Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Σπουδές στην Ελλάδα

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά

Αντικείμενο Σπουδών

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  ανήκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και συγκαταλέγεται στο 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο με βάση εισαγωγής 14.502 μόρια. Βασικό αντικείμενο σπουδών του τμήματος είναι η μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους σε όλο το φάσμα της, από την οργάνωση του εν στενή έννοια Δημόσιου Τομέα, μέχρι και την οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κυρίαρχος σκοπός του εν λόγω τμήματος είναι να προμηθεύσει τόσο τον κρατικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα με ικανά στελέχη, που έχουν λάβει ολοκληρωμένη μόρφωση γύρω από τους πολιτειακούς και οικονομικούς θεσμούς.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Η φοίτηση στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν πληθώρα μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής και ελεύθερης επιλογής. Τα δύο πρώτα έτη φοίτησης είναι κοινά για όλους, ενώ από την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν μία εκ των δύο προσφερόμενων κατευθύνσεων, οι οποίες είναι α) Δημόσια Οικονομική και β) Δημόσιοι Θεσμοί. Η φοίτηση καταλήγει στην απόκτηση ενός ενιαίου πτυχίου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει οι σπουδαστές.

Αναφορικά με τα διδασκόμενα μαθήματα που προσφέρονται κατά τα δύο πρώτα έτη στο σύνολο των φοιτητών, είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε πως πρόκειται για έναν συνδυασμό νομικών και οικονομικών μαθημάτων κατά κύριο λόγο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Δημόσια Οικονομική.

Εν συνεχεία, από την μία πλευρά, η κατεύθυνση της Δημόσιας Οικονομικής περιλαμβάνει μαθήματα όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την Ελεγκτική, την Οικονομετρία, το Εμπορικό Δίκαιο, το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση και άλλα. Από την άλλη πλευρά, η κατεύθυνση των Δημοσίων Θεσμών προσφέρει στους φοιτητές που θα την επιλέξουν μαθήματα όπως τις Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου, την Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, την Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, τα Ειδικά Θέματα Λογιστικής, το Δημοσιονομικό Δίκαιο, τις Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και άλλα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που μπορεί να παρακολουθήσει ένας απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν. Είναι δυνατόν να επιλέξει να εγγραφεί σε κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οποιασδήποτε Οικονομικής ή Νομικής Σχολής, ενώ και το ίδιο το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση σε κάποια από τις εξής προσφερόμενες κατευθύνσεις:

  • Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
  • Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση
  • Οικονομική Επιστήμη
  • Ελεγκτική και Φορολογία
  • Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Management
  • Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία
  • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκησης

Εργασιακές Ευκαιρίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να προμηθεύει τους αποφοίτους του με όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό οικονομικό τομέα. Αρχικά, όλοι οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επέλεξαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, και να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή λογιστές. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να εγγραφούν, κατόπιν συμμετοχής τους σε εξετάσεις, είτε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), είτε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ή σε άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας.

Πέρα από τις ανωτέρω επιλογές, οι απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να αποτελέσουν ικανά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών της χώρας. Οι πτυχιούχοι έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να επιδιώξουν την εισαγωγή τους στο Διπλωματικό Σώμα, ή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχουν και την επιλογή να πιστοποιηθούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές και να εργαστούν τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πέρα από την ιστοσελίδα του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, χρήσιμες πληροφορίες κυρίως για την εργασιακή αποκατάσταση των αποφοίτων περιέχουν και οι ακόλουθες ιστοσελίδες:

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!