Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): Σπουδές στην Ελλάδα

της Εύης Ιωάννου

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.)  έχει σκοπό την εκπαίδευση Μονίμων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων που θα στελεχώσουν το Στρατό Ξηράς. Έτσι, η Σχολή Ευελπίδων χωρίζεται στα τμήματα «Όπλα» και «Σώματα» καθένα από τα οποία χωρίζεται περεταίρω σε γενική σειρά, ειδική κατηγορία 3648/α και 3648/β ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών. Οι σπουδαστές της σχολής αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις μέσα από την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική (στρατιωτική) εκπαίδευση.

Επιστημονικό Πεδίο – Μόρια Εισαγωγής 

Όλα τα τμήματα της Σ.Σ.Ε. ανήκουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο, ωστόσο τα μόρια εισαγωγής διαφέρουν. Αναλυτικά, για το τμήμα Όπλων η βάση είναι 16.001 μόρια στη γενική σειρά, 15.038 μόρια στην ειδική κατηγορία 3648/α και 0 μόρια στην ειδική κατηγορία 3648/β. Για το τμήμα Σωμάτων, η βάση είναι 17.411 μόρια στη γενική σειρά, 16.717 μόρια στην ειδική κατηγορία 3648/α και 12.165 μόρια στην ειδική κατηγορία 3648/β.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των φοιτητών στη Σ.Σ.Ε. διακρίνεται σε στρατιωτική και ακαδημαϊκή.

Η στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινά ήδη από το πρώτο έτος φοίτησης και διακρίνεται σε δύο μέρη. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία αντικειμένων που παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία του Λόχου Πεζικού. Ενδεικτικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται είναι ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, παράπονα, ασφάλεια εγκαταστάσεων και στρατιωτική αγωγή-ηθική. Η πρακτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην προετοιμασία των σπουδαστών για την ανάληψη των ρόλων Διμοιρίτη Διμοιρίας κατά το τέταρτο έτος και του εκπαιδευτή μετά το τέταρτο έτος σπουδών. Οργανώνεται σε τρεις περιόδους που είναι η φθινοπωρινή περίπου το Σεπτέμβριο, η χειμερινή περίπου το Φεβρουάριο και η καλοκαιρινή περίπου τον Ιούλιο.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, κοινά για τα Όπλα και τα Σώματα, καθώς και μαθήματα εξειδίκευσης για τα Όπλα και για τα Σώματα. Ενδεικτικά, κάποια μαθήματα κορμού είναι Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Συνταγματικό δίκαιο, Ανώτερα μαθηματικά, κ.ά. Μαθήματα εξειδίκευσης είναι, για παράδειγμα, η Θεωρία Παιγνίων και διαπραγματεύσεις, Δημόσια Οικονομική, κ.ά. για τα Όπλα, όπως και Αμυντικά Υλικά, Μετεωρολογία, κ.ά. για τα Σώματα. Επιπλέον, κατά το 5ο εξάμηνο φοίτησης οι σπουδαστές επιλέγουν μαθήματα ροών, όπως Διεθνείς Σχέσεις, Ελληνικός Πολιτισμός, Στρατιωτική Ιστορία, κ.ά.

Τα παραπάνω μαθήματα κατατάσσονται σε έναν από τους τέσσερις τομείς: Τομέας Θεωρητικών Επιστημών , Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού και Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής.

Μπορείς να κατεβάσεις τον αναλυτικό οδηγό προπτυχιακών σπουδών εδώ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Ε έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνονται από τη Σ.Σ.Ε. (τμήμα Στρατιωτικών Ερευνών) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης).

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται είναι:

[1] Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων  (Systems Engineering)

[2] Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Τα μαθήματα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις της σχολής, ωστόσο είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος θα βρεις εδώ.

Εργασιακές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Ε. μετά την αποφοίτησή τους λαμβάνουν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στο στράτευμα για 12 χρόνια. Κατατάσσονται σε κάποιο από τα Όπλα ή τα Σώματα ανάλογα με το τμήμα στο οποίο φοίτησαν και ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος. Επίσης, οι απόφοιτοι των Όπλων έχουν τη δυνατότητα, μετά από συγκεκριμένη εκπαίδευση να καταταγούν στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού. Τέλος, οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Ε. έχουν δυνατότητες ανέλιξης μέσα στον Ελληνικό Στρατό από το βαθμό του Ανθυπολοχαγού μέχρι το βαθμό του Στρατηγού.

Tips & Tricks

Για την εισαγωγή στη Σ.Σ.Ε. υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις επιπλέον της ανάλογης βαθμολογία στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ύψος του ατόμου, το ιατρικό ιστορικό και επιδόσεις σε αθλήματα όπου ο υποψήφιος εξετάζεται πριν την εισαγωγή του στη σχολή.

Κατά τη φοίτηση στη Σ.Σ.Ε., οι σπουδαστές διαμένουν στις εγκαταστάσεις της σχολής και τα έξοδα διαβίωσής τους επιβαρύνουν το δημόσιο ενώ προβλέπεται και μηνιαία αποζημίωσή τους.

Εκτός της πρακτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι σπουδαστές της Σ.Σ.Ε έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού, αλλά και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως το Military Erasmus που οργανώνονται σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

Η απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού και η γνώση ξένων γλωσσών βοηθούν ιδιαίτερα τους αξιωματικούς στη μετάθεσή τους σε θέσεις του εξωτερικού.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!