Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σχεδιασμός Τουρισμού και Πολιτισμού

της Ελένης Κιτρομηλίδη

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι από τα νεότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και ιδρύθηκε το 1984. Αν και έδρα του είναι η πόλη του Βόλου, το ίδρυμα μετρά οκτώ σχολές και τριάντα πέντε τμήματα που τα συναντάμε σε Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Τα τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών οργανώνουν διατμηματικό πρόγραμμα, τα οποία βρίσκονται στον Βόλο. Προκηρύσσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού (ΣΑΤΠ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η μεταπτυχιακή αυτή εξειδίκευση συνδυάζει πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης του τουρισμού και του πολιτισμού. Δίνει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να εξελίξουν έναν από τους πιο καίριους τομείς της οικονομίας της Ελλάδας.

Πρόγραμμα σπουδών

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μέχρι και τριάντα πέντε φοιτητές, οι οποίοι για την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα κληθούν να:

 1. Συμπληρώσουν τρία ή πέντε φοιτητικά εξάμηνα (πλήρης ή μερική φοίτηση).
 2. Εξετασθούν επιτυχώς σε οκτώ μαθήματα.
 3. Ολοκληρώσουν την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου.
 4. Εκπονήσουν διπλωματική εργασία έναντι 90 μονάδων ECTS.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στα 2.900 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά στη διάρκεια του προγράμματος. Μια επιπλέον δαπάνη αξίας 100 ευρώ, αντιστοιχεί στην κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας, ποσό που επανακοστολογείται σε περίπτωση διπλής προσπάθειας.

Συγκεκριμένα η καταβολή των διδάκτρων για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης (τριών εξαμήνων) γίνεται ως εξής:

 • 1200 ευρώ κατά την εγγραφή στα δύο πρώτα εξάμηνα (ποσό που μπορεί να μοιραστεί σε δύο δόσεις των 900 και των 300 ευρώ αντίστοιχα).
 • 500 ευρώ κατά την εγγραφή στο τρίτο εξάμηνο.

Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης (πέντε εξαμήνων) προβλέπεται:

 • 600 ευρώ κατά την εγγραφή στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα.
 • 500 ευρώ κατά την εγγραφή τους στο τελευταίο εξάμηνο.

Εφόσον χρειαστεί επιπρόσθετο εξάμηνο για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας τότε υπάρχει επιβάρυνση της τάξεως των 100 ευρώ.

Οι υποψήφιοι φοιτητές του Σ.Α.Τ. Π. πρέπει να είναι απόφοιτοιτελειόφοιτοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την τριακοστή Σεπτεμβρίου 2021) Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της χώρας και του εξωτερικού. Οι επιστημονικές ειδικότητες που γίνονται αποδεκτές για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Πολυτεχνικές σπουδές
 • Οικονομικές και διοικητικές σπουδές
 • Πολιτισμικές σπουδές
 • Διεθνείς σπουδές
 • Περιβαλλοντικές σπουδές
 • Κοινωνικές σπουδές
 • Ανθρωπιστικές σπουδές
 • Πολιτικές σπουδές
 • Νομικές σπουδές
 • Γεωπονικές σπουδές
 • Αθλητικές σπουδές

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι αντικειμενικά και περιλαμβάνουν:

 • Τον βαθμό του πτυχίου
 • Τη γνώση ξένων γλωσσών
 • Την κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων
 • Την επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία
 • Τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συμμετοχή σε συνέδρια
 • Τη συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα υποβληθούν σε διαδικτυακή συνέντευξη την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ όσοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση Β2 σε κάποια ξένη γλώσσα θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική εξέταση.

ΔικαιολογητικάΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχεδιασμός Τουρισμού και Πολιτισμού

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω*:

 1. Συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα (θα τη βρείτε εδώ).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ) μαζί υπεύθυνη δήλωση βεβαίωσης της γνησιότητας των στοιχείων).
 4. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμολογία.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ) για τους υποψήφιους απόφοιτους ξένων ιδρυμάτων.
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Τα μαθήματα αναμένονται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021 είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με βάση τα θεσμοθετημένα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες (μαθήματα, καθηγητές, επαγγελματικές δυνατότητες) ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!