Επιστήμες Αγωγής

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Σπουδές στην Ελλάδα

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανήκει πλέον και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία και διδάσκεται στό ΕΚΠΑ- Αθήνα (15.732 μόρια), το Πανεπιστήμιο Πατρών (14.748 μόρια), το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ρέθυμνο (13.024 μόρια), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Βόλος (14.361 μόρια), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Ιωάννινα (13.812 μόρια), το Πανεπιστήμιο Πατρών- Πάτρα, ΔΠΘ – Αλεξανδρούπολη (12.667 μόρια), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ρόδος (11.872 μόρια), το ΑΠΘ- Θεσσαλονίκη (15.262 μόρια) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Φλώρινα (12.647 μόρια).

Σκοπεύει στην ανάδειξη επιστημόνων οι οποίοι θα αναλάβουν το εκπαιδευτικό κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας  και πιο συγκεκριμένα των Δημοτικών σχολείων. Σκοπός των τμημάτων αυτών, είναι οι απόφοιτοί τους εκτός από το γνωστικό μέρος να αναπτύξουν κριτική ικανότητα, πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, της ομαδικότητας και της δημοκρατικής συμπεριφοράς. Οι μελλοντικοί δάσκαλοι οφείλουν να αναγνωρίζονται και ως φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και ανάπτυξης του τόπου τους. Παράλληλα θα πρέπει να καλλιεργηθούν εντός της σχολής οι δεξιότητες τους με σκοπό την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών του.

Πρόγραμμα Σπουδών

Κάποια από τα τμήματα διαιρούν τα προγράμματα σπουδών σε τομείς γνωστικών αντικειμένων. Οι τομείς αυτοί έχουν ως εξής:

 • Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας: Επιστημών Αγωγής , Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ,  Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μαθηματικών και Πληροφορικής, Φυσικών Επιστήμων, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

Εργαστήρια: Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών επιστημών, Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Πειραματικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού, Μαθηματικών Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Μαθηματικών, Συγκριτικής Παιδαγωγικής,  Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας, Τέχνης και Λόγου, Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης, Λογοθεραπείας, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

 • Π.Τ.Δ.Ε Κρήτης: Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας , Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διδακτικής Θετικών Επιστημών.

Εργαστήρια: Διδακτικής Θετικών επιστημών, Οπτικοακουστικών μέσων, Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών, Μελέτη Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση, Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος, Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής, Προηγουμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην δια βίου και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.

 • Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλίας:  Θεματικοί κύκλοι : 1) Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2) Μαθηματικών, 3) Φυσικών Επιστημών, 4) Παιδαγωγικών- Ψυχολογίας, 5)Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Εργαστήρια: Εκπαιδευτικής Ιστορίας, Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Έρευνας και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών του Λαϊκού Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.

 • Π.Τ.Δ.Ε Ιωαννίνων: Γενικής Παιδαγωγικής, Γενικής και Ειδικής Διδακτικής

Εργαστήρια: Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας, Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης, Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών, Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής, Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής, Εικαστικών Τεχνών, Μουσικής.

 • Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρας:  Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική, Γενικών Επιστημών.

Εργαστήρια: Στο τμήμα αυτό λειτουργούν τέσσερα ομώνυμα εργαστήρια.

 • Π.Τ.Δ.Ε. Θράκης: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Εργαστήρια:  Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης, Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Πληροφορικής, Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

 • Π.Τ.Δ.Ε. Αιγαίου: Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών Επιστημών, Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών και η Διδακτική τους, Θετικών επιστημών- Νέων Τεχνολογιών και η Διδακτική τους, Γλώσσας-Λογοτεχνίας-Λαογραφίας.

Εργαστήρια: Γλωσσολογίας, Μαθηματικών Διδακτικής τους και Πολυμέσα, Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας, Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση.

 • Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης: Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών, Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Εργαστήρια: Αγγλική Γλώσσα, Θεατρική Αγωγή για έκφραση και επικοινωνία, Πληροφοριακός Γραμματισμός με έμφαση στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης.

 • Π.Τ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας: Επιστημών της Αγωγής, Ειδικών επιστημών, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής άσκησης.

Εργαστήρια: Τοπικής Ιστορίας, Διδακτικής Μαθηματικών και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής και Χημείας, Εικαστικών, Μουσικής, Αγωγής για το Βιβλίο, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τα προγράμματα σπουδών των διάφορων τμημάτων δεν παρεκκλίνουν πολύ μεταξύ τους. Ωστόσο συναντούμε υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε όλα τα τμήματα. Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος μπορείτε να αντλήσετε από τις ιστοσελίδες τους.

