τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Σπουδές στην Ελλάδα

του Βαγγέλη Ρουσοχατζάκη

Αντικείμενο Σπουδών

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει σκοπό να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα προσόντα έτσι ώστε να είναι ικανοί να μπορούν να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα είναι αρμόδιοι να εγκαθιστούν, να συντηρούν και να διαχειρίζονται συστήματα ή δίκτυα υπολογιστών, να ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες αλλά και με ό,τι έχει σχέση με την ηλεκτρονική γενικότερα.

Τμήματα στην Ελλάδα

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ στην Αθήνα (18.314 μόρια)
  2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη (17.575 μόρια)
  3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πατρών στην Πάτρα (16.411 μόρια)
  4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ στη Ξάνθη (14.724 μόρια)
  5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Θεσσαλίας στον Βόλο (15.664 μόρια)
  6. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά (14.880 μόρια)

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών ΕΜΠ

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια και χωρίζεται σε 2 περιόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί 5 εξάμηνα και είναι κοινή για όλους τους φοιτητές. Στα 2,5 αυτά χρόνια οι φοιτητές θα διδαχθούν τον βασικό πυρήνα γνώσεων∙ με τις βάσεις αυτές οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα στην συνέχεια των σπουδών τους να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών. Η δεύτερη περίοδος διαρκεί 4 εξάμηνα και αποτελείται από τα μαθήματα ροών τα οποία προκύπτουν από τις τέσσερις κατευθύνσεις εμβάθυνσης.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα ροών καθώς και η δημιουργία κατευθύνσεων σπουδών αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό σύστημα για τον πανεπιστημιακό ελληνικό χώρο το 1995 όπου και δημιουργήθηκε. Οι φοιτητές μ’ αυτόν τον τρόπο έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Οι τέσσερις κατευθύνσεις εμβάθυνσης είναι ονομαστικά οι εξής: Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ενέργειας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με το τελευταίο εξάμηνο, στο οποίο οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Όσον αφορά τα μαθήματα, διακρίνονται σε υποχρεωτικά, τα οποία θα δώσουν το σωστό υπόβαθρο στους φοιτητές έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συνέχεια των σπουδών τους. Στη συνέχεια είναι τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία εμπλουτίζουν τις γνώσεις του φοιτητή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, και τέλος είναι τα προαιρετικά μαθήματα, τα οποία μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ο φοιτητής έτσι ώστε να διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες.

Ξένες γλώσσες

Επιπροσθέτως, διδάσκονται και ξένες γλώσσες, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο τα αγγλικά και τα γαλλικά και αν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό διδάσκονται ιταλικά και γερμανικά. Ο κύκλος σπουδών της ξένης γλώσσας διαρκεί 4 εξάμηνα, από τα 3 πρώτα εξάμηνα απαλλάσσονται οι φοιτητές που έχουν πτυχίο αγγλικής ισοδύναμο με Lower ή το αντίστοιχο σε κάποια από τις υπόλοιπες γλώσσες που διδάσκονται. Το τέταρτο εξάμηνο είναι υποχρεωτικό για όλους καθώς διδάσκεται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει και μια σειρά μαθημάτων σε εργαστήρια για την εφαρμογή και κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων που διδάσκονται στις τάξεις.

Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στον Βασικό Κορμό είναι τα εξής: Μαθηματική Ανάλυση, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Κυματική και Κβαντική Φυσική, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο.

Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στα Μαθήματα Ροών είναι τα εξής: Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα, Οπτική Επιστήμη και Τεχνολογία, Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση,  Τεχνολογία Φωτισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών ΑΠΘ

Στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ο φοιτητής έχει περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα σε σχέση με τα επιλογής μέχρι και το 6ο εξάμηνο και ο στόχος είναι να συμπληρώσει 30 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Από το 7ο εξάμηνο μέχρι και το 9ο υπάρχουν δύο κύκλοι εξειδίκευσης, ο πρώτος λέγεται “Ηλεκτρικής Ενέργειας” και ο δεύτερος “Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών”. Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 διδακτικές μονάδες κατά τη διάρκεια αυτών των εξαμήνων και έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στην επιλογή μαθημάτων, απλά και σ’ αυτά τα εξάμηνα υπάρχουν κάποια υποχρεωτικά μαθήματα. Τέλος, το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο για την διπλωματική εργασία, όπως επίσης και για την προαιρετική πρακτική άσκηση. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε εξάμηνο υπάρχουν και εργαστήρια καθώς και προαιρετικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Κάποια από τα μαθήματα του Βασικού Κορμού είναι τα εξής: φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Σήματα και Συστήματα, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.

Κάποια από τα μαθήματα των Κύκλων Εξειδίκευσης είναι τα εξής: Μετάδοση Θερμότητας, Σύγχρονες Μηχανές, Αρχές Οικονομίας, Ηλεκτρική Οικονομία, Ανάλυση Δεδομένων, Γραφική με Υπολογιστές, Θεωρία Παιγνίων.

Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το πρόγραμμα και στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει περίπου την ίδια δομή. Από το πρώτο μέχρι το έκτο εξάμηνο υπάρχει ένας συνδυασμός υποχρεωτικών μαθημάτων, μαθημάτων επιλογής και εργαστηρίων. Από το έβδομο μέχρι και το ένατο εξάμηνο υπάρχει μια πληθώρα μαθημάτων επιλογής και εφτά κατευθύνσεις όπου δίνουν στον φοιτητή την ευκαιρία να προσαρμόσει τις σπουδές του ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του. Θα ήταν προτιμότερη μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα και στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος όπου αναγράφονται αναλυτικά. Το δέκατο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Κάποια από τα μαθήματα του Βασικού Κορμού είναι τα εξής: Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Εφαρμοσμένη Φυσική, Τεχνική Μηχανική, Οργάνωση Υπολογιστών, Αριθμητική Ανάλυση.

Κάποια από τα μαθήματα των Κατευθύνσεων είναι τα εξής: Ασύρματο Διάδοση, Λειτουργικά Συστήματα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εμβιομηχανική, Ηλεκτρική Οικονομία.

Πρόγραμμα Σπουδών ΔΠΘ

Στο Πανεπιστήμιο Θράκης το πρόγραμμα σπουδών είναι μέσα σε άκρες το ίδιο με τα άλλα τμήματα. Για την λήψη πτυχίου απαιτούνται 65 μαθήματα, από τα οποία 51 είναι υποχρεωτικά και 14 επιλογής. Υπάρχει ένας κορμός βασικών μαθημάτων που είναι κοινός για όλους και από το έκτο εξάμηνο μέχρι και το ένατο οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις είναι τρείς και είναι οι εξής:  Κατεύθυνση Σπουδών του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η Κατεύθυνση Σπουδών του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και η Κατεύθυνση Σπουδών του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης αφορά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, όπου ξανά, είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου. Και σε αυτό το τμήμα υπάρχει η επιλογή της πρακτικής άσκησης, καθώς και η προαιρετική επιλογή ξένων γλωσσών.

Κάποια από τα μαθήματα του Βασικού Κορμού είναι τα εξής: Τεχνικό Σχέδιο, Φυσική, Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοί, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Διοικητική Λογιστική, Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών.

Κάποια από τα μαθήματα των Κατευθύνσεων είναι τα εξής: Πυρηνική Τεχνολογία, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος, Βιοπληροφορική, Μικροκύματα, ΦωτοβολταΪκά Στοιχεία και Εφαρμογές.

Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο συγκεκριμένο τμήμα η φοίτηση χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος φτάνει μέχρι και το έκτο εξάμηνο, κατά τον οποίο οι φοιτητές λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις του αντικειμένου χωρίς να έχουν μεγάλη ευελιξία στην επιλογή μαθημάτων. Στον δεύτερο κύκλο ο οποίος ξεκινάει από το έβδομο εξάμηνο μέχρι και το ένατο οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερα μαθήματα.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι για να προχωρήσει έτος ο φοιτητής πρέπει να μην χρωστάει παραπάνω από έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (αυτός ο αριθμός γράφεται στον οδηγό σπουδών του τμήματος). Το δέκατο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πτυχιακή εργασία. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τρίτο έτος μέχρι και το πέρας των σπουδών.

Κάποια από τα μαθήματα του Βασικού Κορμού είναι τα εξής: Ψηφιακή Σχεδίαση, Πιθανότητες, Μεταγλωτιστές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διακριτά Μαθηματικά, Αλγόριθμοι, Σήματα και Συστήματα.

Κάποια από τα μαθήματα των Κατευθύνσεων είναι τα εξής: Γραφικά Η/Υ, Αλγόριθμοι CAD, Προχωρημένα Θέματα Δικτύων, Εξόρυξη Δεδομένων, Σύνθετα Δίκτυα, Πολυπρακτορικά Συστήματα.

Πρόγραμμα Σπουδών Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Πρόγραμμα Σπουδών σ’ αυτό το τμήμα έχει πιο απλή δομή. Οι φοιτητές έχουν υποχρεωτικά μαθήματα από το πρώτο εξάμηνο μέχρι και το ένατο, απλά όσο περνάνε τα ακαδημαϊκά έτη τόσο πιο πολλές επιλογές έχει ο φοιτητής όσων αφορά τα μαθήματα επιλογής. Στο δέκατο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας όπου είναι και εδώ υποχρεωτική και παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για πρακτική άσκηση.

Κάποια από τα Yποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής: Λογική Σχεδίαση, Δομημένος Προγραμματισμός, Ψηφιακοί Υπολογιστές, Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα.

Κάποια από τα μαθήματα Επιλογής είναι τα εξής: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής, Κυρτή Βελτιστοποίηση, Ασύρματες Επικοινωνίες, Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες, Υπολογιστική Γεωμετρία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει επίσης αρκετά μεταπτυχιακά σε συνεργασία με άλλες σχολές της Ελλάδας. Ο στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι διττός, πρώτον δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εμβαθύνουν και να συγκεκριμενοποιήσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και δεύτερον να αυξήσουν τα προσόντα τους έτσι, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς.

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά είναι τα εξής: Γεωπληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Συστήματα Αυτοματισμού, Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής, Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών, Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου–Υπολογιστή, Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ιατρική Πληροφορική.

Εργασιακές Ευκαιρίες

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εργασιακό τομέα το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δίνει την ευκαιρία στο 8ο εξάμηνο πρακτικής άσκησης με σκοπό την πρώτη επαφή του φοιτητή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η πρακτική έχει διάρκεια δύο μηνών και έχει ως προαπαιτούμενο την οφειλή λιγότερων από 10 μαθήματα. Μετά το πέρας των σπουδών οι απόφοιτοι πρέπει να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για να μπορέσουν να εργαστούν.

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν πληθώρα επαγγελματικών επιλογών καθώς είναι γνώστες ενός αντικείμενου πολύ χρήσιμου και αναγκαίου για την εποχή. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: Μηχανικοί Η/Υ, Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπεύθυνοι για την μελέτη και τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανιών.

#Tips & Tricks

Προς τους ενδιαφερόμενους για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για να ενημερώνεστε για όλα τα τεκτενόμενα της σχολής. Σημαντικό εργαλείο αυτού του τμήματος είναι σαφώς το e-class, καθώς εκεί θα βρείτε αρκετό βοηθητικό υλικό για προσωπική μελέτη.

Χρήσιμα Sites:

Ιστοσελίδες τμημάτων:

Πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα:

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Πληροφορικής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!