Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: Σπουδές στην Ελλάδα

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Εργασιακό αντικείμενο μηχανολόγου μηχανικού

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ασχολείται κυρίως με την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ανταπεξέλθουν στην παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη μηχανική και στη μηχανολογία, αλλά και σε συναφείς περιοχές, όπως η οργάνωση, η διοίκηση και η διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας.

Τμήματα στον Ελληνικό Χώρο

 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π στην Αθήνα (18.014 μόρια)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ στην Θεσσαλονίκη (17.169 μόρια)
 3. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών στην Πάτρα (16.811 μόρια)
 4. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Λάρισα (16.120 μόρια)
 5. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (14.736 μόρια)

Οδηγός Σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 5 έτη, δηλαδή 10 εξάμηνα. Από αυτά, τα πρώτα 4 εξάμηνα αποτελούν υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θα σταθούν τα υπόλοιπα 6 εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε τμήμα έχει ορισμένα βασικά, εργαστηριακά μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε τομείς. Οι τομείς και τα βασικά τους μαθήματα είναι οι εξής:

Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.ΠΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας: Οργάνωσης Παραγωγής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Μετροτεχνικό.

Θερμότητας: Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Ηλιακής Τεχνικής, Θερμικών Διεργασιών, Μεταφοράς Θερμότητας, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων, Ψύξης και Κλιματισμού.

Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου: Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχανών και Εγκαταστάσεων, Δυναμικής Κατασκευών, Οχημάτων, Στοιχείων Μηχανών, Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων.

Πυρηνικής Τεχνολογίας: Μετρήσεων Τεχνικών Μεγεθών, Πυρηνικής Τεχνολογίας.

Ρευστών: Αεροδυναμικής, Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Θερμικών Στροβιλομηχανών, Τεχνολογικών Καινοτομιών Προστασίας Περιβάλλοντος, Υδροδυναμικών Μηχανών.

Τεχνολογίας των Κατεργασιών: Κατεργασιών των Υλικών

Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος εμβαθύνει στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΕΜΜ)
 2. Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΚΜΜ)
 3. Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής (ΜΜΠ)
 4. Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων (ΜΜΕΕΜΜ)

Για να δείτε όλα τα μαθήματα του τμήματος, επισκεφθείτε την σελίδα του ΕΜΠ.

Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.ΘΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Κατασκευαστικός: Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού, Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Τεχνολογίας, Δυναμικής Μηχανών, Μεταλλογνωσίας.

Ενεργειακός: Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Βιομηχανικής Διοίκησης: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης.

Για να δείτε όλα τα μαθήματα του τμήματος, κατεβάστε τον οδηγό σπουδών του τμήματος.

Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί ΠάτραςΤμήμα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής: Εκβιομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών.

Ενέργειας Αεροναυπηγικής και Περιβάλλοντος: Αεροδυναμικού Σχεδιασμού και Αεροχημάτων, Θερμοκινητήρων, Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογής Αυτής, Μηχανολογίας, Πυρηνικής Τεχνολογίας, Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής.

Κατασκευαστικός: Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού, Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού/Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών, Υπολογισμού και Σχεδιάσεων Στοιχείων Μηχανών, Μηχανουργικής Τεχνολογίας.

Διοίκησης και Οργάνωσης: Διοίκησης Εργοστασίων και Συστημάτων Παραγωγής, Σπουδαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας.

Για να δείτε όλα τα μαθήματα του τμήματος, επισκεφθείτε την σελίδα του τμήματος.

Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας

Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας: Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών, Ρευστομηχανικής και Στροβιλομηχανών, Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας.

Μηχανικής Υλικών και Κατεργασιών: Μηχανικής και Αντοχής Υλικών, Μηχανουργικών Κατεργασιών, Δυναμικής Συστημάτων.

Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης: Οργάνωσης Παραγωγής, Βελτιστοποίησης Συστημάτων.

Για να δείτε όλα τα μαθήματα, επισκεφθείτε την σελίδα του τμήματος.

Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας

Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας (Ενεργειακή Κατεύθυνση): Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών, Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Τεχνολογιών Χρήσης Ενέργειας, Θερμικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Βιομηχανικής Διοίκησης (Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης): Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα, Διαχείρισης Τεχνολογίας, Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών και Ενεργειακής Πολιτικής.

Κατασκευών και Υλικών (Κατασκευαστική κατεύθυνση): Μηχανολογικών Συστημάτων, Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών, Τεχνολογίας Υλικών και Μηχανουργικών Κατεργασιών, Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Μη Καταστροφικών Ελέγχων.

Για να δείτε όλα τα μαθήματα, κατεβάστε τον οδηγό σπουδών του τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Athens MBA (part-time)
 2. Συστήματα Αυτοματισμού με τις εξής κατευθύνσεις:
 3. Συστήματα Κατασκευών ή Παραγωγής
 4. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής
 5. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
 6. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 7. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 8. Υπολογιστική Μηχανική
 9. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
 10. Βιοϊατρική Τεχνολογία
 11. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
 12. Αρχιτεκτονική–Σχεδιασμός Χώρου
 13. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες
 14. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
 15. Υπολογιστική Μηχανική

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά του τμήματος εδώ.

Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ

 1. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
 2. Αερομηχανική Στροβιλομηχανών–THRUST
 3. Μουσειολογία
 4. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
 5. Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

 1. Σχεδιασμός και Παραγωγή
 2. Ενεργειακά Συστήματα
 3. Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων
 4. Υπολογιστική και Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας

 1. Ανάλυση και Διαχείρηση Ενεργειακών Συστημάτων
 2. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά του τμήματος εδώ.

Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας

Τεχνολογιίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Technologies and Management)

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό του τμήματος εδώ.

Προοπτικές Εργασίας

Οι απόφοιτοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί είναι οι πλέον αρμόδιοι επιστήμονες να μελετούν, ελέγχουν και επιβλέπουν την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος λαμβάνουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μετά από εξετάσεις. Τα επαγγελματικά δικαιώματα ορίζονται με τον Ν. 6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412Α) και από μεταγενέστερα διατάγματα. Έπειτα, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Κατασκευαστών ύστερα από τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Μεταξύ άλλων οι μηχανολόγοι μηχανικοί μπορούν να εργαστούν σε:

 • Κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού ως κατασκευαστές μηχανολόγοι μηχανικοί. Σε τεχνικά γραφεία μηχανολόγικών και ηλεκτρολογικών μελετών. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με δικό τους τεχνικό γραφείο αφού λάβουν από τη Γ.Δ.Ε μελετητικό πτυχίο.
 • Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις ως μηχανικοί παραγωγής. Σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς (π.χ νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) ως μηχανολόγοι μέσων μεταφορών.
 • Οι απόφοιτοι Μηχανολόγοι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί του Π.Π. μπορούν να εργαστούν ως συντηρητές, επισκευαστές αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.), στην Ολυμπιακή Αεροπορία και στο Στρατιωτικό Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α) και άλλες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρίες ή ως κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού αεροσκαφών σε εργοστάσια και ιδιωτικές εταιρίες.

Tips & Tricks

Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές επάνω στα πεδία της πληροφορικής, των οικονομικών και στη διοίκηση επιχειρήσεων, συνδυάζοντας σπουδές υψηλού επιπέδου.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο
Μηχανολογίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!