Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αγγελικής Ρουμπάτη & της Χλόης Παπαδοπούλου

Είναι γνωστό πως τα άλματα της τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή έχουν οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της σύγχρονης ζωής και εργασίας, παρακινώντας πολλούς νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν ένα σχετικό επάγγελμα. Αν είσαι ένας από αυτούς,  το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το κατάλληλο για εσένα!

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ στην Αθήνα (16.925 μόρια) ανήκει στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.  Το πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες σε υποψήφιους φοιτητές που έχουν κλίση στην τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ηλεκτρολογία, τα μαθηματικά, και όχι μόνο.

Τα τμήματα πληροφορικής στην Ελλάδα έχουν ως στόχο την προώθηση της γνώσης στους φοιτητές τους σχετικά με την πληροφορικής. Πιο αναλυτικά, η επιστήμη της πληροφορικής περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:τα Δίκτυα Υπολογιστών, Θεωρία Αλγορίθμων, Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού απ’ τις βασικές έννοιες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ηλεκτρονική, Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Τηλεπικοινωνίες, αποτελούν αντικείμενο επίσης. Τέλος οι Βάσεις Δεδομένων και Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Τα τμήματα πληροφορικής που υπάρχουν στην Ελλάδα βρίσκονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πρόγραμμα σπουδών

Το τμήμα διακρίνει το πρόγραμμα σπουδών στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

  1. Θεωρητική Πληροφορική, με γνωστικά αντικείμενα όπως τις Θεμελιώσεις της Πληροφορικής, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού και Γραφικής με Υπολογιστή, Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα.
  2. Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, που εστιάζει στην Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού και τη Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων.
  3. Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος,με γνωστικό αντικείμενο τις Διατάξεις και τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής.

Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής διαρκεί 8 εξάμηνα και αποτελείται από τον  Βασικό και τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών. Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών προσφέρει τις βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Απαρτίζεται από ένα εισαγωγικό μάθημα16 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 προαιρετικά εργαστήρια. Στο τρίτο έτος οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα από τις εξής ειδικεύσεις που ανήκουν Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών:

  1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής
  2. Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης
  3. Λογισμικό
  4. Υλικό και Αρχιτεκτονική
  5. Επικοινωνίες και Δικτύωση
  6. Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Κάθε μία από τις ειδικεύσεις έχει δυο βασικά υποχρεωτικά μαθήματα. Ανάλογα με την ειδίκευση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν, οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν τόσο τα βασικά μαθήματα όσο και τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Επίσης, διατίθενται πολλά εργαστήρια που έχουν προαιρετική παρακολούθηση, άρα μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν μία πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό.

Πατήστε εδώ για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Εργασιακές ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι του τμήματος πληροφορικής μπορούν να εργαστούν ως προγραμματιστές και να δημιουργούν ιστοσελίδες, παιχνίδια ή γενικά προγράμματα στον υπολογιστή.  Έχουν τη  δυνατότητα να εργαστούν ως σχεδιαστές εφαρμογών και να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές, όπως, επίσης, και ως σχεδιαστές βάσεων δεδομένων. Ακόμα, μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές σε πανεπιστήμια, τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και ως καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.H ενασχόληση με την έρευνα, αποτελεί ακόμα μια εργασιακή ευκαιρία για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ένα τέτοιο τμήμα, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικά ή δημόσια ερευνητικά κέντρα. Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική σε δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες  κτλ.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι απόφοιτοι έχουν πάρα πολλές επιλογές για μεταπτυχιακές σπουδές. Ενδεικτικά, το τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως η Μηχανική Υπολογιστών,Τηλεπικοινωνιών και ΔικτύωνΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, DataScienceandInformationtechnologies, Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά και πολλές άλλες ειδικεύσεις. Μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στον ιστότοπο του τμήματος.

Tips & Tricks

Σημαντικό είναι ότι το πτυχίο του τμήματος μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με πτυχία από τις ανθρωπιστικές, οικονομικές και υγειακές επιστήμες. Η χρήση της τεχνολογίας έχει εισαχθεί σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επομένως, ακόμα και αν δεν είσαι σίγουρος για τον χώρο που θέλεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου, το πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι ένα δυνατό χαρτί που θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Πληροφορικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Πληροφορικής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!