Στρατιωτική Σχολή (Σ.Σ.Α.Σ.): Σπουδές στην Ελλάδα

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά

Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων αποτελεί η κατάρτιση μόνιμων Υπαξιωματικών μέσω της παροχής τόσο στρατιωτικής όσο και επιστημονικής εκπαίδευσης στους φοιτητές της, ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό η Σ.Σ.Α.Σ. είναι διαιρεμένη σε δύο Τμήματα, αυτό του Υγειονομικού, που περιλαμβάνει την Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική και Ψυχολογία, και αυτό των Λοιπών Σωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει το Τμήμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και το Τμήμα Οικονομικών.

Επιστημονικό Πεδίο – Μόρια Εισαγωγής 2019

Η Ιατρική (18.674 μόρια), Οδοντιατρική (18.694 μόρια), Φαρμακευτική (18.490 μόρια) και Κτηνιατρική (18.032 μόρια) ανήκουν στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η Ψυχολογία (19.097 μόρια) μαζί με το Τμήμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (18.735 μόρια) ανήκουν στο 1ο, ενώ το Οικονομικό Τμήμα (18.586 μόρια) ανήκει στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

Εκπαίδευση

Κατά την φοίτησή τους στη Σ.Σ.Α.Σ. οι φοιτητές διαμένουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής, τα έξοδα φοίτησής τους βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ οι ίδιοι λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Η εκπαίδευση των φοιτητών στη Σ.Σ.Α.Σ. διακρίνεται σε στρατιωτική, ακαδημαϊκή και επιμορφωτική.

  • Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή, βάσει διαμορφωμένου προγράμματος, έτσι ώστε να μην συμπίπτει με τις πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Στους φοιτητές, αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, παρέχεται η βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία διαρκεί τρεις εβδομάδες. Εν συνεχεία, η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει πενθήμερο ημερήσιων και νυχτερινών βολών παράλληλα με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, ενώ μετά το πέρας της χειμερινής εξεταστικής περιόδου οι 4 πρώτες τάξεις της Σχολής συμμετέχουν στη χειμερινή εκπαίδευση-διαβίωση διάρκειας μίας εβδομάδας. Η ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των 3, αυτή τη φορά, πρώτων τάξεων της Σχολής στη θερινή εκπαίδευση-διαβίωση διάρκειας τριών εβδομάδων, μετά το πέρας της εαρινής εξεταστικής περιόδου. Το τέλος αυτής της δραστηριότητας σημαίνει το πέρας του εκπαιδευτικού έτους και την αρχή της καλοκαιρινής άδειας των φοιτητών.
  • Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των σπουδαστών της Σ.Σ.Α.Σ. προσφέρεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα επιμέρους Τμήματά του, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών του κάθε φοιτητή. Η φοίτηση διαρκεί 6 έτη για την Ιατρική, 5 έτη για την Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Κτηνιατρική και 4 έτη για τα υπόλοιπα τμήματα της Ψυχολογίας, της Νομικής και το Οικονομικό. Οι σπουδαστές της Σ.Σ.Α.Σ. παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τους φοιτητές των ανωτέρω τμημάτων του Α.Π.Θ. και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, κλινικές και εργαστήρια.
  • Το τρίτο και τελευταίο σκέλος της εκπαίδευσης των φοιτητών στη Σ.Σ.Α.Σ., το αποκαλούμενο επιμορφωτικό, περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ταξίδια, επισκέψεις σε μουσεία και χώρους ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, διδασκαλίες σε θέματα γενικών γνώσεων, διαλέξεις από επιστήμονες, καθώς και προβολές ταινιών. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς σπουδαστές, ενώ παράλληλα δίνεται και η ευκαιρία διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε διάφορα επίπεδα. Υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής, ομάδα σπουδαστών εκδίδει, μάλιστα, τις Προσεγγίσεις, τριμηνιαίο περιοδικό επιστημονικού περιεχομένου. Τέλος, στα πλαίσια της επιμορφωτικής τους εκπαίδευσης, οι σπουδαστές της Σχολής συμμετέχουν σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα, σε μουσικές και χορευτικές ομάδες, καθώς και στη διμοιρία επιδείξεων που λαμβάνει μέρος σε επίσημες τελετές στην Βόρεια Ελλάδα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Α.Σ. μπορούν να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιθυμούν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από πληθώρα μεταπτυχιακών ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο των σπουδών τους. Ο απόφοιτος, δηλαδή, της Σ.Σ.Α.Σ. του Τμήματος Νομικής έχει όλες τις επιλογές που έχει αντίστοιχα ένας απόφοιτος τμήματος Νομικής ως προς τις μεταπτυχιακές του σπουδές, μπορεί παραδείγματος χάριν να επιλέξει μεταξύ άλλων την κατεύθυνση Αστικού, Ποινικού, Διεθνούς, Εμπορικού ή Εργατικού Δικαίου.

Εργασιακές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Α.Σ. αποκτούν τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού και κατανέμονται στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα. Μικρός αριθμός αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής αποκτά τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ και κατανέμεται στην Ελληνική Αστυνομία. Το Σώμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων αποτελεί Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Αξιωματικοί του εν λόγω Σώματος, οι οποίοι καλούνται Ανθυπολοχαγοί, μπορούν να υπηρετήσουν σε οποιονδήποτε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στο στράτευμα για συγκεκριμένο αριθμό ετών μετά το πέρας των σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί πρέπει να παραμείνουν 12 χρόνια, οι οδοντίατροι, οι φαρμακοποιοί και οι κτηνίατροι για 10 έτη, και οι ψυχολόγοι, οι στρατολόγοι – στρατιωτικοί νομικοί σύμβουλοι και οι οικονομικοί για διάρκεια 8 ετών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!