Τμήμα Φιλολογίας: Σπουδές στην Ελλάδα 

Τμήμα Φιλολογίας: Σπουδές στην Ελλάδα

του Στέλιου Αμπατζίδη

Τελειώνεις το σχολείο και ενδιαφέρεσαι να πραγματοποιήσεις τις σπουδές σου σε ένα αξιόλογο τμήμα; Η επιστήμη της Φιλολογίας σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, σε τμήματα του 3ου πεδίου με έδρες την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, το Ρέθυμνο, την Καλαμάτα και την Κομοτηνή.

Τμήματα

Περιγραφή

Τα τμήματα Φιλολογίας αποσκοπούν στην ανάδειξη καταρτισμένων επιστημόνων, με στόχο να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, ο οποίος αποδεικνύεται μέσα από τα γραπτά, λογοτεχνικά και φιλολογικά κείμενα. Παράλληλα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να μελετούν και να ερευνούν τις εκφάνσεις της πνευματικής ζωής του Ελληνισμού.

Προσδιορισμός χαρακτήρα τμήματος- Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Φιλολογίας διαρκεί τέσσερα χρόνια και ειδικότερα, περιλαμβάνει 8 εξάμηνα διδασκαλίας και εργαστηρίων. Στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος των σπουδών τους οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν υποχρεωτικά ποια ειδίκευση θα ακολουθήσουν. Οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολουθούν υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν, υποχρεωτικά μαθήματα από διάφορα άλλα τμήματα, όπως και σεμινάρια βάσει της ειδίκευσης, που επιλέγουν. Τέλος, παρακολουθούν και διαλέξεις φροντιστηριακού περιεχομένου σε όλα τα τμήματα.

Οι ειδικεύσεις και μερικά από τα βασικά μαθήματα, που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων αυτών, ταξινομούνται στις εξής κατευθύνσεις:

 • Κλασική: Ιστοριογραφία-Ερμηνεία Κειμένων, Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα-Γραμματεία, Όμηρος, Πλάτωνας, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Αισχύλος, Ευριπίδης, Αττικοί Ρήτορες, Αρχαϊκή Ποίηση, Λυρική Ποίηση.
 • Νέα Ελληνική-Μεσαιωνική: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Συγκριτική Φιλολογία, Ιστορία των Ιδεών και Ρεύματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
 • Βυζαντινή και Λαογραφία: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία, Εισαγωγή στη Λαογραφία, Εκλογή Βυζαντινών Κειμένων, Υμνογραφία, Λαογραφία των Παραμυθιών, Κοινωνική Λαογραφία.
 • Γλωσσολογία: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Ιστορική Γλωσσολογία, Σύνταξη, Γραμματική, Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία-Μορφολογία-Σημασιολογία-Λεξιλόγιο, Κοινωνιογλωσσολογία, Γλωσσικές Επαφές.
 • Θεατρολογία: Κωμωδία, Θεατρολογία.

Εργαστήρια

Παράλληλα, οι φοιτητές των τμημάτων αυτών παρακολουθούν και διάφορα εργαστήρια, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των σπουδών τους, βάσει της ειδικότητας, που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Συνεπώς, ο οδηγός σπουδών των έξι προαναφερθέντων τμημάτων, με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, περιλαμβάνει σε ένα μέγιστο βαθμό και τις ασκήσεις των φοιτητών σε εργαστήρια, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία. Για αυτό και τα τμήματα αυτά ομαδοποιούν τα εργαστήριά τους βάσει των τομέων, οι οποίοι διαφοροποιούνται ο ένας από τον άλλο. Συγκεκριμένα:

Τμήμα Φιλολογίας Αθήνας (ΕΚΠΑ)

Τομείς: 1. Κλασικής Φιλολογίας, 2. Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, 3. Νεοελληνικής Φιλολογίας, 4. Γλωσσολογίας.

Εργαστήρια: Πληροφορικής, Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων, Παλαιογραφίας, Κυπριακών Μελετών.

Τμήμα Φιλολογίας Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Τομείς : 1. Κλασικών Σπουδών, 2. Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών    Σπουδών, 3. Γλωσσολογίας

Εργαστήρια: Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών.

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τομείς: 1. Κλασικής Φιλολογίας 2. Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 3. Γλωσσολογίας

Εργαστήρια: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας, Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας.

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Τομείς: 1. Κλασικών Σπουδών (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά), 2. Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 3. Γλωσσολογίας

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο)

Τομείς: 1. Κλασικών Σπουδών, 2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 3. Γλωσσολογίας, 4. Μουσικολογίας και Θεατρολογίας.

Εργαστήρια: Παπυρολογίας και Επιγραφικής, Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών, Γλωσσολογίας και Θεατρολογίας και Μουσικολογίας.

