Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αγγελικής Ρουμπάτη

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών: Σε ενδιαφέρουν η λογιστική ή το χρηματιστήριο; Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως οικονομικό διευθυντή σε μια εταιρία ή να αγοράζει και να πουλάει μετοχές καθημερινά στο χρηματιστήριο; Τότε, το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών είναι το κατάλληλο για σένα.

Γενικά

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών πέρα από τις γνώσεις που παρέχει σχετικά με τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική,αποσκοπεί και στην απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση επιχειρηματικών μονάδων. Επιπλέον, οι φοιτητές του τμήματος έρχονται  σε επαφή με τον κόσμο των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών, ενώ γνωρίζουν διεξοδικά τον τρόπο δράσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, αποκτούν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με το οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης.

Μαθήματα 

Η διάρκεια των σπουδών διαρκεί τέσσερα χρόνια. Στη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα τα οποία έχουν σχέση με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά όπως Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Λογιστική Κόστους.

Πρόγραμμα σπουδών

Το τμήμα όμως πέρα από τις γνώσεις σχετικά με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, προσεγγίζει και κλάδους όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν το Μanagement,την Επιχειρηματικότητα και τη Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων. Επιπρόσθετα, το τμήμα παρέχει στους φοιτητές  βασικές γνώσεις νομικού περιεχομένου, μέσα από μαθήματα όπως Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών. Στο τρίτο έτος των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν κατεύθυνση,η οποία θα τους προσφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση στον κλάδο τους.

Εργασία

  • Εταιρεία: Πέρα από το προφανή επάγγελμα του λογιστή μέσα σε μια εταιρία, ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί σε θέσεις που έχουν σχέση με τα Χρηματοοικονομικά και γενικά με τα οικονομικά σε μια επιχείρηση. Πρώτα από όλα, μπορεί να εργαστεί ως οικονομικό στέλεχος. Βοηθά έτσι στην επίτευξη των οικονομικών στόχων μιας εταιρίας καθώς και στη σύνταξη του προϋπολογισμού και του οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου της εταιρείας.
  • Τράπεζα: Επιπλέον, ένας απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει εργασία σε μια τράπεζα. Στη θέση αυτή θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Επίσης, δύναται να εργαστεί και στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, Ακόμα, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε επενδυτικές τράπεζες.
  • Χρηματιστήριο: Παράλληλα, μπορεί να διοριστεί ως υπεύθυνος για την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων καθώς και την εισαγωγή επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο.

Μεταπτυχιακά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πειραιά προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν σχέση με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά. Ενδεικτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν είναι: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων(MBA), Οικονομική Επιστήμη, Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη και Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.

Μεταπτυχιακά

Οι απόφοιτοι του τμήματος λογιστικής και Χρηματοοικονομικών πέρα από μεταπτυχιακά τα οποία έχουν σχέση με τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα από οποιοδήποτε άλλο χώρο των οικονομικών επιστημών όπως Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Θέλεις περισσότερες πληροφορίες; Μπες στη σελίδα του τμήματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).