Τηλεκπαίδευση

Η τηλεκπαίδευση, ως φαινόμενο και διαδικασία, φαίνεται πως θα παρατείνει την παρουσία της για αρκετό καιρό ακόμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το citycampus.gr ανέπτυξε την πρωτοβουλία μέσα από την ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα του να προχωρήσει σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα για την τηλεκπαίδευση. Η ομάδα παρουσιάζει σήμερα τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήγαγε για περίπου δύο μήνες προς το τέλος του 2020.

Κωνσταντίνος ΠολέμηςΕυγενία Πάταρα (Evaluators)

Ειρήνη Νοταρά (Investigative Team Manager)

Σπύρος ΚατρανίδηςΕλένη Μπάιμπα – Μαρία Μπούκλη – Στέφη ΡάσκοβαΈλενα Φραγκάκη (Investigative Team)

Η τηλεκπαίδευση, ως φαινόμενο και διαδικασία, φαίνεται πως θα παρατείνει την παρουσία της για αρκετό καιρό ακόμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το citycampus.gr ανέπτυξε την πρωτοβουλία μέσα από την ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα του να προχωρήσει σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα για την τηλεκπαίδευση. Η ομάδα παρουσιάζει σήμερα τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήγαγε για περίπου δύο μήνες προς το τέλος του 2020.

Μπορείτε να δείτε τα υπόλοιπα άρθρα της έρευνας, καθώς και τις συνεντεύξεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://citycampus.gr/category/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/

Α. Διάρκεια συλλογής στοιχείων – Προέρευνα

Η ποσοτική συλλογή απαντήσεων της δημοσιογραφικής μας έρευνας διήρκεσε από 9 Νοεμβρίου 2020 έως και 27 Δεκεμβρίου 2020. Λόγω της πανδημίας αξιοποιήθηκε αποκλειστικά το διαδίκτυο. Το ερωτηματολόγιο δημοσιεύθηκε σε google form και διεσπάρη σε πάρα πολλές φοιτητικές ομάδες στα social media.

Συγκροτήσαμε ένα ερωτηματολόγιο 23 ερωτήσεων μετά από προέρευνα που έγινε σε μικρό δείγμα ενδιαφερομένων. Στην προέρευνα οι συμμετέχοντες, που ήταν φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καθηγητές ΑΕΙ και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ρωτήθηκαν τι θα έβρισκαν ως ενδιαφέρον να διαβάσουν σε μια αντίστοιχη ποσοτική έρευνα. Η ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και έτσι συγκεντρώσαμε πολλές διαφορετικές απαντήσεις, τις οποίες κατηγοριοποιήσαμε και ομαδοποιήσαμε για τη διαμόρφωση του τελικού ερωτηματολογίου.

Β. Στόχοι Ερωτηματολογίου και ποσοτικής έρευνας

Το φαινόμενο της τηλεκπαίδευσης, και ειδικά της σύγχρονης, προέκυψε απότομα το Μάρτιο του 2020. Προέκυψε μάλιστα χωρίς κάποιο κεντρικό σχεδιασμό, καθώς ήταν απρόσμενο, όσο απρόσμενη ήταν και η πανδημία CoViD19. Προκειμένου να μην «χαθεί» το εξάμηνο, τα Πανεπιστήμια της χώρας προσπάθησαν να ανταποκριθούν ταχύτατα στη νέα ανάγκη να συνεχίσουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως.

Είναι αυτονόητο να θεωρήσει κανείς ότι αυτή η απότομη έλευση ενός νέου τρόπου διδασκαλίας και στη συνέχεια και αξιολόγησης δεν έγινε χωρίς κάποιες επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές. Οι επιπτώσεις αφορούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής πανεπιστημιακής κοινότητας, δηλαδή τους καθηγητές, τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τις διακρίνουμε σε α) κοινωνικές-ψυχολογικές και β) καθαρά γνωστικές. Ψυχολογική – κοινωνική επίπτωση μπορούμε να θεωρήσουμε πχ την πιθανή κοινωνική απομόνωση, ενώ γνωστική την αφομοίωση της ύλης, τη διεξαγωγή των εξετάσεων κλπ.

