και τουλάχιστον άλλα 3 από τις άλλες δύο κατηγορίες. Ο στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να ενισχύσουν τις γνώσεις του φοιτητή σε περισσότερες θεματικές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του.

Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ: Γενική Φυσική, Χημεία, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Κβαντομηχανική, Ηλεκτρονική, Αστρονομία & Αστροφυσική

Κάποια από τα μαθήματα των μαθημάτων επιλογής: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, Υπολογιστική Φυσική και Εφαρμογές, Πυρηνική Φυσική, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Χαμιλτονιανή Μηχανική, βιοφυσική, Ατμοσφαιρική Τεχνολογία, Μετεωρολογία, Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η φοίτηση και στο Πανεπιστήμιο Πατρών διαρκεί 4 χρόνια. Στα πρώτα έξι εξάμηνα και σε αυτό το τμήμα ο φοιτητής θα διδαχθεί βασικές γνώσεις σχετικά με την Φυσική και τα Μαθηματικά μέσα από υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και επιλογής. Με την ολοκλήρωση του τρίτου έτους ο φοιτητής θα πρέπει να διαλέξει μεταξύ των παρακάτω κατευθύνσεων: Φυσική Υλικών Τεχνολογίας, Ενέργεια και Περιβάλλον, Φωτονική, Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική, Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος,  Γενική. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την επιλογή κατευθύνσεων ο φοιτητής πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει συγκεκριμένα μαθήματα έτσι ώστε η μετάβαση στις κατευθύνσεις να είναι ευκολότερη. Τέλος, υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια αλλά η διπλωματική εργασία που λαμβάνει χώρα στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο δεν είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα που διδάσκονται μέχρι και το 6ο εξάμηνο είναι πάνω-κάτω τα ίδια με τα άλλα τμήματα.

Κάποια από τα μαθήματα των κατευθύνσεων είναι τα εξής: Φυσική Ατμόσφαιρας, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας, Οπτικοηλεκτρική, Κοσμολογία, Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα, Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων, Φυσικοχημεία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η φοίτηση στο τμήμα Φυσικής στην Κρήτη είναι πάλι 4 χρόνια και τα μαθήματα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες. Είναι τα μαθήματα της Κατηγορίας Α, τα οποία είναι υποχρεωτικά και είναι 22 στον αριθμό. Η δεύτερη κατηγορία είναι η Β΄ και είναι οι γενικές κατευθύνσεις φυσικής, αυτά τα μαθήματα είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις πάνω σε βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της φυσικής επιστήμης. Η Τρίτη κατηγορία μαθημάτων είναι τα ειδικά θέματα φυσικής, τα οποία είναι μαθήματα από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και πραγματοποιούνται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου. Στο τμήμα υπάρχει επίσης και η υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν αν θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για 3 μήνες σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα, ή σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα ίδια που προσφέρονται και στα άλλα τμήματα.

Κάποια από τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι τα εξής: Μαθηματικά για Φυσικούς, Εισαγωγή στη Μηχανική Ρευστών, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική, Βαρύτητα και Κοσμολογία

Κάποια από τα μαθήματα της Γ’ Κατηγορίας είναι τα εξής: Διπλωματική Εργασία, Θέματα Σύγχρονης Φυσικής, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Τεχνικές Φασματοσκοπίας Laser

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τέλος το τμήμα Φυσικής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει και αυτό τετραετή φοίτηση. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 29 και υπάρχουν άλλα 12 τα οποία είναι μαθήματα επιλογής. Μέσα στα υποχρεωτικά μαθήματα συγκαταλέγεται και η ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) άλλα όσοι φοιτητές έχουν πτυχίο αντίστοιχο με Proficiency μπορούν να απαλλαχθούν από τις εξετάσεις με βαθμό 7. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας αλλά κανένα από τα δύο δεν είναι υποχρεωτικά.

Κάποια από τα μαθήματα Κορμού είναι τα εξής: Μηχανική, Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Διαφορικές Εξισώσεις, Κυμάνσεις, Σύγχρονη Φυσική, Κλασική Μηχανική, Κβαντική Θεωρία, Γενική Χημεία, Φυσική Περιβάλλοντος, Στατιστική Φυσική

Κάποια από τα μαθήματα Επιλογής είναι τα εξής: Στοιχειώδη Σωματίδια, Εισαγωγή στη Θεωρία του Πεδίου, Διαφορική Γεωμετρία, Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας, Ατομική Φυσική, Μοριακή Φυσική

Μεταπτυχιακά

Όλα τα τμήματα Φυσικής προσφέρουν πληθώρα μεταπτυχιακών με τα οποία οι φοιτητές μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα να συγκεκριμενοποιήσουν το αντικείμενο ενασχόλησης τους  έτσι ώστε να αποκτήσουν περισσότερες επιλογές στον εργασιακό τομέα. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά είναι τα εξής: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος, Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές, Ιατρική Φυσική, Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη.

Εργασία

Επαγγελματικά οι απόφοιτοι τους τμήματος Φυσικής έχουν πληθώρα επιλογών. Οι απόφοιτοι μπορούν να δουλέψουν αρχικά στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα σε σχολεία αλλά και σε φροντιστήρια ως καθηγητές φυσικής. Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο την Φυσική. Τέλος, εάν ο απόφοιτος του τμήματος κάνει πιο συγκεκριμένο το αντικείμενο που επιθυμεί να ασχοληθεί με ένα μεταπτυχιακό τότε οι επιλογές γίνονται περισσότερες καθώς μπορεί να δουλέψει στον Ο.Τ.Ε, στη Δ.Ε.Η, στην ΕΡΤ όπως επίσης και στην Ε.Μ.Υ.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Φυσικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Φυσικής

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!