Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αμάντας Μωραΐτη

Εργασιακό αντικείμενο Μαθηματικού

Το Τμήμα Μαθηματικών έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο τομέα της Μαθηματικής επιστήμης και έρευνας. Μέσα από τις μαθηματικές σπουδές, ο φοιτητής αποκτά αναλυτική σκέψη και κατανοεί τον κόσμο και την φύση. Με ένα πτυχίο μαθηματικών μπορεί να εργαστεί, όχι μόνο στον κλάδο της εκπαίδευσης, αλλά και να αναζητήσει εργασία σε άλλες κατευθύνσεις, όπως στην κατεύθυνση της πληροφορικής, των οικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς επίσης και σε εφαρμογές της τεχνολογίας στην βιολογία, την ιατρική, τη βιοτεχνολογία κ.α.

Τμήματα στον Ελληνικό Χώρο

 1. Μαθηματικών (ΕΚΠΑ)
 2. Μαθηματικών (ΑΠΘ)
 3. Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 4. Μαθηματικών (Καστοριά)
 5. Μαθηματικών (Λαμία)
 6. Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 7. Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Αιγίου – Σάμος)
 8. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και φυσικών επιστημών (Αθήνα-ΕΜΠ)
 9. Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-Μαθηματικών (Ηράκλειο)
 10. Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)
 11. Στατιστικής (Αθήνα-ΟΠΑ)
 12. Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Αιγίου – Σάμος)

Οδηγός Σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη, δηλαδή 8 ακαδημαΪκά εξάμηνα. Τα 5 ή 6 πρώτα εξάμηνα αποτελούν την βάση, πάνω στην οποία στηρίζονται τα υπόλοιπα 2 ή 3 εξάμηνα. Κάθε τμήμα περιλαμβάνει βασικά υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και μαθήματα επιλογής. Ακόμα, το κάθε τμήμα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω ως εξής:

Τμήμα Μαθηματικών (Αθήνα)

 • Μαθηματικής Ανάλυσης: Μαθηματική Λογική, Διαφορικές εξισώσεις, Θεωρία Ελέγχου, Μαθηματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση
 • Άλγεβρας και Γεωμετρίας: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Θεωρία αριθμών, Διακριτά Μαθηματικά
 • Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας: Πιθανότητες, Στατιστική, Επιχειρησιακή έρευνα, Θεωρία παιγνίων, Συνδυαστική, Ασφαλιστικά και Χρηματοοικονομικά μαθηματικά
 • Διδακτικής των Μαθηματικών: Διδακτική Μαθηματικών, Ιστορία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία Μαθηματικών, Κοσμολογία
 • Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Διαφορικές εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Υπολογιστική Επιστήμη, Μαθηματικά Πληροφορικής

Τμήμα Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

 • Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής: Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών
 • Μαθηματικής Ανάλυσης: Μαθηματική Ανάλυση, Μαθηματική λογική, Διαφορικές εξισώσεις
 • Γεωμετρίας: Γεωμετρία, Διακριτά Μαθηματικά
 • Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης: Υπολογιστική επιστήμη, Μαθηματικά Πληροφορικής, Διαφορικές εξισώσεις
 • Στατιστικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας: Πιθανότητες, Στατιστική, Επιχειρησιακή έρευνα

Τμήμα Μαθηματικών (Ιωάννινα)

 • Mαθηματικής Aνάλυσης: Πραγματική Aνάλυση. Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης. Mιγαδική ανάλυση. Aρμονική ανάλυση. Tοπολογία. Mαθηματική λογική. Συναρτησιακή ανάλυση. Διαφορικές εξισώσεις. Eφαρμοσμένη ανάλυση.
 • Άλγεβρας και Γεωμετρίας: Θεωρία αριθμών. Θεωρία σωμάτων και πολυωνύμων. Mεταθετικοί δακτύλιοι και άλγεβρες. Aλγεβρική γεωμετρία. Γραμμική και πλειογραμμική άλγεβρα. Προσεταιριστικοί δακτύλιοι και άλγεβρες.
 • Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας: Πιθανότητες & εφαρμογές. Mαθηματική στατιστική. Eφαρμοσμένη στατιστική. Έρευνα αγοράς. Bιοστατιστική. Στατιστική επιστημών συμπεριφοράς. Στοχαστικές διαδικασίες.
 • Eφαρμοσμένων Mαθηματικών και Mηχανικής Έρευνας:
 • Aριθμητική Aνάλυση: Aνάλυση σφαλμάτων. Aριθμητική προσομοίωση. Aριθμητική προσέγγιση. Mαθηματικός προγραμματισμός – Tεχνικές βελτιστοποίησης και μεταβολικές τεχνικές. Aριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους.
 • Mηχανική των Ρευστών: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική. Αεροδυναμική, Μαγνητοϋδροδυναμική και Εμβιομηχανική.
 • Μαθηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση: Μη γραμμικά κύματα και σολιτόνια. Μη γραμμική κυματική. Μη γραμμική οπτική. Υδάτινα κύματα. Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις εξελικτικού τύπου..
 • Πληροφορική: Θεωρητική πληροφορική. Θεωρία αλγορίθμων. Συμβολικοί μαθηματικοί υπολογισμοί. Παράλληλοι υπολογισμοί. Βάσεις δεδομένων. Γλώσσες προγραμματισμού. Τεχνητή νοημοσύνη.

