Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Σπουδές στην Ελλάδα

της Ευανθίας Νικολάου

Εργασιακό αντικείμενο Αρχιτέκτονος Μηχανικού

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό. Παράλληλα, προσφέρει εξειδίκευση σε θεματικές ενότητες, όπως αρχιτεκτονική τεχνολογία, προστασία και αποκατάσταση μνημείων, περιβαλλοντική-οικολογική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Τμήματα στον ελληνικό χώρο

 1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθηνών (Ε.Μ.Π.)
 2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης (Δ.Π.Θ.)
 6. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανίων (Πολυτεχνείο Κρήτης)
 7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο

Οδηγός σπουδών

Παρακάτω μπορείς να ρίξεις μία ματιά στους τομείς των τμημάτων και στα εργαστήρια για να αποκτήσεις μία εικόνα για τα τμήματα.

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 1. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Εργαστήρια: Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Γενικής Ιστορίας της Τέχνης, Ειδικής Κτιριολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, Κτιριολογίας)
 2. Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εργαστήρια: Αστικού Περιβάλλοντος, Πολεοδομικής Σύνθεσης, Πολεοδομικών Ερευνών, Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου, Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Χωροταξίας και Οικιακής Ανάπτυξης)
 3. Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού (Εργαστήρια: Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας, Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας, Πλαστικής)
 4. Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής (Εργαστήρια: Δομικής Μηχανικής, Ενεργειακού-Βιοκλιματισμού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος, Οικοδομικής/Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Τεχνικών Υλικών, Ηχοτεχνίας)

(Διατομεακά Εργαστήρια: Εικαστικών, Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών, Γενικής Κτιριολογίας, Ειδικής Κτιριολογίας, Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος, Οικοδομικών Συνθέσεων και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

 1. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών
 2. Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού
 3. Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 4. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης
 5. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

(Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας:

 1. Αρχιτεκτονική Σύνθεση
 2. Τεχνολογία
 3. Οπτικοακουστικές Τέχνες και Συνθέσεις
 4. Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός
 5. Θεωρία και Κριτική
 6. Ψηφιακά Μέσα και Η/Υ

(Εργαστήρια: Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης, Ιστορίας, Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλος)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης:

 1. Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 2. Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
 3. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών
 4. Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

(Εργαστήρια: Εικαστικών, Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών, Γενικής Κτιριολογίας, Ειδικής Κτιριολογίας, Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος, Οικοδομικών Συνθέσεων και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

 1. Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης
 2. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 3. Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 4. Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
 5. Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
 6. Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 7. Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας
 8. Αποκατάστασης Κτηρίων και Συνόλων
 9. Εικαστικών Τεχνών

(Εργαστήρια: Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών, Εικαστικών Τεχνών, Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Περιβαλλόντων, Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης, Ελαφρών Κατασκευών)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Οικιστικών συνόλων
 2. Αστικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπλαση
 3. Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου, Τοπίου και Αντικειμένου

(Εργαστήρια: Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού)

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς είναι νεοσύστατο δεν έχει ακόμα θεσμοθετημένους τόμεις.

Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά μαθήματα των τμημάτων είναι τα εξής:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Γεωμετρικές Απεικονίσεις, Πολεοδομία, Οικοδομική, Αστική Κοινωνιολογία, Τοπογραφία, Χωροταξία, Βιομηχανικά Οικοδομικά Συστήματα, Μορφολογία και Ρυθμολογία, Θέματα Περιβάλλοντος κλπ.

Προοπτικές εργασίας

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες σε υπουργεία, σε οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών ή εργοληπτική εταιρία ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!