Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: ΠΜΣ “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος”

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» (MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment) (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΤο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τρέχουσες περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό αλλά και περιφερειακό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει επικαιροποιημένες γνώσεις που αντιστοιχούν με την επαγγελματική ζήτηση (έργα – μελέτες, βιομηχανικές – επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιες – ιδιωτικές υπηρεσίες & οργανισμοί, σχεδιασμός – στρατηγικές). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές /τριες έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με διεθνούς εμβέλειας διδάσκοντες – προσωπικότητες του τεχνοκρατικού και ακαδημαϊκού χώρου (Ακόλουθοι Περιβάλλοντος, Εθνικοί Εκπρόσωποι, πρώην Υπουργοί και Γεν. Γραμματείς, ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, καθηγητές ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ), που έχουν χαράξει τις πολιτικές της τελευταίας 15ετίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους διαφόρων ειδικοτήτων, πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής (Πανεπιστημιακά και Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές Α.Ε.Ι. καθώς και Τμήματα Α.Ε.Ι. του Τεχνολογικού Τομέα, δηλ. Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και σε ελεύθερους επαγγελματίες κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και να δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται μέχρι τον Οκτώβριο ενώ τα μαθήματα αρχίζουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Ακόμη, για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων που επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) από τα δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα του τμήματος στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών και  με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο. Τα δίδακτρα φοίτησης ανέρχονται στα 3000 ευρώ, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τέσσερις (4) δόσεις και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν έως τις 28 Αυγούστου 2023 την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

*Η Αίτηση μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται, να υποβληθούν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι πληροφορίες παρέχονται, από την Επιστημονική Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, από την κ. Αθηνά Μελά στο e-mail amela@uniwa.gr), από τον Διευθυντή του Προγράμματος κ. Γιώργο Κ. Βαρελίδη στο e-mail gvarel@uniwa.gr και στο τηλ. 6977-091723 αλλά και από την ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Προκήρυξη του τμήματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!