Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

του Γιάννη Λαγού

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970. Το πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε ήταν το Τμήμα της Φιλοσοφικής. To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας. Σύμφωνα με την κατάταξη US News Best Global Universities για το 2018, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται ανάμεσα στα 5 καλύτερα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο και έχουν ως στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σήμερα δεκαπέντε (15) Τμήματα, στα οποία φοιτούν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα έξι (18.356) φοιτητές. Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το κέντρο των Ιωαννίνων και είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση Πανεπιστημιουπόλεις στην Ελλάδα. Η πρόσβαση από την πόλη είναι εύκολη με αστική συγκοινωνία ή με αυτοκίνητο.Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

Προκηρύσσεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τo Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Τ.Μ.Ε.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο : «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών».

Το Π.Μ.Σ έχει τρεις κατευθύνσεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής:

 1. Χημεία και Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
 2. Φυσική και Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένων Υλικών
 3. Μηχανική και Ευφυείς Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην εκπαίδευση μηχανικών και άλλων επιστημόνων παρέχοντας απαραίτητες γνώσεις ώστε να καταστεί δυνατή η πληρέστερη κατανόηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υλικών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Ο αριθμός εισακτέων ως ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ’ έτος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας του μεταπτυχιακού προγράμματος pmsmaterials@uoi.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 30.08.2021 έως 17.09.2021:

 1. Συμπληρωμένη η αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών- παρουσιάσεων σε συνέδριο.
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δικτυακό τόπο.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!