Τμήμα Νομικής: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αλεξάνδρας Παπαμανώλη

Αντικείμενο σπουδών

Πέραν από τις φιλολογικές σχολές και τη Ψυχολογία, στις οποίες οι υποψήφιοι μαθητές των πανελληνίων εξετάσεων επιδεικνύουν κάθε χρόνο μία σταθερή προτίμηση, στη πρωτοκαθεδρία της θεωρητικής κατεύθυνσης βρίσκεται η Νομική. Στη χώρα μας υπάρχουν τρία τμήματα Νομικής, σκοπός των οποίων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη νομική σκέψη και η παροχή των κατάλληλων εργαλείων ώστε να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν το νόμο. Η ύλη κατανέμεται ανάλογα με τους τομείς του δικαίου και μέσα από τη θεωρητική κατανόησή τους και την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το σκοπό των νομοθετικών διατάξεων, να αναλύουν το νόημα τους και να τους εφαρμόζουν στη νομική πρακτική.

 

Τμήματα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τρία είναι τα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Νομικές Σχολές, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (18.013 μόρια), όπου εγκαταστάθηκε η παλαιότερη ιδρυθείσα Νομική το 1837, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (17.824 μόρια) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (17.225 μόρια), που στεγάζει το campus του στη Κομοτηνή.

Πρόγραμμα Σπουδών – Προπτυχιακές σπουδές

Οι βασικοί τομείς του δικαίου που διδάσκονται σε όλες τις Νομικές Σχολές είναι: Α) Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο, Β) Δημόσιο Δίκαιο, Γ) Ποινικό Δίκαιο και Εγκληματολογικές Επιστήμες, Δ) Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου, ΣΤ) Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο και Ε) Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. O κορμός των υποχρεωτικών μαθημάτων περιλαμβάνει – με μικρές παραλλαγές ανάλογα με τη Σχολή τα εξής μαθήματα: Συνταγματικό Δίκαιο, Ιστορία του Δικαίου, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό – Ειδικό),  Ποινικό Δίκαιο (Γενικό – Ειδικό),  Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό – Ειδικό), Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό – Ειδικό), Εμπράγματο Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Βιομηχανικής – Πνευματικής, Πολιτική Δικονομία (Γενικό Μέρος – Απόδειξη – Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση), Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό – Συλλογικό), Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών,  Δίκαιο Δικαιοπραξιών (Εμπορικών – Αστικών), Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, καθώς και τις αντίστοιχες συνθέσεις όλων των παραπάνω κλάδων που στοχεύουν στην βαθύτερη κατανόηση και ενδυνάμωση της γνώσης των φοιτητών. Στα δε προαιρετικά μαθήματα συμπεριλαμβάνεται μία πληθώρα όλων των γνωστικών αντικειμένων γενικής παιδείας και ειδικών γνώσεων εκ των οποίων ο φοιτητής έχει την ευχέρεια να επιλέξει.

 

Εργασιακές Ευκαιρίες

Όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση, οι απόφοιτοι μπορούν, κατεξοχήν:

