Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Σπουδές στην Ελλάδα

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ειρήνης Νοταρά

Το τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχει ως σκοπό την κατάρτιση των φοιτητών στις πρακτικές των επαγγελμάτων της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Ταξινομείται στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών και απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα της αγγλικής, γαλλικής γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Στην χώρα υπάρχουν 3 τμήματα τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια: το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ (16.845 μόρια), το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ (15.949) και το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (16.137 μόρια)

Αντικείμενο Σπουδών και Τμήματα

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (Δ&Μ.Μ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προσφέρει ένα πλήθος μαθημάτων για την προετοιμασία των φοιτητών του στην άσκηση της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, καθώς και των σχετικών με τους δύο τομείς επαγγελμάτων. Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια, ενώ στο δεύτερο έτος οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Ε.Μ.&Π.) του Παντείου Πανεπιστημίου εστιάζει την δράση του στην θεωρητική και εμπειρική κατάρτιση πάνω στους τομείς της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Και σ’ αυτό το τμήμα, ο κύκλος σπουδών διαρκεί 4 χρόνια. Στο τρίτο έτος οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε τρείς κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης, Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας και Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων. Παράλληλα, πρέπει να επιλέξουν και δύο εργαστήρια από αυτά που διαθέτει το Τμήμα: Εργαστήριο Πολιτισμού, Εργαστήριο Δημοσιογραφίας, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων.

Τέλος, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών  παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους φοιτητές του, με στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη του πεδίου της επικοινωνίας. Η φοίτηση είναι τετραετής και αφορά τους εξής τομείς: Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού, Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας.

Μαθήματα και Εργαστήρια

Στο Τμήμα Δ&Μ.Μ.Ε. για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν σε 48 μαθήματα συνολικά: 18 υποχρεωτικά κορμού, 6 υποχρεωτικά κατεύθυνσης, 20 επιλογής κατεύθυνσης και 4 ελεύθερης επιλογής. Επίσης, στη σχολή υπάρχουν τα εξής 5 εργαστήρια: Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, Ηλεκτρονικών  ΜΜΕ, Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών και Κοινωνικών Μέσων.

Στο Τμήμα Ε.Μ.&Π. του Παντείου χρειάζονται συνολικά 40 μαθήματα για την λήψη πτυχίου: 32 υποχρεωτικά επιλογής ή ελεύθερης επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά (εργαστήρια κατεύθυνσης). Παράλληλα, στο τρίτο έτος πρέπει να επιλέξουν και δύο εργαστήρια από αυτά που διαθέτει το Τμήμα: Εργαστήριο Πολιτισμού, Εργαστήριο Δημοσιογραφίας, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων.

Στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε., για την απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές χρειάζονται συνολικά 40 μαθήματα: 25 υποχρεωτικά και κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και 15 μαθήματα επιλογής, καθώς και 5 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά σεμινάρια. Επίσης, στην σχολή είναι ενεργά 5 εργαστήρια: Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης, Νέων τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Οπτικοακουστικών Μέσων, Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και τέλος Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ.

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Τα τμήματα αυτά, λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα τους, προσφέρουν ένα εύρος επαγγελματικών επιλογών στους αποφοίτους τους. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι, κριτικοί τεχνών και στον τομέα του Marketing (Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις).

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Δ&Μ.Μ.Ε. (ΑΠΘ): Διαθέτει δύο κατευθύνσεις: α) Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων, β) Επικοινωνία και Πολιτισμός. Προσφέρεται, επίσης, το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με τρείς κατευθύνσεις: α) Δικτυακή υπολογιστική-Ηλεκτρονικό εμπόριο, β) Νοήμονα συστήματα και γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση. Τέλος, υπάρχει και το αγγλόφωνο πρόγραμμα «MA in Digital Media, Communication and Journalism».

Ε.Μ.&Π. (Πάντειος): Προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Πολιτιστική Διαχείριση, β) Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων και γ) Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία. Επίσης, το τμήμα συμμετέχει και στο διατμηματικό πρόγραμμα «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική».

Ε.Μ.Μ.Ε. (ΕΚΠΑ): Υπάρχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και ΜΜΕ» με τις κατευθύνσεις: α) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα, β) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα, γ) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, δ) Συγκρούσεις και Επικοινωνία, δ) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης. Διαθέτει, επίσης, και τα διατμηματικά προγράμματα: «Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής» και «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». 

Tips & Tricks

Φυσικά, η μεγαλύτερη συμβουλή που έχει να δώσει ένας φοιτητής είναι να μην αφήνεις το διάβασμα και τις εργασίες σου για την τελευταία στιγμή. Πέρα απ’ αυτό όμως, αυτό που έχουν να σου πουν φοιτητές και των τριών τμημάτων είναι: Ψαξ’ το. Κυνήγησέ το. Στην αρχή μπορεί να μην ξέρεις από που να αρχίσεις, υπάρχουν όμως πολλές ιστοσελίδες και εκδηλώσεις που χρειάζονται άτομα με επικοινωνιακές και δημοσιογραφικές γνώσεις, και αποτελούν πολύ καλό τρόπο για να αποκτήσεις εμπειρία.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Δημοσιογραφίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!