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να καταγράψει τις πρώτες αντιδράσεις των προπτυχιακών φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ από όσο περισσότερες περιοχές γίνεται, από όσα περισσότερα επιστημονικά πεδία και από όλα τα έτη, ακόμα και επί πτυχίω.

Βασικός στόχος της παρούσας ποσοτικής έρευνας δεν είναι να διεκδικήσει την απόλυτη επιστημονική στατιστική εγκυρότητα, αν και καταβάλαμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και για αυτό, όσο να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και έρευνα στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η έρευνα στοχεύει επίσης να αναδείξει πιθανές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα των συμμετεχόντων. Έτσι, για παράδειγμα θα προχωρήσουμε και σε συγκρίσεις ανάμεσα πχ σε όσους σπούδαζαν έτσι και αλλιώς στον τόπο σπουδών τους και σε όσους όχι. Επομένως, μετά τη συγκεντρωτική δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα προχωρήσουμε και σε επόμενες δημοσιεύσεις με διάφορους συνδυασμούς των δημογραφικών μας δεδομένων.

Η έρευνα φιλοδοξεί να αξιοποιηθεί και από όσους αρμόδια βρίσκονται σε θέσεις διαμόρφωσης πολιτικών και αποφάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Γ. Περιγραφή ερωτηματολογίου

Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τις δημογραφικές και τις καθαυτό ερωτήσεις της έρευνας.

Οι δημογραφικές ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:

Φύλο (με απαντήσεις: Άντρας – Γυναίκα)

Σχολή (με ανοικτού τύπου απαντήσεις)

Πόλη Σπουδών (με ανοικτού τύπου απαντήσεις)

Το ίδρυμα σπουδών βρίσκεται στον τόπο της οικογενειακής διαμονής σας (με απαντήσεις Ναι – Όχι)

Έτος σπουδών (με απαντήσεις: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, επί πτυχίω. Στις απαντήσεις 5ο και 6ο δόθηκε η διευκρίνιση ότι μπορούσαν να δοθούν στην περίπτωση πολυτεχνικών και ιατρικών σπουδών, όπου δηλαδή προβλέπεται στην κανονική διάρκεια φοίτησης το 5ο και 6ο έτος σπουδών)

Email επικοινωνίας (προαιρετικό)

Οι καθαυτό ερωτήσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες:

1. Πρώτη φορά παρακολούθησα μάθημα μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (με απαντήσεις: Ποτέ – Πριν το Μάρτιο του 2020 – Από το Μάρτιο του 2020 και μετά)

2. Αντιμετώπισα προβλήματα κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

3. Κατονόμασέ μας το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισες (Απαντήσεις ανοικτού τύπου)

4. Η τηλεκπαίδευση είναι προτιμότερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

5. Ήταν ευκολότερο να καταθέτω τις απόψεις μου και να θέτω τις ερωτήσεις μου προς τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα μέσω της τηλεκπαίδευσης (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

6. Λάμβανα περισσότερη ανατροφοδότηση από τον/την διδάσκοντα/ διδάσκουσα μέσω της τηλεκπαίδευσης (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

7. Ο τρόπος εξέτασης μέσω τηλεξέτασης ήταν εξίσου αντικειμενικός με τη δια ζώσης εξέταση (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

8. Αντιμετώπισα σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

9. Ο βασικός λόγος των προβλημάτων προσβασιμότητας ήταν (Με απαντήσεις: Η έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο – Η έλλειψη μηχανικού εξοπλισμού – Άλλος)

10. Η Σχολή μου ενδιαφέρθηκε να λύσει τα προβλήματα προσβασιμότητας που είχα (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

11. Η Σχολή μου έπρεπε να ενδιαφερθεί και να λύσει τα προβλήματα προσβασιμότητας που είχα (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)

12. Η τηλεξέταση ήταν λόγος που κόπηκα σε έστω ένα μάθημα (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

