Τμήμα Ιατρικής: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αντιγόνης Σούφλα

Εργασιακό Αντικείμενο Ιατρού

Αντικείμενο της εργασίας ενός ιατρού αποτελεί η διάγνωση, η θεραπεία ασθενειών και σε ευρύτερο πλαίσιο η προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Τμήματα στον Ελληνικό χώρο

 1. Iατρική σχολή Ε.Κ.Π.Α. (Αθήνα, 18.724 μόρια)
 2. Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 18.585 μόρια)
 3. Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα, 18.398 μόρια)
 4. Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 18.265 μόρια)
 5. Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο, 18.194 μόρια)
 6. Ιατρική σχολή Δ.Π.Θ. (Αλεξανδρούπολη, 18.123 μόρια)
 7. Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα, 18.249 μόρια)

Στο Α.Π.Θ. φιλοξενείται επίσης και το Τμήμα Στρατιωτικής Ιατρικής (Σ.Σ.Α.Σ).

Οδηγός Σπουδών- Μαθήματα

Σε όλες τις ιατρικές σχολές υπάρχουν εργαστηριακά και κλινικά μαθήματα, στην εκάστοτε πανεπιστημιακή κλινική. Είναι εξαετούς φοίτησης τμήματα. Τα βασικά μαθήματα σε όλες τις ιατρικές χωρίζονται σε τομείς στο πρόγραμμα σπουδών. Οι τομείς αυτοί αποτελούν:

Λειτουργικός: Μικροβιολογία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιολογική χημεία.

Μορφολειτουργικός: Παθολογική ανατομική, Πυρηνική ιατρική, Ανατομία, Ιστολογία-Εμβρυολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Ιατροδικαστική και Τοξικολογία.

Κοινωνικής ιατρικής και ψυχικής υγείας: Ψυχιατρική, Παιδοψυχιατρική, Ιατρική της εργασίας, Επιδημιολογία,  Προληπτική ιατρική.

Χειρουργικός: Χειρουργική, Μαιευτική και Γυναικολογία, Εντατική θεραπεία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Καρδιοχειρουργική, Αναισθησιολογία.

Παθολογικός: Παθολογία, Ογκολογία, Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Ρευματολογία, Δερματολογία. Ειδικότερα:

Ιατρική Ιωαννίνων

 1. Τομέας Λειτουργικός- Κλινικοεργαστηριακός– Εργαστήρια
 2. Μορφολειτουργικός- Κλινικοεργαστηριακός- Εργαστήρια
 3. Κοινωνικής ιατρικής και ψυχικής υγείας- Κλινικός και εργαστηριακός τομέας
 4. Χειρουργικός– Κλινικός και εργαστηριακός
 5. Υγείας και παιδιού- Κλινικός
 6. Παθολογικός- Κλινικός
 7. Νευρικού συστήματος- Κλινικός

Ιατρική Λάρισας

 1. Μορφολογίας- Εργαστήρια
 2. Βασικών επιστημών- Εργαστήρια
 3. Κλινικοεργαστηριακός- Εργαστήρια
 4. Παθολογίας- Κλινικός
 5. Χειρουργικής- Κλινικός
 6. Μητέρας και παιδιού- Κλινικός
 7. Νευρολογίας και αισθητηρίων οργάνων- Κλινικός

Ιατρική Αθηνών

 1. Μορφολειτουργικός- Εργαστηριακός
 2. Κλινικοεργαστηριακός- Κλινικές και εργαστήρια
 3. Παθολογίας- Κλινικός
 4. Χειρουργικής- Κλινικός
 5. Υγείας Μητέρας και παιδιού– Κλινικός
 6. Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας- Κλινικός

