Τμήμα Κτηνιατρικής: Σπουδές στην Ελλάδα

του Γιώργου Σώρου

Γενικά

Για όσους και όσες αγαπούν τα ζώα και το περιβάλλον τα Τμήματα Κτηνιατρικής είναι μια πιθανή επιλογή σπουδών. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο τμήματα. Το ένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη (17.764 μόρια) και το άλλο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Καρδίτσα(17.407 μόρια). Η κτηνιατρική ανήκει, όπως όλες οι επιστήμες υγείας, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης. Το πεδίο αυτό είναι προσβάσιμο στους υποψήφιους της θετικής ομάδας προσανατολισμού με επιλογή 4ου μαθήματος τη Βιολογία. Μαθητές άλλων ομάδων μπορούν να το δηλώσουν αλλά θα χάσουν μόρια εξαιτίας της αντικατάστασης των μαθημάτων βαρύτητας και των συντελεστών βαρύτητας.

Αντικείμενο Σπουδών

Αντικείμενο της κτηνιατρικής είναι όλοι οι τομείς της προστασίας και της υγείας των ζώων, (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών, ζώων συντροφιάς, κλπ.) η βελτίωση της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από ζωικές νόσους και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.

Προπτυχιακές Σπουδές- Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα Κτηνιατρικής είναι πενταετούς φοίτησης. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΘ περιλαμβάνει 60 μαθήματα κορμού (και εργαστήρια), που διδάσκονται από το 1ο έως το 9ο εξάμηνο. Στο 10ο εξάμηνο δεν διδάσκονται μαθήματα κορμού αλλά μόνο κλινικές ασκήσεις. Μαθήματα επιλογής υπάρχουν από το 3ο έως το 10ο εξάμηνο. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών προβλέπεται πρακτική άσκηση διάρκειας 3 μηνών. Επίσης, οι φοιτητές του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου υποχρεούνται να εφημερεύουν περιοδικά στη διάρκεια ενός 24ώρου στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς και στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο 4ο έτος είναι η επιτυχής εξέταση σε 7 προαπαιτούμενα μαθήματα (Γενική Ιστολογία- Εμβρυολογία, Ανατομική-Ιστολογία Ι, Ανατομική- Ιστολογία ΙΙ, Ανατομική- Ιστολογία ΙΙΙ, Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙΙ).

Το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιλαμβάνει θεωρητικά, φροντιστηριακά μαθήματα και εργαστήρια. Οι κλινικές ασκήσεις αποτελούν βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης των φοιτητών στο 4ο και 5ο έτος σπουδών και πραγματοποιούνται σε κλινικές και εργαστήρια του τμήματος, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σφαγεία.

Και στα δύο τμήματα είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για τη λήψη του πτυχίου. Επίσης και τα δύο τμήματα δίνουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τομείς & Εργαστήρια

Τμήμα Κτηνιατρικής (ΑΠΘ)

1)Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών (Εργαστήρια: Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Φυσιολογίας, Βιοχημείας και Τοξικολογίας, Φαρμακολογίας), 2) Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (Εργαστήρια: Ζωοτεχνίας, Διατροφής, Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας), 3) Λοιμωδών Νοσημάτων, Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής (Εργαστήρια: Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογικής Ανατομικής), 4) Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Εργαστήρια: Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Γαλακτοκομίας) και 5) Κλινικών Ζώων Συντροφιάς και Παραγωγικών Ζώων (Εργαστήρια: Κλινική Zώων Συντροφιάς, Κλινική Παραγωγικών Ζώων,Διαγνωστικό Εργαστήριο, Κλινική Παθολογίας Πτηνών)

Τμήμα Κτηνιατρικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

1)Ανατομικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, 2) Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, 3) Βιοχημείας, 4) Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων, 5) Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας, 6) Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, 7) Παθολογικής Ανατομικής, 8) Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, 9) Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας, 10) Φυσιολογίας, 11) Κλινικής Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, 12) Κλινικής Παθολογίας Πτηνών, 13) Παθολογική Κλινική, 14) Χειρουργική Κλινική κλπ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Κτηνιατρικής (ΑΠΘ)

Προσφέρει Π.Μ.Σ με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις: 1) Παθολογία Ζώων Συντροφιάς, 2) Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

Τμήμα Κτηνιατρικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Προσφέρει Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Υδατοκαλλιέργειες- Παθολογικά Προβλήματα  Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών”.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το Τμήμα προσφέρει κλινική ή εργαστηριακή μετεκπαίδευση κτηνιάτρων αλλά και αποφοίτων σχετικών με την κτηνιατρική τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (διάρκεια 12 μήνες).

Εργασιακές Ευκαιρίες

Με το πτυχίο της Κτηνιατρικής μπορεί κανείς να εργαστεί:

 • Στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας
 • Στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 • Στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Σε εταιρείες κτηνιατρικών προϊόντων
 • Σε βιομηχανίες τροφίμων
 • Σε κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και ιχθυοκομικές επιχειρήσεις
 • Σε βοσκότοπους, πάρκα, εθνικούς δρυμούς
 • Σε εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, κτηνιατρικών φαρμακαποθηκών και φαρμακείων
 • Σε μονάδες εκτροφής πειραματόζωων, ινστιτούτα καταναλωτών
 • Σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις, Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Ιατροβιολογικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών, Αγροτική Τράπεζα, κλπ.)
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας με το άνοιγμα ιατρείου, κλινικών ή ενδιαιτημάτων μικρών, μεγάλων και άγριων ζώων και πτηνών καθώς και κτηνιατρικών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, παθολογοανατομικών και ιστολογικών εργαστηρίων και χειρουργικών κλινικών. 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τμήμα Κτηνιατρικής (ΑΠΘ): https://www.vet.auth.gr/

Τμήμα Κτηνιατρικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): http://www.vet.uth.gr/greek/index.html

Εάν σας ενδιαφέρει ο κλάδος της Ιατρικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Ιατρικής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!