  • Να απασχοληθούν ως δικηγόροι. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ασκούνται επί δεκαοκτώ μήνες είτε σε κάποιον δικηγόρο είτε σε εταιρεία, είτε σε κάποιον οργανισμό, αναλόγως τα ενδιαφέροντά τους. Κατόπιν υποβάλλονται σε πανελλήνια γραπτή δοκιμασία, προς εξασφάλιση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οπότε και εγγράφονται, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως έμμισθοι δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο της περιφέρειας που απασχολούνται. Αναλόγως τον κλάδο του δικαίου που έχουν επιλέξει να εξειδικευτούν, μπορούν να ασκήσουν είτε μάχιμη είτε συμβουλευτική δικηγορία.
  • Να ακολουθήσουν το δικαστικό κλάδο, ως δικαστές ή εισαγγελείς, μετά από φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται μια φορά το χρόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δεκτός είναι να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια από τη λήψη της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, να έχει συμπληρώσει το 28ο έτους της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο. Οι απόφοιτοι διορίζονται σε θέση δοκίμου δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο που αντιστοιχεί, στον κλάδο τον οποίο παρακολούθησαν.
  • Να γίνουν διπλωμάτες. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία προκηρύσσεται από το υπουργείο Εξωτερικών, μια φορά τον χρόνο. Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, αλλά να μην έχουν υπερβεί το 35ο.
  • Να απασχοληθούν ως συμβολαιογράφοι. Είναι ένα κλειστό επάγγελμα, με προκαθορισμένο αριθμό θέσεων στην περιφέρεια κάθε Εφετείου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται μια φορά το χρόνο προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις, ο οποίος περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων διαφόρων κλάδων του δικαίου. Απαιτείται πτυχίο νομικής, τουλάχιστον διετής άσκηση δικηγορίας και ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του ορισμένα βασικά κωλύματα. Θετικό στο συγκεκριμένο τομέα, είναι το γεγονός ότι το επάγγελμα, αν και κλειστό, έχει ανοίξει μερικώς, αφού το Υπουργείο προκηρύσσει κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερες θέσεις.
  • Με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν να απασχοληθούν στην Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία ή ακόμα και να διεκδικήσουν θέσεις αξιωματικών της Αστυνομίας.
  • Όσον αφορά για τον δημόσιο τομέα, η απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους του να επιδιώξουν την εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την καριέρα στη Διοίκηση. Μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν ανώτερες δημοσιοϋπαλληλικές θέσεις με δελεαστικές αμοιβές, οι οποίες αντανακλούν βέβαια τον όγκο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, αλλά και την ανάγκη εργασίας (σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις) στο εξωτερικό. Ως δημόσιος υπάλληλος, ένας απόφοιτος Νομικής μπορεί να απασχοληθεί και στο Υποθηκοφυλακείο.
  • Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα έχοντας ως βάση τη Νομική και συνδυάζοντας την με ένα εξειδικευμένο μεταπτυχιακό, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες, σε εταιρείες παροχής φορολογικών, ασφαλιστικών και ενεργειακών υπηρεσιών, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ως επικεφαλής διαχειριστές των πόρων και διαχειριστές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με τη κατάλληλη μετεκπαίδευση και προϋπηρεσία, ανοίγει ο δρόμος να απασχοληθούν ακόμη και στο χώρο του χώρο του marketing, των πωλήσεων, του HR και της διαφήμισης.
  • Συγγραφή/Δημοσιογραφία/ Εκδόσεις. Χάρη στις εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες που αναπτύσσει ένας απόφοιτος Νομικής προκειμένου να αντεπεξέλθει στις πολυσύνθετες ανάγκες του λειτουργήματός του, σε συνδυασμό με την εκφραστική δεινότητα και δημιουργική φλέβα που αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό του τομέα, ένας απόφοιτος Νομικής μπορεί κάλλιστα να εξελίξει το συγγραφικό του ενδιαφέρον μέσω της ενασχόλησης με τη συγγραφή και τη δημοσιογραφία.

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική, καθότι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του αποφοίτου και τις ανάγκες που αναδύονται στην αγορά εργασίας, οι επιλογές είναι απεριόριστες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε πολλούς ακόμα ιδιωτικούς φορείς.

 

Μεταπτυχιακές σπουδές

Πλέον και τα τρία τμήματα Νομικής προσφέρουν μία ευρεία γκάμα μεταπτυχιακών διπλωμάτων εξειδίκευσης, ενώ και πολλά ακόμη ελληνικά Πανεπιστήμια παρέχουν ενδιαφέρουσες επιλογές. Ενδεικτικά αναφέρω πως το Πανεπιστήμιο Πειραιά προσφέρει το Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομία», το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Δίκαιο και Πληροφορική», δύο κορυφαία βρετανικά ιδρύματα, το City University και το Queen Mary University of London προσφέρουν μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο με βάση τον Πειραιά. Αμέτρητες είναι οι επιλογές μεταπτυχιακών στα ιδιωτικά ιδρύματα, αξίζει δε να σημειωθεί ότι πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας σε κάποιο business school – ακόμη και MBA – συνδυάζοντας έτσι έξυπνα τα Νομικά με τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εδώ να αναφερθώ ενδεικτικά στο πρόγραμμα «MSc in Business for Lawyers» του Alba Graduate Business School. Για τους λίγο πιο… τολμηρούς υπάρχουν μεταπτυχιακά που συνδυάζουν τη Νομική με τη Τέχνη ή και με τη Μόδα!

Είτε ονειρεύεσαι να αγορεύεις σαν άλλος Harvey Specter στις αίθουσες των δικαστηρίων είτε ονειρεύεσαι να αλλάξεις τον κόσμο από κάποιο άλλο βήμα, σίγουρα η Νομική αποτελεί ένα δυνατό «χαρτί» για να χαράξεις τη πορεία σου, ένα εφόδιο για ένα δυναμικό επαγγελματικό μέλλον σε όποιο κλάδο και όποια θέση και αν επιλέξεις.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://www.law.uoa.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: https://www.law.auth.gr/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: https://law.duth.gr/

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Νομικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Νομικής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!