Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Σπουδές στην Ελλάδα

της Φωτεινής Τσαϊλάρη

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Γενικά

Το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η) στο Ε.Κ.Π.Α (15.092 μόρια), Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ (14.079 μόρια), το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (12.773 μόρια), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στο Πανεπιστήμιο Πατρών (12.680 μόρια), το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (12.074 μόρια), το Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (11.553 μόρια), το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (11.408 μόρια), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (11.225 μόρια) και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (10.803 μόρια) ανήκουν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών και ασχολούνται με την παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση και επίλυση των παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Χαρακτήρας τμήματος

Το τμήμα έχει επιστημονικό χαρακτήρα, παράλληλα με την επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση που διαθέτει, προκειμένου να προετοιμάσει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τον  μελλοντικό νηπιαγωγό. Παρέχοντας στους φοιτητές βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, επιδιώκει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την εξοικείωση με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας καθώς και την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων.

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Πρόγραμμα σπουδών

Το ΤΕΑΠΗ, όπως και τα υπόλοιπα τμήματα, χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του στους εξής τομείς γνωστικών αντικειμένων:

  1. Επιστήμες και Τέχνες: εκπαιδευτικές πρακτικές και καινοτομίες
  2. Ανάπτυξη του παιδιού – Διαφοροποιημένη, Ειδική και Ενταξιακή Παιδαγωγική
  3. Παιδική ηλικία, Εκπαίδευση και Κοινωνία.
10 ενότητες μαθημάτων
  1. Παιδαγωγικής, 2. Ψυχολογίας, 3. Κοινωνιολογίας, 4. Μεθοδολογίας, 5. Εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες, 6. Αγωγής στις Τέχνες, 7. Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας, 8. Ξένης Γλώσσας και 9. Πρακτικών Ασκήσεων στην Εκπαίδευση και την Έρευνα και 10. Θεματικές Εβδομάδες.

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Μαθήματα

Ενδεικτικά, ορισμένα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων είναι: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγική της Ένταξης,  Ανάπτυξη του Παιδιού, Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Ηλικία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Θεωρίες Γνωστικής Ανάπτυξης, Διαταραχές των παιδιών της Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας, Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδική Λογοτεχνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεατρολογία, Ιστορία της Τέχνης, Διδακτική της Μουσικής, Έννοιες Μαθηματικών και Εφαρμογές κ.ά.


Μεταπτυχιακά

Τα τμήματα Νηπιαγωγών προσφέρουν αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών. Συγκεκριμένα το τμήμα Ε.Α.Π.Η της Αθήνας διαθέτει μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση, στην Ειδική Αγωγή και τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία. Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα, εκτός από τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα τους, να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μεταπτυχιακά στους τομείς της Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Οικονομικών, της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, των Καλών Τεχνών κ.ά.

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εργάζονται κατά κύριο λόγο ως νηπιαγωγοί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και μπορούν να διοριστούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Εκτός από την εκπαίδευση οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν και σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς, σε νοσοκομεία για παιδιά, σε παιδικές κατασκηνώσεις, σε ξενοδοχεία, μουσεία, εκδοτικούς οίκους για συγγραφή παιδικών βιβλίων, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για παραγωγή παιδικών εκπομπών, σε δήμους και νομαρχίες, στα Παιδικά Χωριά S.O.S, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, σε μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, σε ερευνητικά κέντρα Επιστημών Αγωγής.

Tips&Tricks

  • Σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση από το δεύτερο έτος, η οποία περιλαμβάνει και υποδειγματικές διδασκαλίες σε νηπιαγωγείο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
  • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Erasmus + στα πλαίσια της κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος σε συνέδρια, ημερίδες και καλλιτεχνικά δρώμενα των αντίστοιχων τμημάτων στα οποία φοιτούν.
  • Οι απόφοιτοι των Νηπιαγωγών που έχουν κάποια μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορούν να διοριστούν στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
  • Σχετικά με τις μεταγραφές τα τμήματα Νηπιαγωγών δέχονται και στέλνουν φοιτητές μόνο μεταξύ τους.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος, διαβάστε το Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Νηπιαγωγών

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!