Στην Αθήνα, το Μάιο του 2016 θα διεξαχθεί το 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

“Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμους μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.”

Με αυτή την επισήμανση ξεκινά η ανακοίνωση για το 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το οποίο αποσκοπεί σε μια “πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων.”

13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: Θεματικές του Συνεδρίου:

 • οι εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας,
 • η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον

και θα διερευνηθεί ο ρόλος της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.

Ενδεικτικά ειδικότερες θεματικές του συνεδρίου θα αποτελέσουν:

 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική,
 • Διοίκηση Παραγωγής,
 • Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων,
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής και Εφοδιαστικής Διαχείρισης,
 • Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση,
 • Business Analytics,
 • E-Business,κ.α.

Φοιτητές από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθηγητές, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων καλούνται να δώσουν το παρόν στη διοργάνωση.

Παράλληλα, θα διενεργηθούν ομιλίες από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών παρουσιάζοντας βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας ΟΠΑ
Παναγιώτης Λουρίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ

13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: ημερομηνίες.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί 16 με 20 Μαΐου 2016. Οι άλλες σημαντικές ημερομηνίες του είναι οι εξής:

02/04/2016
Έναρξη Εγγραφών

02/04/2016
Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψης 500 λέξεων ή πλήρους άρθρου 3000-5000 λέξεων)

17/04/2016
Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Κατεβάστε και το Call for papers του συνεδρίου.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!