13. Η αφομοίωση του αντικειμένου της διδασκαλίας ήταν αδύνατη στην τηλεκπαίδευση (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

14. Λόγω τηλεκπαίδευσης η κοινωνικοποίησή μου ήταν ανύπαρκτη (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

15. Η τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια θα διατηρηθεί σαν θεσμός και μετά την πανδημία (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

16. Η τηλεκπαίδευση ενίσχυσε την ισότητα πρόσβασης στην παιδεία (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

17. Προτιμώ την τηλεκπαίδευση σαν διαδικασία (Απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας)*

*Οι απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας είναι οι εξής:

1 (Διαφωνώ απόλυτα),

2 (Διαφωνώ αρκετά),

3 (Διαφωνώ),

4 (Δεν έχω λόγο ούτε να διαφωνήσω ούτε να συμφωνήσω),

5 (Συμφωνώ),

6 (Συμφωνώ αρκετά),

7 (Συμφωνώ απόλυτα).

Δ. Κοινό στο οποίο απευθυνθήκαμε

Το κοινό που κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις είναι προπτυχιακοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών, ακόμα και όσοι έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης. Επίσης, δεν υπήρξε περιορισμός ούτε ως προς τον τόπο σπουδών ούτε ως προς το είδος σπουδών.

Ε. Αδυναμίες της έρευνας

Μια πολύ βασική αδυναμία της έρευνας είναι ότι δεν έγινε δια ζώσης. Αν γινόταν δια ζώσης, πχ θα μπορούσαμε να κάνουμε επιλογή αντιπροσωπευτικότερου δείγματος, πχ στην κατανομή ανδρών – γυναικών. Η online συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ενείχε σοβαρά τον κίνδυνο της μη αντιπροσωπευτικότητας της δημογραφικής κατανομής. Έτσι, για παράδειγμα, βασική αδυναμία του ερωτηματολογίου είναι η δημογραφική κατανομή μεταξύ αντρών και γυναικών, όπως θα δείτε και στα αποτελέσματα.

Τηλεκπαίδευση: Αποτελέσματα της έρευνας:

Α. Τηλεκπαίδευση: Δημογραφικά Αποτελέσματα:

Συμμετέχοντες: 868 προπτυχιακοί φοιτητές

Φύλο:

Από τους 868 συμμετέχοντες 200 ήταν άνδρες και 668 γυναίκες.

Τηλεκπαίδευση: Φύλο

Σχολή (Πεδίο Σπουδών):

Εδώ κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις στις εξής ομάδες: Κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνιολογίες, Οικονομικά, Νομικές κλπ), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κατατάχθηκαν οι φιλολογίες, αρχαιολογίες, τμήματα φιλοσοφίας κλπ), Θετικές και Πολυτεχνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Σύνολο Απαντήσεων: 868

 • Κοινωνικές Επιστήμες: 261
 • Θετικές – Πολυτεχνικές Επιστήμες: 230
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 168
 • Παιδαγωγικές Επιστήμες: 67
 • Επιστήμες Υγείας: 49
 • Επιστήμες Φυσικής Αγωγής: 14
 • Καλλιτεχνικές Σπουδές: 14
 • Αδιευκρίνιστη απάντηση: 65

Τηλεκπαίδευση: Πεδίο Σπουδών

Πόλη Σπουδών:

Σύνολο Απαντήσεων: 868

 • Αθήνα: 419
 • Θεσσαλονίκη: 158
 • Πάτρα: 89
 • Ρέθυμνο: 42
 • Καλαμάτα: 35
 • Κομοτηνή: 15
 • Ιωάννινα: 14
 • Ηράκλειο: 13
 • Βόλος: 11
 • Μυτιλήνη: 10
 • Άλλο: 62

Τηλεκπαίδευση: Πόλη Σπουδών

Ο τόπος σπουδών είναι ίδιος με τον τόπο οικογενειακής διαμονής:

