Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ιουλίας Πρίγκου

Γενικά

Η εισαγωγή των μαθητών στα τμήματα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (γνωστότερα ως ΤΕΦΑΑ) μπορεί να γίνει απ’ όλα τα επιστημονικά πεδία  εξειδίκευσης (1ο-2ο-3ο-4ο) ενώ απαιτεί και την εξέταση ειδικού μαθήματος, το οποίο είναι τα αθλήματα. Αυτά που απαιτούνται είναι τα εξής: 400 μ. τρέξιμο για τα αγόρια και 200 μ. για τα κορίτσια/ σφαιροβολία/ άλμα εις μήκος ή εναλλακτικά μπορείς να προσθέσεις στη θέση ενός από τα τρία την κολύμβηση 60 μέτρα ελεύθερο. Τα τμήματα πανελλαδικά στο σύνολό τους ανέρχονται στα πέντε και είναι τα εξής: Το ΤΕΦΑΑ Αθήνας (ΕΚΠΑ) (17.501 μόρια), το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (17.045 μόρια), ΤΕΦΑΑ Σερρών (ΑΠΘ) (15.017 μόρια), ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (ΔΠΘ) (14.617 μόρια) και τέλος το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (15.828 μόρια). Μεταξύ τους τα τμήματα έχουν διαφορές κυρίως ως προς τις κατευθύνσεις αλλά και τις εξειδικεύεις που προσφέρουν.

Αντικείμενο Σπουδών

Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργήσει και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια που θα εξασφαλίσουν μια άρτια κατάρτιση για την επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία των σπουδαστών της.

Παράλληλος στόχος του τμήματος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του αντικειμένου που σπουδάζουν. Η Φυσική Αγωγή και γενικότερα ο αθλητισμός είναι κομμάτι και βασικός πυλώνας που εξασφαλίζει και συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Τμήματα στην Ελλάδα

Τα τμήματα πανελλαδικά στο σύνολό τους ανέρχονται στα πέντε και είναι τα εξής: Το ΤΕΦΑΑ Αθήνας (ΕΚΠΑ), το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ΤΕΦΑΑ Σερρών (ΑΠΘ), ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (ΔΠΘ) και τέλος το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Μεταξύ τους τα τμήματα έχουν διαφορές κυρίως ως προς τις κατευθύνσεις αλλά και τις εξειδικεύεις που προσφέρουν.

Προπτυχιακές Σπουδές- Μαθήματα

Η σχολή είναι τετραετούς φοίτησης. Στα δυο πρώτα χρόνια της σχολής εκτός από θεωρητικά μαθήματα και κάποια επιλογής το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει αθλήματα ομαδικά/ αθλήματα υγρού στίβου/ στίβο. Kατά το τρίτο έτος ο φοιτητής καλείται να επιλέξει κατεύθυνση και στη συνέχεια ειδικότητα από την κατεύθυνση την οποία έχει ακολουθήσει. Αναλόγως το τμήμα, σε κάποια είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση δυο ειδικοτήτων. Στο τμήμα ο φοιτητής καλείται να κάνει πρακτική άσκηση σε σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, ενώ στο τελευταίο έτος πλέον καλείται να κάνει πρακτική άσκηση στην ειδικότητά του. Τέλος, διπλωματική εργασία η οποία στις περισσότερες σχολές είναι υποχρεωτική, στα ΤΕΦΑΑ μπορεί κάποιος να εκπονήσει μόνο κατ’ επιλογήν.

Ενδεικτικά, μερικά βασικά μαθήματα που διδάσκονται στα τμήματα είναι τα ακόλουθα: Φυσιολογία του ανθρώπου, Ανατομική του ανθρώπου, Εργομετρία, Εργοφυσιολογία, Αθλητική φυσικοθεραπεία, Αθλητική βιομηχανική, Αθλητική στατιστική, Κινητική συμπεριφορά, Αθλητική ψυχολογία, Αθλητική κοινωνιολογία, Μυϊκή ενδυνάμωση, Αρχές διδακτικής και προπονητικής, Αθλητιατρική, Παθοκινησιολογία, Υγιεινή και πρώτες βοήθειες, Αθλητικό δίκαιο, Διατροφή, Ανάπτυξη και κινητική εξέλιξη, Αθλητική αγορογνωσία, Αθλητικές εργασιακές σχέσεις κ.α.

Οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται ανά τμήμα είναι:

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (ΔΠΘ)

 1. Κατεύθυνση προπονητικής
 2. Κατεύθυνση “αθλητική αναψυχή και χορός”
 3. Κατεύθυνση “άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς”

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καθώς και τις ειδικότητες που προσφέρει η κάθε κατεύθυνση αρκεί ένα κλικ εδώ .

ΤΕΦΑΑ Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

 1. Κατεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού
 2. Κατεύθυνση “άσκηση υγείας και αναψυχής”

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καθώς και τις ειδικότητες που προσφέρει η κάθε κατεύθυνση αρκεί ένα κλικ εδώ .

