Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.): Σπουδές στην Ελλάδα

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά

Αντικείμενο

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (17.580 μόρια) ανήκει στο 3ο επιστημονικό πεδίο. Αποστολή της σχολής αποτελεί η κατάρτιση Μόνιμων Αξιωματικών Νοσηλευτών, ώστε να στελεχώνονται επαρκώς οι Ένοπλες Δυνάμεις με άρτια καταρτισμένους νοσηλευτές.

Εκπαίδευση

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί τέσσερα έτη και η εκπαίδευση απαρτίζεται από δύο ξεχωριστά σκέλη, την Ακαδημαϊκή και την Στρατιωτική. Τόσο η Ακαδημαϊκή όσο και η Στρατιωτική εκπαίδευση παρέχονται καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης στη Σ.Α.Ν.

Κύριοι στόχοι της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση άρτια εκπαιδευμένων νοσηλευτών που να μπορούν να στελεχώσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκμάθηση ξένων γλωσσών, ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες, παραδοσιακούς χορούς, καθώς και συμμετοχή σε χορωδία και θεατρική ομάδα. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς οι δύο σχολές έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.

Από την άλλη πλευρά, η Στρατιωτική εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής, που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σ.Α.Ν., διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.

Η θεωρητική πλευρά της Στρατιωτικής εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να μυήσει τους φοιτητές στον στρατιωτικό τρόπο σκέψης και στις αξίες της πειθαρχίας και της αίσθησης του καθήκοντος.

Η πρακτική εκπαίδευση, με τη σειρά της, έχει ως στόχο της σωματική αγωγή των σπουδαστών και πραγματοποιείται με τις «Ασκήσεις αόπλου – ενόπλου στρατιώτη». Περιλαμβάνει βολές με όπλο G3-A3, παρελάσεις, πορείες, εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις, καθώς και θερινή διαβίωση μίας εβδομάδας.

Η ομαλή ένταξη των πρωτοετών στη στρατιωτική ζωή επιτυγχάνεται με την Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση (Β.Σ.Ε.) που διαρκεί πέντε εβδομάδες, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της, οι σπουδαστές δίνουν τον όρκο του Έλληνα Στρατιώτη.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι της Σ.Α.Ν. μπορούν να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιθυμούν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Πέρα, όμως, από την επιλογή απόκτησης κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στους απόφοιτους της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης σε συνεργασία με νοσοκομειακές μονάδες σε όποια ειδικότητα επιθυμούν. Ταυτόχρονα, τούς δίδεται και η δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορα σχολεία, όπως για παράδειγμα στη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α.), στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (Σ.Ε.Υ.), το Σχολείο Αεροδιακομιδών και πολλά άλλα.

Εργασιακές Ευκαιρίες

Κατά το τέταρτο έτος φοίτησής τους στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, οι φοιτητές κατανέμονται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ειδικότερα, ανάλογα με το σώμα στο οποίο κατανέμονται λαμβάνουν και τον τίτλο του Ανθυπολοχαγού στον Στρατο Ξηράς, Σημαιοφόρου στο Πολεμικό Ναυτικό ή Ανθυποσμηναγού στην Πολεμική Αεροπορία. Μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνουν στο στράτευμα για διάστημα οκτώ ετών.

Οι απόφοιτοι της Σ.Α.Ν. απασχολούνται κατά κύριο λόγο στις Νοσηλευτικές Μονάδες και στα ειδικότερα τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων ως Κλινικοί Νοσηλευτές. Έχουν, βέβαια, και την ευκαιρία να αναλάβουν επίσης επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογες με τα προσόντα και τα έτη της προϋπηρεσίας τους ή ακόμη και να απασχοληθούν σε υγειονομικά κλιμάκια πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς και να λάβουν μέρος σε αποστολές ειρηνευτικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!