Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Ναυτιλιακών

του Λάζαρου Ντεμά

Πάρα την μικρή γεωγραφική της έκταση, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση στο κατάλογο χωρών ανά μήκος της ακτογραμμής, γεγονός που την θέτει κυρίαρχη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της Ναυτιλίας. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει αποδείξει, από την αρχαιότητα κιόλας, ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της εγχώριας οικονομίας αφού σήμερα συνεισφέρει στο 6,5% του ΑΕΠ και απασχολεί περίπου 250.000 εργαζόμενους πανελλαδικώς. Η επένδυση, επομένως, στην εκπαίδευση είναι δεδομένη. Στόχος είναι ένα πτυχίο Ναυτιλιακών να μπορέσει αποτελέσει το εισιτήριο των κατόχων του για μια θέση στον χώρο της ναυτιλίας.

Η ναυτιλιακή επιστήμη διδάσκεται σε δυο κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και σε διάφορα ΙΕΚ. Τα 2 τμήματα είναι μοναδικά στο είδος τους, με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προσφέροντας στους σπουδαστές πλήρη εικόνα της Ναυτιλίας και του εμπορίου γύρω από αυτήν. Η απόκτηση ενός πτυχίου Ναυτιλιακών μπορεί να οδηγήσει σε δύο κατευθύνσεις. Είτε προτιμήσουν την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού είτε την ένταξη στην αγορά εργασίας, είναι σίγουρο ότι έχουν μια πληθώρα επιλογών.

Για να δεις περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στα ναυτιλιακά, πήγαινε εδώ

Μεταπτυχιακά

Η ναυτιλιακή βιομηχανία χωρίζεται σε πολλούς επιμέρους κλάδους. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε και η ανάγκη για εξειδίκευση πάνω στα αντίστοιχα αντικείμενα. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα Μεταπτυχιακά στο Ναυτιλιακό κλάδο είναι :

  1. Ναυτιλία (ΠαΠει)
  2. MS ή Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική) (ΠαΠει)
  3. Sustainablity and Quality in Marine Industry (Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία) (Αγγλικά)-(ΠαΠει)
  4. Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (Αγγλικά) (Παν. Αιγ.)
  5. Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις μεταφορές (Παν. Αιγ.)

Δες περισσότερα για τα μεταπτυχιακά των σχολών εδώ και εδώ.

Αγορά Εργασίας και Επαγγελματική αποκατάσταση

Η προκειμένη περίπτωση αφορά oλα τα νέα άτομα που τελείωσαν είτε την προπτυχιακό, είτε την μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση και αναζητούν εργασία. Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να αποδειχθεί αρκετά αγχωτικό στάδιο της μεταβατικής περιόδου που ακολουθεί μετά την αποφοίτηση καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν στη σταδιοδρομία τους. Επίσης, διαφωτίζει όλο εκείνο το νεανικό κοινό που με το πέρας των Πανελληνίων διεκδικεί μια θέση στα τμήματα για να αποκτήσει ένα πτυχίο Ναυτιλιακών.

Οι απόφοιτοι με πτυχίο Ναυτιλιακών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς και στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και σε θέσεις σχετικές με τη διοίκηση και διαχείριση παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών. Τα τμήματα δείχνουν ιδιαίτερη σημασία στην θαλάσσια οικολογία, την ωκεανογραφία, τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα, τη ναυτική τεχνολογία. Οι βασικότερες κατηγορίες έναρξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι :

Σε ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών

Η συγκεκριμένη θέση αφορά το τραπεζικό κλάδο και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες πάνω σε ζητήματα που αφορούν ναυτιλιακές επιχειρήσεις/ομίλους ή είναι ναυτιλιακού χαρακτήρα επισκευαστηρίων.

Στη διοίκηση ναυπηγείων και επισκευαστηρίων

Η διοίκηση είναι δεδομένη γνώση που αποκτά κάποιος/α στα τμήματα των ναυτιλιακών. Με αυτό το κριτήριο συν τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στα ναυπηγεία, ο /η απόφοιτος/η μπορεί κάλλιστα να αναζητήσει μια θέση εργασίας στις αντίστοιχες εταιρείες και επιχειρήσεις ξεκινώντας συνήθως από τη γραμματειακή υποστήριξη.

