Σχολή Ανθυποπυραγών: Σπουδές στην Ελλάδα

του Βαγγέλη Ρουσοχατζάκη

Μια διαφορετική επιλογή σε σχέση με τις συνηθισμένες σχολές μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία και πιο συγκεκριμένα, στη Σχολή Ανθυποπυραγών (18.367 μόρια). Είναι δεδομένο ότι για να μπει κάποιος στη συγκεκριμένη σχολή, πρέπει να το θέλει πολύ και να είναι συνειδητοποιημένος για το τι πρόκειται να κάνει στην υπόλοιπη ζωή του. Είναι κάτι αντίστοιχο με τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές που έχουν συγκεκριμένες νόρμες και κανόνες και κάποιες φορές εγκυμονούν κινδύνους. Ταυτόχρονα, όμως, τα άτομα που επιλέγουν μια τέτοια σχολή διακατέχονται από υψηλή αποφασιστικότητα και θάρρος επιλέγοντας παράλληλα μία εργασιακή σταθερότητα και σιγουριά.

Επιπλέον Απαιτήσεις

Πιο συγκεκριμένα για την Σχολή Ανθυποπυραγών, η οποία υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά, στην Αττική, η εισαγωγή γίνεται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκτός από την επιτυχία στα μαθήματα απαιτείται και η επιτυχής απόδοση σε συγκεκριμένα αγωνίσματα τα οποία είναι τα εξής: δρόμος 100μ. και 1000μ., ρίψη σφαίρας και άλμα σε ύψος. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος πρέπει να περάσει επιτυχώς υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Εφόσον ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς όλες τις παραπάνω εξετάσεις και δοκιμασίες, παρουσιάζεται στη Σχολή Ανθυποπυραγών και αφού ορκιστεί ως δημόσιος υπάλληλος γίνεται φοιτητής στη σχολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία ο χρόνος φοίτησης στη σχολή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας.

Οδηγός Σπουδών

Η Σχολή Ανθυποπυραγών θεωρείται ισάξια με οποιαδήποτε σχολή Α.Ε.Ι., η φοίτηση στη σχολή διαρκεί τέσσερα χρόνια και οι απόφοιτοι της σχολής εξελίσσονται σε όλες τις βαθμίδες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εκπαίδευση ουσιαστικά αποτελείται από την ακαδημαϊκή, κατά την οποία οι φοιτητές λαμβάνουν επιστημονικές γνώσεις γύρω από μια πληθώρα αντικειμένων από όλες τις επιστήμες. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση θα βοηθήσει τους φοιτητές να χτίσουν ένα χρήσιμο θεωρητικό υπόβαθρο το όποιο θα τους βοηθήσει να λαμβάνουν σωστότερες αποφάσεις την ώρα του καθήκοντος.

Η μη ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά τις τεχνικές και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και την πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο της πυρόσβεσης, καθώς και σε άλλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα σπουδών αναφέρει ότι κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 διδακτικές εβδομάδες, καθώς και από δύο εβδομάδες για τις εξετάσεις. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα επέκτασης του ωραρίου κατά δύο ώρες, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας, καθώς και η λειτουργία θερινών τμημάτων. Ένα στοιχείο που δεν είναι πολύ συνηθισμένο στις περισσότερες σχολές, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη σχολή, είναι η ενισχυτική διδασκαλία εκτός των προκαθορισμένων ωρών διδασκαλίας. Ακόμα ένα θετικό στοιχείο της σχολής είναι πως οι φοιτητές λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση, όπως, επίσης, η διαμονή και η στέγαση των πρωτοετών φοιτητών εντός της σχολής, δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για κάποιον που είναι φοιτητής.

Μαθήματα

Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στη σχολή είναι τα εξής: Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση, Πυροσβεστική Τέχνη, Κανόνες Ασύρματης Επικοινωνίας, Χημεία, Πολιτική Οικονομία, Πυροσβεστικά Οχήματα Μηχανολογία, Ποινικό Δίκαιο, Μετεωρολογία, Ανακριτική, Ψυχολογία, Δασικές Πυρκαγιές, Ηλεκτρολογία, Νεοελληνική Ιστορία.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Η σχολή Ανθυποπυραγών, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσφέρουν το διατμηματικό μεταπτυχιακό με τίτλο “Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών”.

Εργασία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι απόφοιτοι του τμήματος είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εξελίσσονται στις βαθμίδες του πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τα προσόντα τους και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Ένα σημείο που χρήζει αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι της σχολής έχουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν το Πυροσβεστικό Σώμα έως και δέκα χρόνια αφότου αποφοιτήσουν.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!