ΤΕΦΑΑ Σερρών (ΑΠΘ)

 1. Κατεύθυνση “βιολογία της άσκησης και αθλητιατρικής”
 2. Κατεύθυνση αγωνιστικών αθλημάτων
 3. Κατεύθυνση αναψυχής και φυσικής αγωγής

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καθώς και τις ειδικότητες που προσφέρει η κάθε κατεύθυνση αρκεί ένα κλικ εδώ .

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

 1. Κατεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού
 2. Κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών στη φυσική αγωγή

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καθώς και τις ειδικότητες που προσφέρει η κάθε κατεύθυνση αρκεί ένα κλικ εδώ .

ΤΕΦΑΑ Αθήνας (ΕΚΠΑ)

 1. Τομέας αθλητιατρικής και βιολογίας της άσκησης
 2. Τομέας αθλοπαιδιών
 3. Τομέας γυμναστικής και χορού
 4. Τομέας θεωρητικών επιστημών
 5. Τομέας κλασικού αθλητισμού
 6. Τομέας υγρού στίβου

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καθώς και τις ειδικότητες που προσφέρει η κάθε κατεύθυνση αρκεί ένα κλικ εδώ .

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προσφέρουν σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών τα εξής προγράμματα:

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (ΔΠΘ)

 • Άσκηση και ποιότητα ζωής
 • Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε αθλητές και ασκούμενους

ΤΕΦΑΑ Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

 • Άσκηση και υγεία
 • Εφαρμοσμένη κινησιολογία στις ένοπλες δυνάμεις
 • Ψυχολογία της άσκησης
 • Άσκηση και ποιότητα ζωής (διατμηματικό)
 • Άσκηση, εργοσπιρομετρία και αποκατάσταση (διατμηματικό)
 • Sport and exercise psychology (Erasmus Mundus)

ΤΕΦΑΑ Σερρών (ΑΠΘ)

 • Κινησιολογία
 • Ανθρώπινη απόδοση και υγεία (διατμηματικό)

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

 • Ανθρώπινη απόδοση και υγεία με κατευθύνσεις: α) άσκηση και υγεία β) σχολική φυσική αγωγή, γ) προπονητική αθλημάτων, δ) προσαρμοσμένη ειδική φυσική αγωγή (διατμηματικό).

ΤΕΦΑΑ Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 • Βιολογία της άσκησης
 • Φυσική αγωγή και αθλητισμός

Εργασιακές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως γυμναστές, καθηγητές φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπάγονται στον κλάδο Π.Ε.11 Φυσικής Αγωγής) και προπονητές διαφόρων αθλημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως:

 • Καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία
 • Γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις
 • Τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και σε συναφείς φορείς.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα αδυνατίσματος, σε γυμναστήρια και κατασκηνώσεις, σε εργαστήρια φυσιολογίας της άσκησης και βιοκινητικής, σε σχολές χορού, σε συλλόγους παραδοσιακών χορών, βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοπους.
 • Απασχόληση σε εταιρείες αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης και χορηγών.
 • Εταιρείες αθλητικών προϊόντων
 • Εταιρείες που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής και αθλητικού τουρισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα την ειδική αγωγή βάση του νόμου 3699/08 (ΦΕΚ 199, 2/10/2008) που εντάσσονται στο ΠΕ 11.01 μπορούν να διοριστούν στα νεοσυσταθέντα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Επίσης με βάση τον αθλητικό νόμο Ν. 2725/1999 και το Ν. 3057/2002 απόφοιτοι της σχολής με κατεύθυνση/ ειδικότητα ή μεταπτυχιακό τίτλο σχετικά με κάποιο ομαδικό ή ατομικό άθλημα μπορούν να απασχολούνται ως προπονητές του αντίστοιχου αθλήματος.

Αντίστοιχα και απόφοιτοι με ειδίκευση ή μεταπτυχιακό τίτλο που αφορά την άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς (με χρόνιες παθήσεις) μπορούν και αυτοί να απασχοληθούν σε κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης για την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας.

#Tips and Tricks

Η σχολή είναι ευχάριστη και το πρόγραμμα σπουδών ειδικά άμα είναι μικρό το τμήμα είναι σχετικά εύκολο. Ακολούθησε αυτό που αγαπάς περισσότερο και πιστεύεις ότι θα τα βγάλεις εις πέρας καλύτερα! Μην αφήνεις χαμένες εξεταστικές και προσπάθησε να αποκομίσεις όσα περισσότερα μπορείς κατά τη διάρκεια της σχολής. Μπορείς να παρακολουθήσεις σεμινάρια ναυαγοσωστικής ώστε να αποκτήσεις το πτυχίο προκειμένου να μπορείς να δουλέψεις σε πισίνες και θάλασσα τα καλοκαίρια.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!