Τμήμα Μαθηματικών (Καστοριά)

Το τμήμα αυτό θα δεχτεί πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δεν διαθέτει ειδικεύσεις και κατευθύνσεις.

Τμήμα Μαθηματικών (Λαμία)

Το τμήμα αυτό θα δεχτεί πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Στα δύο τελευταία εξάμηνα παρέχεται στους φοιτητές μία μεγάλη επιλογή μαθημάτων που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, όπως Μαθηματική Ανάλυση, Άλγεβρα και Γεωμετρία, Στατιστική-Πιθανότητες-Επιχειρησιακή έρευνα, Υπολογιστικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Διδακτικής και Γενικών και Παιδαγωγικών γνώσεων.

Τμήμα Μαθηματικών (Πάτρα)

 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση: Διαφορικές εξισώσεις, Μηχανική, Μαθηματική Φυσική
 • Θεωρητικών Μαθηματικών: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ανάλυση, Τοπολογία, Θεωρία Συνόλων
 • Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας: Στατιστική, Πιθανότητες, Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής: Αριθμητική Ανάλυση, Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών

Τμήμα Μαθηματικών (Σάμος)

Στο τμήμα αυτό υπάρχουν κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία προσφέρονται από:

 • Το τμήμα της Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών: Εισαγωγή στην Ασφάλιση, Θεωρία κινδύνων, Πιαθνότητες ΙΙ
 • Το τμήμα των Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Βάσεις Δεδομένων Ι, Δίκτυα Υπολογιστών, Δομές δεδομένων

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και φυσικών επιστημών (Αθήνα-ΕΜΠ)

 • Μαθηματικών Εφαρμογών: Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Στατιστική, Πληροφορική, Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Φυσικών Εφαρμογών: Οπτικοηλεκτρική και Λέιζερ, Πυρηνική φυσική και Στοιχειώδη σωματίδια, Προηγμένα τεχνολογικά υλικά, Μηχανική Υλικών, Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-Μαθηματικών (Ηράκλειο)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων πάνω σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους στους οποίους εφαρμόζονται τα μαθηματικά και χρειάζεται μεγάλη ικανότητα ποσοτικής αντίληψης και λογικής ανάλυσης. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος είναι:

 • Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Μοντελοποίηση και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση
 • Μαθηματικά της Εκπαίδευσης

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)

Το πρόγραμμα  στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων σε διαφορετικούς κλάδους, όπως της πληροφορικής. Γενικότερα, στοχεύει στην τεχνική υπολογισμών και ανάπτυξης λογισμικού. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος είναι:

 • Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Μοντελοποίηση και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση
 • Μαθηματικά της Εκπαίδευσης

Τμήμα Στατιστικής (Αθήνα-OΠΑ)

Το τμήμα δεν διαθέτει συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά παρέχει την επιλογή μαθημάτων από άλλα τμήματα του ΟΠΑ, καθώς και μαθήματα Πληροφορικής.

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

 • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων: Ανάλυση με χρήση υπολογιστικών πακέτων, Ανάλυση οικονομικών, ιατρικών, τεχνολογικών δεδομένων.
 • Αναλογιστικά και Οικονομικά Μαθηματικά: Πρόβλεψη Οικονομικής Δραστηριότητας Επιχειρήσεων, Εκτίμηση Κινδύνων, Ασφαλιστικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Μαθηματικών Αθήνας

 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 3. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Τμήμα Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
 2. Θεωρητική Πληροφορική και θεωρία συστημάτων και ελέγχου
 3. Msc in Statistics and Modelling

Τμήμα Μαθηματικών (Πάτρα)

1.Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

2.Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων

3.Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων

4.Περιβαλλοντικές Επιστήμες

5.Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές

6.Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων

Τμήμα Μαθηματικών (Σάμος)

1.Θεωρητικά Μαθηματικά

2.Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και φυσικών επιστημών (Αθήνα-ΕΜΠ)

1.Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

2.Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Επιστήμες και στην Οικονομία

 1. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
 2. Μικρό-συστήματα και Νάνο-διατάξεις
 3. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)

1.Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

 1. Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά
 2. Μαθηματικά στην Εκπαίδευση

Τμήμα Στατιστικής (Αθήνα-ΟΠΑ)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Στατιστική

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

1.Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

2.Αναλογικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Προοπτικές Εργασίας

Ο μαθηματικός μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε σχολεία ή φροντιστήρια και να διδάξει μαθηματικά. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως στατιστικός, ως αναλυτής σε κέντρα υπολογιστών ή ως αναλογιστής. Μέσα από μεταπτυχιακές σπουδές ένας μαθηματικός μπορεί να εξειδικευτεί στον κλάδο της οικονομίας και της πληροφορικής και να εργαστεί σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες πληροφορικής. Ακόμα, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση μπορεί να ασχοληθεί με την μετεωρολογία, την βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!