Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Φωτεινής Τσαϊλάρη

Περιγραφή Τμήματος

Τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (17.602 μόρια), το Πανεπιστήμιο Πειραιά (18.163 μόρια), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (16.937 μόρια), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (13.804 μόρια) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (5.295 μόρια) ανήκουν στο 1ο και 4ο πεδίο. Αντικείμενο τους είναι η ενασχόληση με θέματα διεθνών σχέσεων, στρατηγικών σπουδών, ευρωπαϊκών ζητημάτων, παγκόσμιας διακυβέρνησης, διεθνούς πολιτικής, διπλωματίας, διεθνούς δικαίου και εμπορίου, καθώς και με τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, των οικονομικών προβλημάτων, των περιοχών του κόσμου, των εσωτερικών πολιτικών συστημάτων τους, της εξωτερικής τους πολιτικής κ.α. Στην ουσία τα τμήματα αποσκοπούν να παράσχουν στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Σχέσεις και τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία. Παράλληλα επιδιώκεται η μελέτη της βιβλιογραφίας σε 2 ξένες γλώσσες, η διεξαγωγή ερευνών με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και σεμινάρια.

Τμήματα 

Τα τμήματα έχουν έναν διεπιστημονικό χαρακτήρα, στηρίζονται δηλαδή σε 5 βασικούς άξονες: τις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική, τη διεθνή οικονομική, τις ευρωπαϊκές σπουδές, την πολιτική επιστήμη και την πολιτική οικονομία. Πέρα από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα παρεμφερών ακαδημαϊκών τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου, ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών των δύο τμημάτων έχει παρόμοια διάρθρωση, συμπεριλαμβάνοντας μαθήματα που δεν διαφέρουν ιδιαίτερα μεταξύ τους. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα μαθήματα είναι: Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστορία, Οικονομική Ανάλυση, Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Οικονομική Πολιτική,  Αγγλική Γλώσσα-βασικές ορολογίες στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή οικονομική, Διεθνές Δίκαιο, Μέθοδοι λήψης αποφάσεων, Διεθνής Κοινωνίας-Μ.Κ.Ο, Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Νομισματικό και Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Πολιτιστική Διπλωματία, Στρατηγική Ανάλυση, Τα Γαλλικά γλώσσα ειδίκευσης, Στρατηγική, Διεθνής Ασφάλεια, Ο Πόλεμος στις Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομία και Διπλωματία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.α.

Υποχρεωτικά και Μη Μαθήματα

Τα δύο τμήματα παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, τα οποία χωρίζονται και σε αντίστοιχες δέσμες. Στο τμήμα του Πειραιά οι φοιτητές καλούνται να διαλέξουν μαθήματα επιλογής από το Ε’ Εξάμηνο και μετά, από  τις αντίστοιχες ομάδες που υπάρχουν, όπως: Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Οικονομικής, Ευρωπαϊκών Σπουδών και Θεσμών, Γλωσσών κλπ. Στο αντίστοιχο τμήμα της Παντείου οι φοιτητές από το Γ΄ εξάμηνο διαλέγουν από ένα μάθημα επιλογής, ενώ στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο καλούνται να επιλέξουν μία δέσμη και τα μαθήματα  που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Στο ΟΠΑ και από το Γ΄ εξάμηνο υπάρχει η επιλογή μαθημάτων κατεύθυνσης, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο ΠΑΜΑΚ, όπου οι φοιτητές ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν επιλέγουν και τα αντίστοιχα μαθήματα.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες Κρατικές υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε ΜΚΟ, σε Διδασκαλία, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών-εξαγωγών, σε διεθνή γραφεία συμβούλων, σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ, κ.α. Πολλοί απόφοιτοι του τμήματος επιλέγουν να ενταχθούν και στο Διπλωματικό Σώμα, καθώς για να γίνει κάποιος διπλωμάτης πρέπει πρώτα να αποφοιτήσει από τη Διπλωματική Ακαδημία.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα του Πειραιά προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ενέργεια, Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία, Οικονομία-Κοινωνία-Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα.

Το τμήμα του Πάντειου Πανεπιστημίου προσφέρει Μεταπτυχιακό στις «Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Σπουδές» σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν ακόμη το μεταπτυχιακό τους στους τομείς των δημοσίων και διεθνών  σχέσεων, της διπλωματίας, των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Τα τμήματα του ΟΠΑ και του ΠΑΜΑΚ, πέρα από τους παραπάνω τομείς, προσφέρουν μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ναυτιλία και τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, αντίστοιχα.

Tips&Tricks

Τα τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και σε άλλους οργανισμούς, που είναι σύμφωνοι με το κάθε Πανεπιστήμιο. Ακόμη, το τμήμα του ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά συνέδρια και εργαστήρια για τους φοιτητές και το ΠΑΜΑK έχει αναπτύξει δραστηριότητες σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών στα Μοντέλα Προσομοίωσης Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και στα Θερινά Σχολεία που πραγματοποιούνται. Παράλληλα και τα τέσσερα τμήματα παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης των φοιτητών στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καί των τριών Πανεπιστημίων έχει αυξήσει τη δυναμική του τα τελευταία χρόνια, γεγονός που εξηγεί και την τοποθέτηση του στις πρώτες επιλογές των εισακτέων. Αυτή η δυναμική οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα που παρέχει στους φοιτητές να κατανοήσουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, έτσι ώστε, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με αυτή να είναι σε θέση να λειτουργήσουν και να εργαστούν στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!