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
Τομείς: 1. Κλασικής Φιλολογίας, 2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας,

Εργαστήρια: Τεχνογνωσίας, Παλαιογραφίας-Παπυρολογίας, Φωνητικής-Φωνολογίας,  Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος».

Τμήμα Φιλολογίας Κομοτηνής (ΔΠΘ)

Τομείς: 1. Κλασικής Φιλολογίας, 2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Εργαστήρια: Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας, Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα τμήματα της Φιλολογίας προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν ορισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, με παροχή δυνατότητα συμμετοχής τους και σε διατμηματικά-διεπιστημονικά. Ειδικότερα:

Τμήμα Φιλολογίας Αθήνας (ΕΚΠΑ)

Π.Μ.Σ «ΚΟΡΑΗΣ» με εξειδίκευση: 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, 2. Λατινική Φιλολογία, 3. Νεοελληνική Φιλολογία, 4. Βυζαντινή Φιλολογία, 5. Λαογραφικές Σπουδές: Θεωρίες και αρχές του Λαϊκού Πολιτισμού, 6. Γλωσσολογία.

Τμήμα Φιλολογίας Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 1. Κλασικής Φιλολογίας με εξειδικεύσεις: α) Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, β) Λατινικής Φιλολογίας.
 2. Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας με εξειδικεύσεις: α) Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογία, β) Νεοελληνικής Φιλολογία, γ) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογία.
 3. Γλωσσολογίας με εξειδικεύσεις: α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, γ) Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία.
Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 1. Κλασική Φιλολογία
 2. Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία
 3. Γλωσσολογία

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Π.Μ.Σ «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα  και τα Κείμενα» με τέσσερις ειδικεύσεις: α) Κλασικές Σπουδές, β) Νεοελληνική Φιλολογία, γ) Γλωσσολογία και δ) Βυζαντινή Φιλολογία.

Τμήμα Φιλολογίας Κρήτης

Π.Μ.Σ. με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις:  α) Κλασική Φιλολογία, β) Βυζαντινή Φιλολογία, γ) Νεοελληνική Φιλολογία και δ) Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου.

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτας)

Π.Μ.Σ α) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» β) Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία, με εξειδικεύσεις στην Αρχαία Ελληνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία αντίστοιχα

Τμήμα Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή)

Π.Μ.Σ με εξειδικεύσεις: α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, β) Λατινική Φιλολογία, γ) Παπυρολογία και δ) Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία.

Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού μπορούν ακόμη να επιλέξουν να παρακολουθήσουν κάποιο άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, με την αυξημένη, όμως, ζήτηση να κατέχουν τα προγράμματα στους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών και πιο πολύ τμημάτων των φιλοσοφικών σχολών.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Φιλολογίας, μπορούν να εργαστούν ως εξής:

 • Ως δάσκαλοι στη δημόσια ή την ιδιωτική εκπαίδευση
 • Σε αρχεία και βιβλιοθήκες
 • Σε ερευνητικά και πολιτιστικά κέντρα
 • Σε εκδοτικούς οίκους και στα Μ.Μ.Ε. (Επιμελητές κειμένων, διορθωτές κειμένων).
 • Σε διεθνείς οργανισμούς με πολιτιστικό περιεχόμενο
 • Σε διαφημιστικούς οργανισμούς ως συγγραφέας κειμένων
 • Σε τουριστικές επιχειρήσεις με πολιτιστικό και αρχαιογνωστικό περιεχόμενο
 • Σε θεατρικούς οργανισμούς ως επιμελητές θεατρικών κειμένων
 • Σε ερευνητικά προγράμματα για διδασκαλία ελληνικών σε προγράμματα αναλφαβητισμού και σε ομάδες κοινωνικά απομονωμένων
 • Σε ερευνητικά κέντρα ως ερευνητές για συγγραφή επιστημονικού έργου στα πεδία των αρχαιογνωστικών επιστήμων, της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας.
 • Σε φορείς εκπαίδευσης και οργανισμούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
 • Σε εταιρίες επεξεργασίας του λόγου ή ερευνητικά κέντρα επεξεργασίας της γλώσσας μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών.

Αξίζει κανείς να σπουδάσει σε αυτή τη Σχολή και ειδικότερα σε αυτό το τμήμα; Η απάντηση είναι θετική, γιατί, όπως ανέφερα και παραπάνω, οι ειδικεύσεις αυτού του τμήματος είναι πολλές, με συνέπεια τα μαθήματα να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων βάσει των επιλογών του κάθε φοιτητή. Με υπομονή, επιμονή και μεθοδικότητα, οι φοιτητές μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αρκεί να οργανώσουν σωστά τον χρόνο τους, όσον αφορά το διάβασμα πριν από την εξεταστική τους.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Φιλολογίας και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Φιλοσοφίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!