Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ειρήνης Νοταρά

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως κεντρικό στόχο την κατάρτιση επιστημόνων, ικανών στην κατανόηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών χωρών, καθώς και τη μελέτη των σχέσεων των κρατών αυτών με την Ελλάδα. Το Τμήμα ανήκει στο 1ο και 3ο πεδίο, των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής αντίστοιχα. Το 2018 είχε βάση 15.401 μόρια.

Κατευθύνσεις και ειδικεύσεις

Με την εγγραφή τους στο Τμήμα, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε γλώσσες: Βουλγαρικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, Σερβοκροατικά και Τουρκικά. Για την ακρίβεια, ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει τις γλώσσες σε ιεραρχική προτίμηση, και ανάλογα με την σειρά επιτυχίας του στο Τμήμα ανά κατηγορία εισακτέων και την σειρά προτίμησης του θα ενταχθεί σε κάποια γλώσσα.

Στη συνέχεια, ανάλογα με την γλώσσα που παρακολουθούν πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις κατευθύνσεις, στο Έ εξάμηνο.:

  1. Βαλκανικών Σπουδών (Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική γλώσσα)
  2. Σλαβικών Σπουδών (Ρωσική, Βουλγαρική, Σερβοκροατική γλώσσα)
  3. Ανατολικών Σπουδών (Τουρκική γλώσσα)

Ανάλογα με την γλώσσα που θα επιλέξουν για να μάθουν, κατατάσσονται στην αντίστοιχη κατεύθυνση.

Παράλληλα, πρέπει να επιλέξουν και ανάμεσα σε δύο ειδικεύσεις: Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, στην οποία μπορούν να εξοικειωθούν με την οικονομική επιστήμη και την εφαρμογή της στις Βαλκανικές και Παρευξείνιες χώρες ή Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές. Στην ειδίκευση αυτή, έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν μέσα από ένα ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πρίσμα τις πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις και ιδιαιτερότητες των χωρών αυτών.

Μαθήματα

Γενικά, κάποια από τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα είναι: Αρχές Μικροοικονομικής, Αρχές Μακροοικονομικής, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία και Εθνογραφία, Θεσμοί και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ειδίκευση Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις: Μακροοικονομική, Οικονομικά Μαθηματικά, Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Οικονομικά και Δίκαιο, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων κ.α.

Στην ειδίκευση Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές: Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ιστορία και Πολιτισμός Σλάβων κ.α.

Φυσικά, εκτός από αυτά, η σχολή προσφέρει και ένα πλήθος μαθημάτων επιλογής, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.

Γλώσσες

Όπως αναφέραμε και πριν, με την εισαγωγή τους στο Τμήμα, οι φοιτητές αρχίζουν να μαθαίνουν μια από τις πέντε προσφερόμενες γλώσσες. Τα μαθήματα γίνονται 4 ώρες την εβδομάδα, και η επιτυχής εξέταση σ’ αυτά, σ’ ένα ακαδημαϊκό έτος, είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή στις εξετάσεις του άλλου. Παράλληλα, από το πέμπτο εξάμηνο και μετά μπορούν να επιλέξουν και μια δεύτερη γλώσσα, ως μάθημα επιλογής: Αλβανικά ή Αραβικά. Και η εκμάθηση αυτής της γλώσσας είναι τετράωρη. Από το ίδιο εξάμηνο και ύστερα, προσφέρονται από τέσσερα μαθήματα Εβραϊκής και Αρμένικης γλώσσας. Αυτά, ωστόσο, δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα σπουδών και δεν αναγνωρίζονται για την λήψη πτυχίου. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό δεύτερων γλωσσών που μπορεί να επιλέξει κάθε φοιτητής.

Τα μαθήματα προβλέπουν την προετοιμασία των φοιτητών για τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνονται και αποστολές σε ξενόγλωσσα Πανεπιστήμια, για την καλύτερη κατανόηση των γλωσσών από τους φοιτητές. Εκτός από αυτό, στους απόφοιτους χορηγείται επάρκεια προσόντων για την διδασκαλία της γλώσσας, εφόσον έχουν συγκεντρώσει 30 ECTS από την παρακολούθηση μιας γλώσσας.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα: α) Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, β) Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά πάνω και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως οικονομία, πληροφορική ή ιστορία, κοινωνιολογία και εκπαίδευση.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν στους εξής τομείς:

  • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και υπουργεία, ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες
  • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες.
  • Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι και εμπειρογνώμονες.
  • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
  • Σε ερευνητικά ιδρύματα Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
  • Σε Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις χώρες των Βαλκανίων.
  • Στον χώρο της εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικοί.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις μπορούν να εργαστούν στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο. Μάλιστα, τελειώνοντας την σχολή, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Από την άλλη, οι απόφοιτοι της ειδίκευσης Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές μπορούν να βρουν απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μη κυβερνητικούς φορείς.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Γλωσσών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!