Ιατρική Θεσσαλονίκης

 1. Ανατομικής και παθολογικής ανατομικής- Εργαστήρια
 2. Φυσιολογίας και φαρμακολογίας- Εργαστήρια
 3. Βιολογικών Επιστημών και προληπτικής ιατρικής -Εργαστήρια
 4. Ακτινολογίας- Ιατρικής φυσικής- Πληροφορικής- Εργαστηριακός
 5. Αισθητηρίων οργάνων- Κλινικός και εργαστηριακός
 6. Νευροεπιστημών- Κλινικός και εργαστηριακός
 7. Χειρουργικής- Κλινικός
 8. Παθολογίας- Κλινικός

Ιατρική Πάτρας

 1. Βασικών ιατρικών επιστημών Ι- Εργαστηριακός
 2. Βασικών ιατρικών επιστημών ΙΙ- Εργαστηριακός
 3. Κλινικά εργαστήρια- Εργαστηριακός
 4. Παθολογικός Ι- Εργαστηριακός
 5. Παθολογικός ΙΙ- Κλινικός
 6. Χειρουργικός- Κλινικός
 7. Παιδιατρική και Μαιευτικής- Γυναικολογίας- Κλινικός

Ιατρική Κρήτης

 1. Ακτινολογίας- Εργαστηριακός
 2. Βασικών ιατρικών επιστημών -Εργαστηριακός
 3. Εργαστηριακής Ιατρικής- Εργαστηριακός
 4. Κοινωνικής ιατρικής- Κλινικός και εργαστηριακός
 5. Μητέρας- παιδιού- Κλινικός
 6. Μορφολογίας- Εργαστηριακός
 7. Νευρολογίας και αισθητήριων οργάνων- Κλινικός
 8. Παθολογίας- Κλινικός
 9. Χειρουργικής- Κλινικός
 10. Ψυχιατρική και επιστήμες συμπεριφοράς- Κλινικός

Ιατρική Αλεξανδρούπολης

 1. Λειτουργικός- Κλινικοεργαστηριακός- Εργαστηριακός
 2. Μορφολειτουργικός- Κλινικοεργαστηριακός- Εργαστηριακός
 3. Ψυχιατρικής- Κλινικός και εργαστηριακός
 4. Γενικής Παθολογίας- Κλινικές και εργαστήρια
 5. Χειρουργική- Κλινικός και εργαστηριακός
 6. Υγείας του παιδιού- Κλινικός και εργαστηριακός
 7. Αισθητηρίων οργάνων και νευρικού συστήματος

Ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου- ‘Αγροτικό’

Το αγροτικό διαρκεί 12 μήνες. Ο πρώτος μήνας αποτελεί η εκπαίδευση στο Νοσοκομείο που ανήκει το αγροτικό και οι υπόλοιποι 11 μήνες άσκηση στο Κ.Υ. ή Π.Ι. που θα διοριστεί ο κάθε αιτούμενος, σύμφωνα με προκήρυξη που ανακοινώνεται κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η τετράμηνη αναγνώριση άσκησης που έπεται 3 μήνες από την ολοκλήρωση του αγροτικού και 1 μήνας από την εκπαίδευση, προϋποθέτει να είναι το Νοσοκομείο– κέντρο υγείας αναγνωρισμένο να παρέχει χρόνο ειδίκευσης και αφαιρείται από την άσκηση της ιατρικής ειδικότητας.

Οι ιατροί που διορίζονται στα Κ.Υ. ή Π.Ι. καλύπτουν ανάγκες αυτών και των περιοχών της ευθύνης τους. Η εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου είναι υποχρεωτική για όσους γιατρούς θελήσουν να διοριστούν στο Ε.Σ.Υ., και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε πριν το διορισμό του ιατρού στην ειδικότητα, είτε ανάμεσα στο διάστημα αναμονής μεταξύ του γενικού και ειδικού μέρους της ειδικότητας, είτε μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας.

