Σχολή Ευελπίδων: ΠΜΣ Κρυπτογραφία & Ασφάλεια

της Βίλλυς Δοβλέ

Με το ξεκίνημα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μια από τις μεγαλύτερες και από τις παλαιότερες Στρατιωτικές Σχολές, η Σχολή Ευελπίδων, πήρε την απόφαση για ένα νέο ξεκίνημα, διαφορετικό ή μάλλον περισσότερο εμπλουτισμένο από άλλες χρονιές. Σε συμφωνία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), θέτει σε λειτουργία το καινούριο πρόγραμμα με τίτλο «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Cryptography, Security and Information Systems)». Το δίπλωμα του Μεταπτυχιακού κατανέμεται σε τρεις βασικούς κλάδους, με αρχικό εκείνο με τίτλο Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια. Σε συνέχεια ακολουθεί ο Πληροφοριακός Πόλεμος με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος και ο τελευταίος κλάδος είναι τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Χρόνος και Δικαίωμα Φοίτησης

Ο χρόνος φοίτησης κυμαίνεται από 4 έως 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα αναλόγως με τον χρόνο φοίτησης. Με λίγα λόγια, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα επιλογής του χρονικού ορίου σχετικά με το Δίπλωμα του. Δικαίωμα για τη διεκδίκηση μιας θέσης στα Προγράμματα αυτά έχουν οι απόφοιτοι που το πτυχίο τους σχετίζεται είτε άμεσα αλλά είτε και έμμεσα με τα περιεχόμενα του Μεταπτυχιακού. Ωστόσο εκτός από τους πτυχιούχους, δικαίωμα αίτησης έχουν και τα άτομα που βρίσκονται στο τελευταίο έτος της Σχολής τους. Βέβαια κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι υποψήφιοι, είναι ότι η επιλογή τους θα γίνει με βάση τα προσόντα και τις επιδόσεις τους όσον αφορά τον εκπαιδευτικό αλλά και εργασιακό τομέα.

Δίδακτρα και Προϋποθέσεις

Για την επιτυχή λήψη του Διπλώματος πρέπει να τηρηθεί η πλήρης παρακολούθηση των μαθημάτων, η επεξεργασία και εκπόνηση της τελικής εργασίας. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής της δήλωσης τους σε δυο χρονικές περιόδους. Η έναρξη της πρώτης περιόδου είναι στις 28-03-2021 και η δεύτερη περίοδος ως εναρκτήρια ημερομηνία έχει τις 30-05-2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως. Όσον αφορά τα δίδακτρα του Προγράμματος, το κόστος είναι περίπου 2.800€ ανάλογα με το χρόνο φοίτησης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

  1. Ένα βιογραφικό
  2. Τον βαθμό του πτυχίου ή  όσοι είναι στο τέλος των σπουδών τους μια πλήρης αναγραφή των μαθημάτων που απομένουν
  3. Ένα αντίγραφο του πτυχίου
  4. Τα πιστοποιητικά των γλωσσών
  5. Συστατικές επιστολές
  6. Φωτογραφία
  7. Διαβατήριο ή ταυτότητα
  8. Όσοι αλλοδαποί επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αίτηση πρέπει να μπορούν να πιστοποιήσουν την ελληνομάθεια τους

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στο masters@sse.gr

Για παραπάνω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Αλλιώς να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!