Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Σπουδές στην Ελλάδα

του Στέλιου Αμπατζίδη

Είσαι απόφοιτος από κάποιο σχολείο και ενδιαφέρεσαι να σπουδάσεις σε ένα αξιόλογο και ενδιαφέρον τμήμα; Το Τμήμα Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (16.019 μόρια)του Ιόνιου Πανεπιστημίου, προσφέρει αυτή τη δυνατότητα με τη μοναδική έδρα του τμήματος αυτού να βρίσκεται στην Κέρκυρα από το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987. Το τμήμα κατατάσσεται στο πρώτο επιστημονικό πεδίο.

Περιγραφή Τμήματος

Το Τμήμα αυτό αποβλέπει στην ανάδειξη ανερχόμενων επιστημόνων, οι οποίοι πρέπει να εμβαθύνουν και να μάθουν ενδελεχώς τις ξένες γλώσσες, καθώς και τους τρόπους, με τους οποίους οι γλώσσες αυτές, δηλαδή τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά, μπορούν να μεταφραστούν και να εκφράζουν τις διαθέσεις των άλλων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η φοίτηση σε αυτό το τμήμα διαρκεί τέσσερα χρόνια και χωρίζεται σε οκτώ εξάμηνα. Οι ειδικεύσεις σε αυτό το τμήμα είναι δύο, με την πρώτη να είναι η Μετάφραση και η δεύτερη να είναι η Διερμηνεία.

Το πρόγραμμα σπουδών αυτού του τμήματος οργανώνεται σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος αφορά τη Θεωρία και Πράξη της Μεταφραστικής Διαδικασίας και ο δεύτερος, τις Ευθείες και Αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις. Οι φοιτητές ασχολούνται με τον πρώτο κύκλο σπουδών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών σπουδών (τέσσερα εξάμηνα), ενώ ο δεύτερος κύκλος σπουδών ασχολείται με την Οικονομία/Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική.

Παράλληλα, οι φοιτητές, που πρόκειται να εισαχθούν σε αυτό το τμήμα, επιλέγουν και δύο γλώσσες εργασίας, στις οποίες έχουν εξεταστεί, μέσω των Ειδικών Μαθημάτων, που έδωσαν, από τις τρεις προαναφερθείσες Ξένες Γλώσσες.

Υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά μαθήματα

Μερικά από τα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα, που εντάσσονται στις ειδικεύσεις του τμήματος αυτού και, κατ’ επέκταση, στο πρόγραμμα σπουδών του, ομαδοποιούνται στις παρακάτω ειδικεύσεις, που αναφέραμε προηγουμένως:

Γλώσσες εργασίας: Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, Γερμανική Γλώσσα, Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική Λογοτεχνία, Αγγλία-Γαλλία-Γερμανία Χώρα και Πολιτισμός, Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά και αντίστροφα, Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά και αντίστροφα, Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά και αντίστροφα.

Ειδίκευση Μετάφρασης: Γενική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση, Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου, Λογοτεχνική Μετάφραση, Οικονομική-Πολιτική-Νομική Μετάφραση, Τεχνική Μετάφραση, Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής, Ανάλυση Κειμένου, Δίκαιο.

Ειδίκευση Διερμηνείας: Θεωρία της Διερμηνείας, Διαδοχική διερμηνεία προς Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά, Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας, Τεχνικές Προφορικού Λόγου.

Παράλληλα, όσον αφορά και τις δύο ειδικεύσεις, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και μερικά κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, με μερικά από αυτά ενδεικτικά να είναι τα εξής: Πολιτική Επιστήμη, Πληροφορική, Ισπανικός Πολιτισμός, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις κ.α

Εργαστήρια

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως στο τμήμα αυτό λειτουργούν τρία εργαστήρια, τα οποία είναι τα εξής:

 1. Μετάφρασης της Ελληνικής Γραμματείας,
 2. Νομικής, Οικονομικής και Τεχνικής Μετάφρασης και
 3. Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων.

Τέλος, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν και μία Πτυχιακή Εργασία, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό του Τμήματος, για να αποφοιτήσουν από αυτό το Τμήμα, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να εξειδικευτούν και να παρακολουθήσουν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο “Επιστήμη της Μετάφρασης”.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού μπορούν να απασχοληθούν μετέπειτα ως διερμηνείς, μεταφραστές και ξεναγοί. Επιπλέον, οι ίδιοι μπορούν να μεταφράζουν επίσημα έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και να απορροφηθούν στη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφότου εκπαιδευτούν κατάλληλα, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή του τίτλου σπουδών, καθώς και άλλοι απόφοιτοι από τις οικονομικές, νομικές και άλλες σχολές μπορούν να εργαστούν εκεί. Ως προς το επάγγελμα του διερμηνέα, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν έχουν κατοχυρωθεί ακόμη.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

 • σε υπηρεσίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ειδικότερα
 • σε θέσεις με τίτλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα Υπουργεία
 • σε εκδοτικούς οίκους
 • σε εταιρίες μετάφρασης/υποτιτλισμού
 • σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών
 • σε εταιρίες με εσωτερικά μεταφραστικά τμήματα
 • σε διαφημιστικές εταιρίες
 • σε εμπορικές εταιρίες ανάπτυξης γλωσσικού λογισμικού
 • σε εταιρίες ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών
 • σε υπηρεσίες διαχείρισης έργου
 • σε συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • σε τμήματα της αστυνομίας
 • σε διεθνείς φορείς (ΟΗΕ)
 • σε διάφορες ΜΚΟ
 • σε ξένες πρεσβείες
 • στα πανεπιστήμια ως ακαδημαϊκοί
 • στη διπλωματία

Στην εποχή που διανύουμε, παρά την εργασιακή και οικονομική αβεβαιότητα, η εκμάθηση, καθώς και η μετάφραση και διερμηνεία των ξένων γλωσσών, σε ενδυναμώνει όχι μόνο σε εργασιακό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό, καθώς σου δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνεις τις γνώσεις σου, προσπαθώντας και καθιστώντας τον εαυτό σου σε θέση να αντιλαμβάνεται και να επικοινωνεί με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Οπότε, μήπως αξίζει τον κόπο να εξελιχθείς και να ανταμείψεις τον εαυτό σου με γνώση, χρήσιμη σε διάφορους τομείς της ζωής σου;

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Γλωσσών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!