Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Διδακτορικά προγράμματα στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ

του Στέλιου Αμπατζίδη

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο σπουδών του, τόσο σε μεταπτυχιακό, όσο και σε διδακτορικό επίπεδο. Μία από αυτές τις Σχολές του είναι η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, που προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε ερευνητικές περιοχές (Διδακτορικά Προγράμματα) στις εξής ερευνητικές περιοχές:

 • Ανάπτυξη Πληροφοριών και Επιστημομετρία/ Informational Retrieval and
  Scientometrics
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Γνωστικά Συστήματα/ Τεχνητή Νοημοσύνη (Cognitive Systems/Artificial Intelligence)
 • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Χημική Μηχανική ή Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Fairness, Accountability, Transparency and Ethics in Algorithmic Systems and
  Processes

Προϋποθέσεις εισαγωγής στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Η εισαγωγή για τις Διδακτορικές Σπουδές στα παραπάνω Διδακτορικά Προγράμματα προϋποθέτει οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

Α) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών επιπέδου Master σε επιστημονικούς κλάδους
συναφείς με τα ερευνητικό πεδίο που τους ενδιαφέρουν
Β) να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Γ) Άριστη γνώση και εμπειρία σε εργαστήριο και αναλυτικών μεθόδων ανάλυσης,

καθώς και ειδικότερες δεξιότητες οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την κατεύθυνση των διδακτορικών σπουδών. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την προκήρυξη του ΑΠΚΥ για αναλυτικότερες πληροφορίες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πέρα από την πιστοποίηση της ακαδημαϊκής τους ιδιότητας πρέπει να καταθέσουν επίσης:

1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών
 • Σημαντικότατα της έρευνας
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας

3. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις.
4. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες.
5. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος.
6. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPASS format
7. Εάν υπάρχει, αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων ή και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

8. Πλήρης ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις που να περιλαμβάνει:

 • Τίτλο θέματος συναφή με τα υπό ανάρτηση θέματα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος (πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει)
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα
  επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα και σε €337,50 ανά εξάμηνο, για τα υπόλοιπα εξάμηνα, μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία αιτήσεων και προθεσμία

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2021, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 2 Μαρτίου 2021-25 Μαΐου 2021.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!