Σε ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες

Είναι γνωστό ότι η Αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η εισαγωγή στα τμήματα απαιτεί την εξέταση στη ξένη γλώσσα. Μετέπειτα διδάσκεται στα αμφιθέατρα, με τους σπουδαστές να αποκομούν πλήρη γνώση σε ξένο λεξιλόγιο πάνω σε ναυτιλιακές και εμπορικές ορολογίες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους νέους να μην περιοριστούν μόνο στην Ελληνική αγορά, αλλά να καλύψουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες και στο εξωτερικό. Τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν αμέτρητοι οργανισμοί και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αρχή μιας επιτυχημένης καριέρας.

Σε λιμενικούς οργανισμούς (Ο.ΛΠ., Ο.Λ.Ο., Λιμεναρχεία]

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά περισσότερο το δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα τους κρατικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, ασφάλεια και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της ακτογραμμής. Επίσης, οι λιμενικοί οργανισμοί ασχολούνται και με το εμπορικό κομμάτι της ναυτιλίας, έχοντας σαν καθήκον την επίβλεψη και σωστή διακίνηση των εμπορικών συναλλαγών.

Σε ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (νηογνώμονες ,ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ και Clubs κο.κ.).

Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία απορρόφησης νέων αποφοίτων. Ουσιαστικά, αποτελεί σταθμό για τη καριέρα πολλών νέων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα, με κάθε τμήμα να έχει μια ξεχωριστή αρμοδιότητα, που εννοείται, είναι κυρίως ναυτιλιακού  χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο, ένα συντριπτικό ποσοστό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων απορροφά κατόχους πτυχίου ναυτιλιακών.

Σε επιχειρήσεις εφοπλισμού και προμήθειας πλοίων

Μπαίνοντας σε ένα πλοίο όλοι έχουμε δει διάφορα αντικείμενα που δεν συναντάμε σε άλλα μέρη εκτός από αυτό. Όλος αυτός ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος είτε για την ασφάλεια, είτε για την λειτουργία του πλοίου. Ωστόσο ο εξοπλισμός αυτών των αντικειμένων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάθε επιχείρηση παρά μόνο από συγκεκριμένες εταιρείες εξοπλισμού στον κλάδο. Είναι ένας πολύς χρήσιμος τομέας για τη Ναυτιλία, χωρίς τον οποίον θα αναπτύσσονταν πρόβλημα σε όλα τα πλοία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η έναρξη εργασίας στο εξοπλιστικό κομμάτι, αφού η εκμάθηση νέων τεχνολογιών, η έρευνα για νέα προϊόντα και την επαφή με τα πλοία θα δώσει στους νέους μια πλήρη εικόνα για το ακτοπλοϊκό σύστημα καθώς και για το εμπόριο.

Σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών

Ίσως το πιο σημαντικό και κερδοφόρο κομμάτι της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας παγκοσμίως. Από την αρχαιότητα, οι θαλασσιές μεταφορές ήταν ο λόγος που άκμασαν οι τότε πολιτισμοί. Σήμερα, οι μεταφορές μέσω θαλάσσης είναι ο βασικός πυλώνας του παγκοσμίου εμπορίου. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο κλάδο των μεταφορών μπορεί να αποτελέσει έναρξη για μια επιτυχημένη καριέρα. Τέλος, όσοι απόφοιτοι των τμημάτων επιθυμούν να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή λογιστές, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Επίσης, μπορούν να διοριστούν μέσω διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π., ως καθηγητές στη δημόσια εκπαίδευση (υπάγονται στον Κλάδο Π.Ε. 09 ,οικονομολόγων)

Για σίγουρη επιτυχία στην αίτησή σου για ανεύρεση εργασίας και για μεθοδευμένη και έμπειρη καθοδήγηση, μπορείς να απευθυνθείς στο careerandstudies.gr

Συγκεκριμένα, στο careerandstudies.gr θα βοηθηθείς στα εξής:

Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Σωστή και επιτυχημένη εκπόνηση βιογραφικού

Προετοιμασία για επιτυχία στη συνέντευξη

και πολλά άλλα…

Αν θες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Ναυτιλιακών διάβασε το Τμήμα Ναυτιλιακών: Σπουδές στην Ελλάδα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!x