Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Σπουδές στην Ελλάδα

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ανδριάνας Μισυρλή, της Ειρήνης Νοταρά & της Μαρίας Φραγκίνη

Αποφοιτείς από το λύκειο και οι πολιτικές επιστήμες είναι ένας κλάδος που εγείρει το ενδιαφέρον σου; Μπορείς να πας σ΄ένα από τα παρακάτω τμήματα: Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Κρήτης (10.375 μόρια),  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ (15.800 μόρια),  το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ (16.475 μόρια),  το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (15.025 μόρια),  το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (13.000 μόρια) και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. (11.850 μόρια). . Όλα τα τμήματα ανήκουν στο 1ο επιστημονικό πεδίο

Παρακάτω, λοιπόν, θα βρεις όσα πρέπει να ξέρεις, όσον αφορά τις σπουδές στα τμήματα πολιτικών επιστημών της Ελλάδας.

Περιγραφή

Τα τμήματα έχουν ως κύριο μέλημα να φέρουν τους φοιτητές σε άμεση επαφή με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και της Πολιτικής Ιστορίας, με έμφαση σε επιστημονικούς τομείς όπως η πολιτική θεωρία, η πολιτική φιλοσοφία και ψυχολογία.  Επιδίωξη αποτελεί, τα μέλη του κάθε τμήματος να έχουν εμπεδώσει όλα τα βασικά πεδία του δημόσιου τομέα και να έχουν όλες εκείνες τις γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κρατικού συστήματος.

Μαθήματα

Το κάθε τμήμα ακολουθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση με διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Ειδικότερα:

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ έχει ως έργο την καλλιέργεια γνώσης πάνω σε φαινόμενα πολιτικού, κοινωνικού, πολιτειακού και διεθνούς φάσματος, παρέχοντας στους φοιτητές του μαθήματα τόσο γενικής όσο και εξειδικευμένης παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδές εστιάζουν σε 5 τομείς: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρεία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Παράλληλα, οι φοιτητές στο 5ο εξάμηνο θα πρέπει να επιλέξουν έναν από 3 Κύκλους Σπουδών: Πολιτική Ανάλυση, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο. Ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που προσφέρει είναι: Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Δημόσια Διοίκηση, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου επιδιώκει την ερμηνεία  της περιπλοκότητας του σύγχρονου κόσμου και διευρύνει τους ορίζοντές των φοιτητών , βοηθώντας τους να σκέφτονται σφαιρικά και να αποκτήσουν δίκη τους κριτική σκέψη. Οι τομείς που μπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής είναι : 1.Κοινωνική και Πολιτικής Θεωρία 2.Νεότερη Ιστορία 3.Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση,  ενώ ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται αποτελούν τα παρακάτω: πολιτική επιστήμη και πως συνδέεται  µε τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία,κοινωνική και πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, πολιτική οικονοµία, δηµόσιο δίκαιο, κριτική, επιλεκτική μνήμη, αντιμετώπιση θεωριών, ιδεολογιών και αντιλήψεων. Επιπλέον οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα  κατά την διάρκεια των σποδών τους να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής όπου μπορούν να επιλέξουν δυο σεμινάρια ανά εξάμηνο.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ οι σπουδαστές μπορούν να ακολουθήσουν τους τομείς: 1.Πολιτικής Επιστήμης 2.Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 3.Διοικητικής Επιστήμης 4.Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οι τομείς είναι: 1.Πολιτική Επιστήμη 2.Διεθνείς Σχέσεις.

