Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά

Αντικείμενο Σπουδών

Βασικό αντικείμενο σπουδών στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας είναι η μελέτη της οικονομικής επιστήμης, ξεκινώντας από την θεωρία της οικονομίας και καταλήγοντας στην πρακτική της εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, λειτουργούν στην χώρα 13 συνολικά τμήματα:

Η διαφορά των εν λόγω τμημάτων από τα υπόλοιπα του 4ου επιστημονικού πεδίου είναι ίσως η μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στο θεωρητικό κομμάτι των σπουδών, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να συμβάλουν στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών των ως άνω τμημάτων Οικονομικών Σπουδών είναι διαιρεμένη σε κατευθύνσεις ή τομείς μαθημάτων, κατηγοριοποιώντας τα μαθήματα ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Μία τέτοια κατηγοριοποίηση γίνεται, για παράδειγμα, στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: α) Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, β)Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική και γ) Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.

Όσον αφορά τα διδασκόμενα μαθήματα στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών ανά τη χώρα, αυτά παρουσιάζουν μεν διαφορές, αλλά σίγουρα ακολουθούν έναν βασικό σχεδιασμό που παραμένει ίδιος σε όποιο Πανεπιστήμιο και να σπουδάζει κανείς. Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα Οικονομικής Θεωρίας, όπως Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Νομισματική Θεωρία, Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας, καθώς και μαθήματα Ιστορίας, όπως Οικονομική Ιστορία, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομική Ιστορία. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται και στην ύπαρξη πιο πρακτικών μαθημάτων, όπως είναι η Ανάλυση Ισολογισμών, η Επιχειρηματική Στρατηγική, η Διαχείριση Κινδύνου, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζεται και με μαθήματα νομικού περιεχομένου, όπως είναι το Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αναφορικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές που μπορεί να ακολουθήσει ένας απόφοιτος τμήματος Οικονομικών Σπουδών, είναι γεγονός πως υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογών. Συνηθέστερη πρώτη προτίμηση μεταπτυχιακού για κάποιον που έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες είναι το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που είναι ευρέως γνωστό με τα αρχικά ΜΒΑ. Υπάρχουν, βέβαια, πολλές διαφορετικές επιλογές που μπορεί να κάνει κανείς ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Κάποιες από αυτές είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
 • Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
 • Δίκαιο και Οικονομία
 • Πληροφορική και Διοίκηση
 • Λογιστική και Ελεγκτική
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 • Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Εργασιακές Ευκαιρίες

Οι σπουδές στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών ανοίγουν πολλές πόρτες όσον αφορά την μετέπειτα εργασιακή αποκατάσταση των αποφοίτων, καθώς υπάρχει πληθώρα επιλογών. Έτσι, ένας απόφοιτος, αφού πρώτα εγγραφεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μπορεί να απασχοληθεί κατεξοχήν ως οικονομολόγος ή λογιστής διατηρώντας την ταυτότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Η ευρύτητα των επιλογών έγκειται, όμως, και στην ποικιλία των κλάδων, όπου μπορούν οι απόφοιτοι να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Πιο συγκεκριμένα, τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν ενδεικτικά στους εξής τομείς:

 • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.)
 • Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.α.)
 • Χρηματοπιστωτικός Τομέας (τράπεζες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.)
 • Συμβουλευτικές και Επενδυτικές Εταιρείες (οικονομική διεύθυνση, λογιστική, marketing, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ελεγκτική, κοστολόγηση κ.α.)
 • Εκπαιδευτικός και Ερευνητικός Τομέας (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών κ.α.)

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πέρα από τις ιστοσελίδες των επιμέρους σχολών που προσφέρουν ευκαιρίες σπουδών στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, χρήσιμες πληροφορίες για τον τομέα περιέχουν και οι ακόλουθες ιστοσελίδες:

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Οικονομικών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Οικονομικών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!