Σύνολο Απαντήσεων: 867

 • Ναι: 473
 • Όχι: 394

Έτος σπουδών

Σύνολο Απαντήσεων: 867

 • 1ο: 184
 • 2ο: 157
 • 3ο: 169
 • 4ο: 144
 • 5ο: 32
 • 6ο: 5
 • Επί πτυχίω: 176

Τηλεκπαίδευση: Έτος σπουδών

Για το έτος σπουδών θεωρούμε σημαντική και την εξής κατηγοριοποίηση των 867 απαντήσεων:

 • Πρωτοετείς: 184
 • Μη πρωτοετείς αλλά μέσα στο προβλεπόμενο όριο: 507
 • Επί πτυχίω: 176

Τηλεκπαίδευση: Έτος σπουδών 2

Η τελευταία δημογραφική ερώτηση ήταν προαιρετική και αφορούσε την αποστολή του email των συμμετεχόντων.

Β. Τηλεκπαίδευση: Αποτελέσματα καθαυτό έρευνας:

1. Πρώτη φορά παρακολούθησα μάθημα μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

Υπήρχαν 3 επιλογές: α) ποτέ, β) πριν από τον Μάρτιο του 2020 και γ) από τον Μάρτιο του 2020 και μετά.

Από το σύνολο των απαντήσεων, 793 φοιτητές απάντησαν πως πρώτη φορά που παρακολούθησαν μάθημα μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ήταν από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, όταν δηλαδή η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Στη συνέχεια 62 φοιτητές είχαν παρακολουθήσει μάθημα μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης πριν από τον Μάρτιο του 2020, ενώ μόλις 13 απάντησαν ποτέ. Επομένως, γίνεται φανερό πως οι περισσότεροι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση λόγω της ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία. Συγκεκριμένα αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί σε ποσοστό 91,4%. Το 7,1% είναι το ποσοστό των φοιτητών που είχαν έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση πριν από τον Μάρτιο του 2020 και τέλος μόλις το 1,5% αφορά το ποσοστό που δεν είχε ποτέ επαφή με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 1

2. Αντιμετώπισα προβλήματα κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης

Οι φοιτητές είχαν ως επιλογή των διαβαθμισμένων απαντήσεων.

Η πλειοψηφία των φοιτητών συμφώνησε πως αντιμετώπισε προβλήματα. Από αυτούς 433 φοιτητές απάντησαν πως συμφωνούν και συγκεκριμένα 183 φοιτητές συμφώνησαν, 132 συμφώνησαν αρκετά, ενώ 118 συμφώνησαν απόλυτα. Από την άλλη, 298 δεν συμφώνησαν πως αντιμετώπισαν προβλήματα και αναλυτικά 119 διαφώνησαν, 120 διαφώνησαν αρκετά και 59 διαφώνησαν απόλυτα. Τέλος, 137 φοιτητές κράτησαν ουδέτερη στάση, καθώς ούτε διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν. Συνοπτικά, το 49,9% των φοιτητών συμφώνησε πως αντιμετώπισε προβλήματα, το 34,3% διαφώνησε και το 15,8% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 2

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 2α

3. Κατονόμασέ μας το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισες:

Από το σύνολο των απαντήσεων που λάβαμε, 132 απαντήσεις αφορούσαν άλλα προβλήματα εκτός από τα καθαρά τεχνικά και θα αναφερθούμε σε ξεχωριστό άρθρο για αυτά.

4. Η τηλεκπαίδευση είναι προτιμότερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση:

Το 69,8%, δηλαδή 606, των φοιτητών διαφώνησε. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 321 φοιτητές διαφώνησαν απόλυτα, 184 φοιτητές διαφώνησαν αρκετά και 101 φοιτητές διαφώνησαν. Στην απέναντι πλευρά τάχθηκαν 178 φοιτητές (συμφώνησαν 78, συμφώνησαν αρκετά 49 και συμφώνησαν απόλυτα 51), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,5%, ενώ 84 φοιτητές ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν. Συνοπτικά, 606 φοιτητές διαφώνησαν, 178 διαφώνησαν και 84 δεν τάχθηκαν με καμιά πλευρά, αριθμοί που αντιστοιχούν σε ποσοστά  69,8%, 20,5% και 9,7% αντίστοιχα.