Στα τμήματα των Πανεπιστημίων της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης τα Προγράμματα Σπουδών δεν χωρίζονται σε κατευθύνσεις. Ενδεικτικά, κάποια βασικά μαθήματα που διδάσκονται αποτελούν η Πολιτική Επιστήμη, η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία, η Κοινωνιολογία, οι Διεθνείς Σχέσεις, η Πολιτική Επικοινωνία κ.α.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα τμήματα παρέχουν την ευκαιρία στους φοιτητές να διευρύνουν τις σπουδές τους και με μεταπτυχιακά προγράμματα. Συγκεκριμένα:

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές στους ακόλουθους τομείς: 1.Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία 2.Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική 3.Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 4.Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών , οργανώνοντας τις κατευθύνσεις α)Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών, β) Λογιστικής και γ) οικονομικά της υγείας και διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

 Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου διαθέτει μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς: 1.Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία 2.Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία δέχεται κάθε ακαδημαϊκό έτος έως 50 φοιτητές, παρέχονται δωρεάν και διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Είναι διαρθρωμένο σε δύο ειδικεύσεις:

1) Ειδίκευση Πολιτικής Επιστήμης, με τις θεματικές ενότητες:

Α.Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική

Β.Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία

2) Ειδίκευση Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Κρήτης εξειδικεύεται σε μεταπτυχιακές σπουδές που αφορούν: 1.Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα 2.Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές.3. «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές».

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ διοργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα πάνω στην: 1.Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία 2.Πολιτική Ανάλυση 3.Πολιτική Ιστορία, Πόλεμοςκαι Στρατηγικές Σπουδές 4 Διακυβέρνηση.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει μεταπτυχιακά που αφορούν: 1.Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές 2.Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (χωρίζεται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις) 3.Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων 4. Μεσογειακές σπουδές.

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ δεν παρέχει ακόμα κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, αξίζει να διευκρινιστεί ότι απόφοιτοι από τα τμήματα πολιτικών επιστημών μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων τμημάτων σε κλάδους όπως οι δημόσιες σχέσεις, η διαφήμιση, η οικονομία, η κοινωνιολογία κ.α.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων μπορούν να ακολουθήσουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους, όπως να εργαστούν ως πολιτικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι στις δημόσιες σχέσεις, καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορούν επίσης να πλαισιώσουν οικονομικές ή διοικητικές θέσεις στον Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορα υπουργεία, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς όπως το Ν.Α.Τ.Ο και η Ε.Ε, σε πολιτικά κόμματα, ινστιτούτα και εταιρίες δημοσκοπήσεων, στα Μ.Μ.Ε και σε διεθνείς και ελληνικές Μ.Κ.Ο.

Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων μπορούν να ακολουθήσουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους, όπως να εργαστούν ως πολιτικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι στις δημόσιες σχέσεις, καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορούν επίσης να πλαισιώσουν οικονομικές ή διοικητικές θέσεις στον Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορα υπουργεία, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς όπως το Ν.Α.Τ.Ο και η Ε.Ε, σε πολιτικά κόμματα, ινστιτούτα και εταιρίες δημοσκοπήσεων, στα Μ.Μ.Ε και σε διεθνείς και ελληνικές Μ.Κ.Ο.

Σε γενικές γραμμές μπορούν να απασχολήσουν τους εξής τομείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • Σε υπουργεία, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς
 • Σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων, επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων
 • Σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • Στα ΜΜΕ
 • Σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα
 • Σε Επιχειρήσεις με δράση στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια
 • Σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων
 • Σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων
 • Σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ
 • Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Διπλωματικό Σώμα αλλά και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Tips & Tricks

Οι πολιτικές επιστήμες είναι ένας κλάδος πολυσχιδής, που δεν σταματά ποτέ να ανανεώνεται και να εξελίσσεται. Επομένως, για να ανταποκριθείς στις ανάγκες τόσο της σχολής όσο του επαγγέλματος που θα ακολουθήσεις μετέπειτα, πρέπει να φροντίσεις να παρακολουθείς και να ενημερώνεσαι για τα τεκταινόμενα της εποχής σου, αλλά και για αυτά που σημάδεψαν τον πολιτικό κόσμο στο πέρασμα της ιστορίας. Μην περιμένεις μια εξεταστική για να αρχίσεις το διάβασμα, ούτε να αρκείσαι μόνο σε ένα σύγγραμμα για να αντλείς πληροφορίες. Αγάπα αυτό που κάνεις και δούλεψε επίμονα για να κατακτήσεις την κορυφή!

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!