Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: Σπουδές στην Ελλάδα

του Νίκου Στυλιανού

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (14.119 μόρια) ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδρύθηκε το 1989. Κατατάσσεται στο 2ο και στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

Αντικείμενο Σπουδών

Αποστολή του τμήματος δεν είναι μόνο η παροχή επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, αλλά παράλληλα και η εξοικείωσή τους με τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να παραγάγουν νέες μεθόδους για το μέλλον. Με λίγα λόγια επιδιώκει να συνεισφέρει με κάθε διαθέσιμο μέσο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής είναι 10 συναπτά εξάμηνα που ισούνται με 5 έτη σπουδών. Η διδασκαλία εκτός των άλλων περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και τέλος, φροντιστήρια. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (10ο εξάμηνο) και η πρακτική άσκηση (6ο και 8ο εξάμηνο) θεωρούνται απαραίτητες  για  την  αποφοίτηση  από  το τμήμα.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι κοινό για όλους τους φοιτητές του τμήματος, δηλαδή, δεν υπάρχουν ξεχωριστές κατευθύνσεις. Κάθε φοιτητής όμως έχει τη δυνατότητα πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων να παρακολουθήσει και μερικά μαθήματα της αρεσκείας του (μαθήματα επιλογής). Ενδεικτικά, κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι τα εξής: Εισαγωγή στη Γεωπονία, Λειτουργική Ανατομία των Φυτών, Οργανική Χημεία, Βιοχημεία, Οικολογία κ.α.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνεται η ευκαιρία για απόκτηση μεταπτυχικού τίτλου σπουδών. Οι πέντε κλάδοι ειδίκευσης είναι:

  1. Αρχιτεκτονική Τοπίου
  2. Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία
  3. Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών
  4. Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος
  5. Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά, που γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων

Οι επαγγελματικές προοπτικές που έχει κάποιος αποφοιτώντας από το τμήμα αυτό ποικίλουν. Μπορεί κανείς να εργαστεί τόσο στον Δημόσιο τομέα, όπως σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α., όσο και σε ιδιωτικούς φορείς ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων, σε Συνεταιρισμούς, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, σε ερευνητικά ιδρύματα κ.α. Εάν κάποιος απόφοιτος εγγραφεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του Γεωπόνου και δικαιούται να ανοίξει κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικoύ όπως και εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Γεωπονίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!