Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ειρήνης Νοταρά

Σύντομη περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ (16.166 μόρια) λειτουργεί από το 1982 στο με στόχο την ανάδειξη πτυχιούχων ικανών στην μελέτη της πολιτικής επιστήμης. Η σχολή ανήκει στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα έχει ως έργο την καλλιέργεια γνώσης πάνω σε φαινόμενα πολιτικού, κοινωνικού, πολιτειακού και διεθνούς φάσματος, παρέχοντας στους φοιτητές του μαθήματα τόσο γενικής όσο και εξειδικευμένης παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδές εστιάζουν σε 5 τομείς: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρεία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Παράλληλα, οι φοιτητές στο 5ο εξάμηνο θα πρέπει να επιλέξουν έναν από 3 Κύκλους Σπουδών: Πολιτική Ανάλυση, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο.

Μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα Μαθήματα Κορμού, Κατεύθυνσης, Ελεύθερης Επιλογής και τα Προαιρετικά Μαθήματα, από τα οποία για την απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 16 μαθήματα κορμού, 4 επιλογής κορμού, 8 υποχρεωτικά κατεύθυνσης, 4 ειδικής επιλογής και 8 ελεύθερης επιλογής.

Ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που προσφέρει το τμήμα είναι: Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Δημόσια Διοίκηση, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν κυρίως ως πολιτικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και ως καθηγητές σε μαθήματα του αντικειμένου τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. 13, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών). Εκτός από αυτό, εντάσσονται και στον Κλάδο Π.Ε. Διοικητικών και/ή Οικονομικών, το οποίο τους επιτρέπει να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για διοικητικές και/ή οικονομικές θέσεις.

Σε γενικές γραμμές μπορούν να απασχολήσουν τους εξής τομείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • Σε υπουργεία, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς
 • Σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων, επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων
 • Σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • Στα ΜΜΕ
 • Σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα
 • Σε Επιχειρήσεις με δράση στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια
 • Σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων
 • Σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων
 • Σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ
 • Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Διπλωματικό Σώμα αλλά και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα προσφέρει 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, το τμήμα συμμετέχει και στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών» οργανώνοντας την κατεύθυνση Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!