Οι αναλυτικές απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές φαίνονται στο γράφημα που ακολουθεί:

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 4

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 4α

5. Ήταν ευκολότερο να καταθέτω τις απόψεις μου και να θέτω τις ερωτήσεις μου προς τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα μέσω της τηλεκπαίδευσης:

Οι φοιτητές απάντησαν χρησιμοποιώντας την διαβαθμισμένη κλίμακα απαντήσεων που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως. Στους 868 φοιτητές, οι 448 διαφώνησαν, οι 260 συμφώνησαν, ενώ οι 160 ούτε διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν. Αναλυτικά οι 201 φοιτητές διαφώνησαν απόλυτα, οι 138 διαφώνησαν αρκετά και οι 109 διαφώνησαν. Από την άλλη, οι φοιτητές που συμφώνησαν ήταν 102, οι 77 συμφώνησαν αρκετά και οι 81 συμφώνησαν απόλυτα. Τέλος, οι 160 ούτε διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν. Οι απαντήσεις των φοιτητών με το αντίστοιχο ποσοστό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 5

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 5α

6. Λάμβανα περισσότερη ανατροφοδότηση από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα μέσω της τηλεκπαίδευσης

Το 55,2% των ερωτηθέντων δήλωσε πως διαφωνεί, ενώ το 23,2% συμφώνησε. Το 21,7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Αναλυτικά, 198 φοιτητές διαφώνησαν απόλυτα πως η ανατροφοδότηση που δέχονταν από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα ήταν περισσότερη, 157 διαφώνησαν αρκετά και 124 διαφώνησαν. Από την άλλη, 90 φοιτητές συμφώνησαν, 69 συμφώνησαν αρκετά και 42 συμφώνησαν απόλυτα. Αυτοί που ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν ήταν 188.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 6

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 6α

7. Ο τρόπος εξέτασης μέσω τηλεξέτασης ήταν εξίσου αντικειμενικός με τη δια ζώσης εξέταση:

Οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης διαβαθμισμένης κλίμακας. Από τους διαφωνούντες, 241 διαφώνησαν απόλυτα, 163 διαφώνησαν αρκετά και 145 διαφώνησαν. Από την άλλη, 67 συμφώνησαν, 60 συμφώνησαν αρκετά και 54 απόλυτα. Δεν συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν 135. Συνοπτικά, 549 διαφώνησαν και 181 συμφώνησαν.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 7

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 7α

8. Αντιμετώπισα σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Διαφώνησαν απόλυτα 140 φοιτητές, διαφώνησαν αρκετά 165 και διαφώνησαν 135. Συνολικά οι διαφωνούντες ήταν 440. Αντίθετα, συμφώνησαν 142, συμφώνησαν αρκετά 87 και απόλυτα 75. Γενικά συμφώνησαν 304. Δεν διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν 124.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 8

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 8α

9. Ο βασικός λόγος των προβλημάτων προσβασιμότητας ήταν:

Εδώ οι απαντήσεις ήταν 3. Συγκεκριμένα: Λόγω έλλειψης σύνδεσης στο διαδίκτυο απάντησαν 376, λόγω έλλειψης μηχανικού εξοπλισμού (υπολογιστή ή tablet) 92, ενώ σε άλλο λόγο αναφέρθηκαν 388.

Τηλεκπαίδευση: Ερώτηση 9

10. Η Σχολή μου ενδιαφέρθηκε να λύσει τα προβλήματα προσβασιμότητας που είχα:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Διαφώνησαν απόλυτα 170, αρκετά 108 και απλά διαφώνησαν 103. Συμφώνησαν απόλυτα 87, συμφώνησαν αρκετά 92 και απλά συμφώνησαν 116. Έτσι, συνοπτικά διαφώνησαν 381, συμφώνησαν 295, ενώ ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν 182.