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης απασχολούνται κατά κύριο λόγο ως δάσκαλοι και ως επακόλουθο διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ωστόσο χωρίζεται σε τομείς (πχ ειδικής αγωγής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγή υγείας κ. α). Τους τομείς αυτούς μπορεί να επιλέξει κάποιος απόφοιτος των παραπάνω τμημάτων έχοντας πρώτα την αντίστοιχη μεταπτυχιακή ειδίκευση που απαιτείται.

Εναλλακτικές επαγγελματικής αποκατάστασης: 1. Στις υπηρεσίες της λαϊκής επιμόρφωσης 2. Σε ερευνητικά κέντρα 3. Σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας 4. Σε ειδικά σχολεία 5. Στην παιδαγωγική έρευνα 6. Στην ειδική αγωγή μετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση 7. Σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές βιβλιοθήκες 8. Σε μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

 

Μεταπτυχιακά

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης προσφέρουν τα παρακάτω μεταπτυχιακά:

Π.Τ.Δ.Ε.  Αθήνας: 1. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική με Υποκατεύθυνση: Εκπαίδευση ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση- Δια Βίου Μάθηση 2. Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό 3. Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης 4. Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 5. Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 6. Ειδική Αγωγή 7. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Διδακτική Γλώσσας 8. Λογοτεχνία 9. Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης 10. Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας 11. Λαογραφία και Εκπαίδευση 12. Θέατρο και Εκπαίδευση 13. Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση 14.Πληροφορική στην Εκπαίδευση 15. Φυσικές επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Προσφέρονται επίσης και τα ακόλουθα Π.Μ.Σ. :

 1. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη ανθρώπινων Πόρων ( Ιδρυματικό)
 2. Ρητορική: Θεωρία και πράξη (Διατμηματικό- Διαπανεπιστημιακό)
 3. Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση( διακρατικό- σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Π.Τ.Δ.Ε  Κρήτης: 1. Θεωρία της Παιδείας και Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία 2.Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση 3. Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 4.Λόγος και Λογοτεχνία στο Σχολείο 5.Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Π.Τ.Δ.Ε  Θεσσαλίας: 1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 2.Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού.

Π.Τ.Δ.Ε  Ιωαννίνων:  1.Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών (Διατμηματικό- Διαπανεπιστημιακό) 2.Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, β) Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία, γ) Ειδική Εκπαίδευση, δ) Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, ε)Συμβουλευτική Εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια και Κοινωνικά Πλαίσια, στ) Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση. 3.Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης (Διατμητατικό-Διαπανεπιστημιακό).

Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρας: 1.Επιστήμες της Εκπαίδευσης 2. Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό).

Π.Τ.Δ.Ε. Θράκης:  1.Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής 2.Κοινωνιολογία του Πολιτισμού 3.Επιστήμες της Αγωγής : Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες 4.Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση 5. Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου 6.Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση( Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή). Β)Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες και γ) Γλώσσα και Πολιτισμός: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις.

Π.Τ.Δ.Ε  Αιγαίου: 1. Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών 2.Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Διατμηματικό- Διαπανεπιστημιακό).

Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλονίκης: 1. Κοινωνία, Εκπαίδευση, και Παιδαγωγική 2. Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας 3. Θετικές Επιστήμες και Διδακτικές τους.

Π.Τ.Δ.Ε Δυτικής Μακεδονίας:  1. Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία 2.Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες ( Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι- Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών- Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης),β) Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες (Ιστορία- Πολιτισμός), γ) Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (Διδακτική Μαθηματικών-Διδακτική Φυσικών Επιστημών) 3.Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία 4.Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης- Εκπαιδευτική Ηγεσία 5. Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση 6. Διδακτική των Μαθηματικών (Διατμηματικό- Διαπανεπιστημιακό) .

Πέραν των προαναφερθέντων μεταπτυχιακών, οι απόφοιτοι των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να προσεγγίσουν και άλλα τμήματα όπως: κοινωνιολογία, ψυχολογία, φιλοσοφία, ιστορία, οικονομικά (πχ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων), συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, καλές τέχνες κ.α.

Διαβάστε ακόμα! Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης: 3+1 λόγοι για να το επιλέξεις

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορείς να κάνεις με ένα Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης;

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!