Ιατρικές ειδικότητες

Αγγειοχειρουργός– Αγγειολόγος, Αθλητίατρος, Αιματολόγος, Αλλεργιολόγος, Αναισθησιολόγος, Γαστρεντερολόγος, Γενικός Γιατρός, Γενικός Χειρουργός, Γιατρός Υπερβαρικής- Καταδυτικής Ιατρικής, Γυναικολόγος– Μαιευτήρας, Δερματολόγος– Αφροδισιολόγος, Διαβητολόγος, Διαιτολόγος– Διατροφολόγος, Ενδοκρινολόγος, Ηπατολόγος, Καρδιολόγος, Καρδιοχειρουργός, Μαστολόγος, Νευρολόγος, Νευροχειρουργός, Νευροψυχολόγος, Νεφρολόγος, Ογκολόγος, Ορθοπεδικός- Ορθοπεδικός Χειρουργός, Ουρολόγος– Ανδρολόγος, Οφθαλμίατρος, Παθολόγος, Παιδίατρος, Πλαστικός Χειρουργός, Πνευμονολόγος– Φυματιολόγος, Ρευματολόγος, Χειρουργός Στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, Ψυχίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ), Ιατρός της εργασίας, Κοινωνική ιατρική, Ιατροδικαστική, Χειρουργική παίδων, Παθολογοανατόμος.

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Το γνωσιολογικό και επαγγελματικό πεδίο του ιατρού κατανέμεται σήμερα σε 39 βασικές διαφορετικές ειδικότητες που αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος. Όλες οι ιατρικές ειδικότητες ανήκουν σε τέσσερις βασικούς κλάδους της ιατρικής επιστήμης: α) της παθολογίας, β) της χειρουργικής, γ) της κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής και δ) της ψυχιατρικής.

Παράλληλα μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα καθώς και με την εφαρμογή διάφορων μεθόδων και τεχνικών που προκύπτουν από τα ερευνητικά του πορίσματα. Μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του ιατρικού επαγγέλματος αποτελεί η υψηλή εξειδίκευση, που οδηγεί με τη σειρά της στην δημιουργία πολυάριθμων ειδικοτήτων. O χρόνος εξειδίκευσης αποτελεί 3 με 7 χρόνια.

Οι γιατροί μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως:

 • Νοσοκομειακοί (Γιατροί ΕΣΥ)
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες (ιδιωτικό ιατρείο)
 • Πανεπιστημιακοί
 • Έμμισθοι εκτός από το ιατρείο τους στον δημόσιο τομέα (σε κοινωφελή ιδρύματα, τράπεζες, ασφαλιστικός τομέας ή ιδιωτικά (φαρμακευτικές εταιρείες)
 • Γιατροί σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (Γιατροί του Κόσμου).

ΔΑΣΤΑ: ένα πολύτιμο εργαλείο

Αποτελεί μία βάση αναζήτησης αναμονών των ιατρικών ειδικοτήτων. Έτσι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής μπορούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους ως ειδικευόμενοι γιατροί, επιλέγοντας μία θέση ειδικότητας στα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Η βάση λοιπόν περιέχει δεδομένα. Από που προέρχονται αυτά τα δεδομένα; από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Ελλάδας, τα αντίστοιχα Νοσοκομεία και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις και Νόμους.

Στη βάση αυτή λοιπόν, οποιαδήποτε πληροφορία αναγράφεται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης μπορεί να μεταβληθεί με μία νέα αίτηση. Επομένως, είναι απαραίτητο να ρίξετε μία ματιά στην ημερομηνία ενημέρωσης. Η διεύθυνση της μηχανής αναζήτησης είναι εδώ: https://www.dasta.auth.gr .

Aν λοιπόν έχετε αμφιβολίες παραθέτονται τέλος τα τηλέφωνα των διαφόρων νοσοκομείων για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα κενά στη θέση που αναζητάτε.

 #Tips and Tricks

H σχολή έχει πάρα πολλά μαθήματα, οπότε θα άρεσε στον οποιοδήποτε, γιατί; Καλύπτει ένα τεράστιο εύρος ενδιαφερόντων πάνω στον άνθρωπο και την πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων!

Χρήσιμα Links

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: http://www.isathens.gr/

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: http://www.isth.gr/

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Ιατρικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Ιατρικής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!