11. Η Σχολή μου έπρεπε να ενδιαφερθεί και να λύσει τα προβλήματα προσβασιμότητας που είχα:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Διαφωνώ απόλυτα απάντησαν 45, διαφωνώ αρκετά 51, διαφωνώ 46. Άρα συνολικά διαφώνησαν 142. Δεν διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν 120, ενώ συνολικά συμφώνησαν 599. Από αυτούς οι 308 απόλυτα, οι 180 αρκετά και 111 απλώς συμφώνησαν.

12. Η τηλεξέταση ήταν λόγος που κόπηκα σε έστω ένα μάθημα:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Από τους 521 που συνολικά διαφώνησαν, οι 369 διαφώνησαν απόλυτα, οι 93 αρκετά και οι 59 απλώς διαφώνησαν. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι 232 που συμφώνησαν με τους 52 να συμφωνούν απλώς, τους 61 αρκετά και τους 119 απόλυτα. Χωρίς γνώμη σημειώθηκαν 103.

13. Η αφομοίωση του αντικειμένου της διδασκαλίας ήταν αδύνατη στην τηλεκπαίδευση:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Εδώ οι περισσότεροι (421) διαφώνησαν με τους 153 απόλυτα, τους 132 αρκετά και τους 136 απλώς να διαφωνούν. Οι 331 που συμμφώνησαν κατανέμονται ως εξής: απλή συμφωνία οι 135, αρκετή συμφωνία οι 96 και απόλυτη συμφωνία οι 100. Τέλος, 116 δεν συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν.

14. Λόγω τηλεκπαίδευσης η κοινωνικοποίησή μου ήταν ανύπαρκτη:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Από όσους απάντησαν ότι συμφώνησαν (572), οι 125 συμφώνησαν απλώς, οι 171 αρκετά και οι 276 απόλυτα. Από τους 187 συνολικά διαφωνούντες, οι 65 διαφώνησαν απλώς, οι 47 αρκετά και οι 75 απόλυτα. Δεν διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν οι 109.

15. Η τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια θα διατηρηθεί σαν θεσμός και μετά την πανδημία:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Στο ερώτημα αυτό διαφώνησαν απόλυτα 240, αρκετά 96 και απλώς διαφώνησαν 88. Στην άλλη πλευρά συμφώνησαν απόλυτα 95, αρκετά 96 και απλώς 128. Έτσι διαφώνησαν συνολικά 424 και συμφώνησαν 319 ενώ δεν πήραν θέση 125.

16. Η τηλεκπαίδευση ενίσχυσε την ισότητα πρόσβασης στην παιδεία:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Συνολικά διαφώνησαν 546 ενώ συμφώνησαν 197. Από όσους διαφώνησαν, απόλυτα απάντησαν οι 285, αρκετά οι 143, με τους απλά διαφωνούντες να ανέρχονται στους 118. Από όσους συμφώνησαν, οι 60 απάντησαν απόλυτα, οι 45 αρκετά και οι 92 απλά. Δεν συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν οι 125.

17. Προτιμώ την τηλεκπαίδευση σαν διαδικασία:

Και εδώ οι απαντήσεις ήταν της επτάβαθμης κλίμακας. Στην τελευταία ερώτηση διαφώνησαν απόλυτα οι 378, αρκετά οι 127 και απλώς οι 64. Στον αντίποδα των απαντήσεων, συμφώνησαν απόλυτα οι 81, αρκετά οι 50 και απλώς οι 75. Έτσι, συνολικά διαφώνησαν 569 και συμφώνησαν 206. Εδώ οι μη διαφωνούντες και μη συμφωνούντες ανήλθαν στους 93.

Να σημειώσουμε πως πολλές έρευνες έχουν επίσης γίνει και τις οποίες έχουμε αναφέρει σε ξεχωριστό άρθρο μας, όπως πχ η συγκεκριμένη από το Times Higher Education: https://www.timeshighereducation.com/features/leaders-survey-will-covid-19-leave-universities-intensive-care